Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3516 - 3532 2019-10-15

ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Assessment of Differences in ISO 9001: 2015 from Enterprises Point of View

Zinnet KARAKAŞ [1] , Halil SAVAŞ [2]


ISO 9001 standartlar serisi piyasalarda giderek zorlaşan rekabet koşullarına cevaben doğmuştur ve tüketiciye uygun ürün sunmak için kalitenin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve nihai olarak kontrol edilmesini içeren faaliyetler toplamını ifade etmektedir. Çalışma kapsamında ISO 9001:2008’den ISO 9001:2015’e güncelleme sonucunda ortaya çıkan farklılıklar açıklanmıştır. Bu farklılıkların işletmelerin bakış açısıyla kazanımlarının, eksikliklerinin ve etkilerinin tanımlanması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 14 soruluk form kullanılarak, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 9 işletme ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Denizli OSB’de belgeye sahip işletmelerin gerçek sayısına ulaşmadaki zorluk, mülakat için işletme tarafından görevlendirilen personelin yetkin olmaması ve görevli personelin yetkin ancak yoğun çalışma koşulları nedeniyle çok kısıtlı zaman ayırması çalışmanın kısıtlarıdır. Sonuç olarak belgenin edinimi noktasında yönetimin, içselleştirilmesi noktasında ise çalışanların başrol oynadığı görülmüştür. İlaveten ISO 9001:2015 ile doğan farklılıklara yöneticilerin maliyet, çalışanların ise ek iş yükü getirme odaklı baktıkları gözlemlenmiştir.

The series of ISO 9001 standards arose in response to increasingly difficult competition conditions in the markets and represent the sum of activities that include planning, organizing, directing and ultimately controlling of quality in order to provide appropriate products to consumers. In this study, the differences between ISO 9001:2008 and ISO 9001: 2015 are explained. The purpose of this study is to define the gains, deficiencies and effects of these differences for enterprises. In this direction, semi-structured interviews were conducted with 9 enterprises in Denizli Organized Industrial Zone. Difficulty in reaching the actual number of companies, lack of competence or very limited time of the staff are the limitations of the study. Consequently, it was seen that the management played a leading role in the acquisition of the document and focused cost, and the employees played in the internalization and focused additional workload. 


 • Abuhav, I. (2017). ISO 9001:2015 - A Complete Guide to Quality Management Systems. Florida: Taylor & Francis Group.
 • Cianfrani, C. A., & West, J. E. (2010). Cracking the Case of ISO 9001:2008 for Manufacturing (2. b.). Milwaukee: Quality Press.
 • Deysher, B. (2015). A “Risk Based Thinking” Model for ISO 9001:2015. http://rube.asq.org/audit/2015/01/a-risk-based-thinking-model-for-iso-9001-2015.pdf adresinden alındı
 • DNV-GL. (2015). ISO 9001:2015 Quality Management Systems Requirements Guidance Document. DNV-GL. https://www.dnvgl.be/publications/the-new-iso-9001-2015-63171 adresinden alındı
 • European Standart ISO 9000. (2015). Quality Management Systems - Fundamentals and Vocabulary (ISO 9000:2015). Brussels: ISO.
 • Fonseca, L. M. (2014). ISO 9001:2015 Revision. Proceedings of the 1st International Conference on Quality Engineering and Management, (s. 391-400).
 • Fonseca, L. M. (2015). From Quality Gurus and TQM to ISO 9001: 2015: A Review of Several Quality Paths. International Journal for Quality Research, 9(1), 167–180.Hoyle, D. (2009). ISO 9000 Quality Systems Handbook (6. b.). USA: Elsevier Ltd.
 • ISO. ISO 9001:2015 How to Use It? Aralık 17, 2017 tarihinde https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001-2015_-_how_to_use_it.pdf adresinden alındı
 • ISO. Moving From ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015. Aralık 17, 2017 tarihinde ISo Web Sitesi: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_9001_-_moving_from_2008_to_2015.pdf adresinden alındı
 • Kalitest. ISO 9001:2015 Revizyonu Geçiş Kılavuzu. Kasım 24, 2017 tarihinde Kalitest Web Sitesi: https://www.kalitest.com.tr/uploaded/files/9001-2015%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20K%C4%B1lavuzu%20web.pdf adresinden alındı
 • Medić, S., Karlović, B., & Cindrić, Z. (2016). New Standart ISO 9001:2015 and Its Effect on Organisations. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 14(2), 188-193.
 • Natarajan, D. (2017). ISO 9001 Quality Management System . Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
 • PJR. Preparing for the Change – Transition to ISO 9001:2015. Kasım 24, 2017 tarihinde PJR Web Sitesi: http://www.pjr.com/downloads/ISO%209001%20Transition%20FAQ.pdf adresinden alındı
 • Psomas, E. L., Fotopoulos, C. V., & Kafetzopoulos, D. v. (2011). Core Process Management Practices, Quality Tools and Quality Improvement in ISO 9001 Certified Manufacturing Companies. Business Process Management Journal, 17(3), 437-460.
 • Psomas, E. L., Pantouvakis, A., & Kafetzopoulos, D. P. (2013). The impact of ISO 9001 Effectiveness on The Performance of Service Companies. Managing Service Quality: An International Journal, 23(2), 149-164.
 • Purushothama, B. (2015). Implementing ISO 9001:2015. New Del hi, India: Woodhead Publishing India Pvt. Ltd.
 • Ramphal, R. R. (2015). Overview of The New ISO 9001:2015 Standard and Challenges Ahead. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 4(2), 1-23.
 • Rusjan, B., & Alic, M. (2010). Capitalising on ISO 9001 Benefits for Strategic Results. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(7), 756-778.
 • Sickinger-Nagorni, R., & Schwanke, J. (2016, Mayıs). The New ISO 9001:2015 Its opportunities and challenges. Tampere University f Applied Sciences, Uluslararası İşletme Yönetimi Tezi.
 • International Standard. (2008). ISO 9001: 2008 Quality Management Systems-Requirements. ISO.
 • The ISO Survey of Management System Standard Certifications 2015 Executive Summary. Kasım 28, 2017 tarihinde https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/the_iso_survey_of_management_system_standard_certifications_2015.pdf adresinden alındı
 • TSE. (2015). TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim. Ankara.
 • Türk Standartları Enstitüsü. (2015). TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar. Ankara: ISO.
 • Wilson, J. P., & Campbell, L. (2016). Developing a Knowledge Management Policy for ISO 9001: 2015. Journal of Knowledge Management, 20(4), 829-844.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3208-466X
Yazar: Zinnet KARAKAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7942-5527
Yazar: Halil SAVAŞ
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss480814, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3516 - 3532}, doi = {10.33206/mjss.480814}, title = {ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Karakaş, Zinnet and Savaş, Halil} }
APA Karakaş, Z , Savaş, H . (2019). ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3516-3532 . DOI: 10.33206/mjss.480814
MLA Karakaş, Z , Savaş, H . "ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3516-3532 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/480814>
Chicago Karakaş, Z , Savaş, H . "ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3516-3532
RIS TY - JOUR T1 - ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi AU - Zinnet Karakaş , Halil Savaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.480814 DO - 10.33206/mjss.480814 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3516 EP - 3532 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.480814 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.480814 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi %A Zinnet Karakaş , Halil Savaş %T ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.480814 %U 10.33206/mjss.480814
ISNAD Karakaş, Zinnet , Savaş, Halil . "ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3516-3532 . https://doi.org/10.33206/mjss.480814
AMA Karakaş Z , Savaş H . ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. MJSS. 2019; 8(4): 3516-3532.
Vancouver Karakaş Z , Savaş H . ISO 9001:2015 ile Ortaya Çıkan Farklılıkların İşletmelerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3516-3532.