Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3533 - 3552 2019-10-15

Ombudsman Institution in The International Arena and Turkey
Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye

Duru ŞAHYAR AKDEMİR [1]


The ombudsman institution is one of the national human rights institutions that mediate the protection of human rights and control the human rights-related administration. There are many valuable studies about ombudsman institute’s legal status and its development in Turkey and in the world as well as in the literature. But the resources about the ombudsman institution with an international dimension and ombudsman institution in Turkey within the framework of relationships with international ombudsman networks are insufficient. In the study, the international dimensions of the ombudsman institution will be mentioned. International networks and co-ordination institutions about ombudsman institutions will be noticed. The development of the ombudsman institution in Turkey and its relationship with international coordination institutions and networks will be discussed. The main aim of the study is to evaluate Turkish Ombudsman with its international dimension and to contribute to the literature in this field.

Ombudsmanlık kurumu insan haklarının korunmasına ve insan hakları ile ilişkili idarenin işlemlerinin denetlenmesine aracılık eden ulusal insan hakları kurumlarından bir tanesidir. Literatürde ombudsmanlık kurumunun dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi ile hukuki statüsü gibi konularda oldukça değerli çalışmalar mevcuttur. Ancak uluslararası boyutlarıyla ombudsmanlık kurumunu, bu alanda ortaya çıkan mevzuatı ve ombudsmanlık ağları ile ilişkileri çerçevesinde Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun gelişimini ele alan yeterli kaynak bulunmamaktadır.  

Çalışmada ombudsmanlık kurumunun uluslararası boyutlarına değinilecektir. Ombudsmanlık kurumlarına ilişkin uluslararası ağlar ve koordinasyon kuruluşları ortaya konacaktır. Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun gelişimi ve kurumun uluslararası koordinasyon kurumları ile ağlarla olan ilişkileri ele alınacaktır. Çalışmanın temel amacı T.C. Kamu Denetçiliği Kurumunu uluslararası boyutlarıyla ele almak ve bu alanda literatüre katkı sağlamaktır.

 • Atay, Ender Ethem (2014). “Hukuk Devleti İlkesi Işığında İdarenin Denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu”. Ombudsman Akademik, Aralık, Sayı:1.
 • Ayeni, Vıctor O. (2014). “Ombudsmen as Human Rights Institutions”. Journal of Human Rights, 13/4, s.498-511.
 • Babüroğlu, Oğuz ve Hatiboğlu Nevra (1997). Ombudsman (Kamu Hakemi) İncelemesi: Devlette Bir Toplam Kalite Mekanizması Örneği. İstanbul: Türk Sanayici İşadamları Derneği Yay.
 • Baykal, Sanem (2013). Avrupa Birliğinde Ombudsman Kurumu: Siyasi Bütünleşme ve Genişleme Çerçevesinde Bir İnceleme. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çeçen Anıl. (1989). “Devlet ve İnsan Hakları”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989/6, s. 826-846.Devlet Planlama Teşkilatı Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı.http://www.sp.gov.tr/upload/xSPTemelBelge/files/tmApE+plan4.pdf, (Erişim tarihi: 07.07.2018).
 • Erdoğan, Mustafa (2011). İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku. Ankara: Orion Kitapevi.
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin (2010). Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık). SDE Analiz.http://hasantahsinfendoglu.com/dokumanlar/insan_haklari/KAMU_DENETCILIGI_OMBDUSMANLIK_.pdf, (Erişim tarihi: 07.07.2018).Frank, Bernard (1970). “The Ombudsman and Human Rights”. Administrative Law Review, 22/3, s.467-492.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, 2012.http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2012/mayis/kdk.pdf, (Erişim tarihi: 24.07.2018).
 • Ribo, Rafael; Castelles, Vintro Joan ve Sijo, Aragones Ignacio (2014). International Framework Of The Ombudsman Institution.www.sindic.cat, (Erişim tarihi 18.09.2018).
 • Yağmurlu, Aslı (2009). “Halkla İlişkiler Mekanizması Olarak Kamu Denetçiliği”. Amme İdaresi Dergisi, 42/1, s.87-104.
 • Yüce, Mehmet ve Beyce, Atanur (2013). Kamu Denetçiliği Hukuku. Ankara:Savaş.
 • Kamu Denetçiliği Kurumu Yıllık ve Aylık Raporlarıhttps://www.ombudsman.gov.tr/raporlar/index.html, (Erişim tarihi 12.09.2018).
 • Kuçuradi, İoanna (2009). “Türkiye İnsan Hakları Kurumu”. http://insanhaklari.maltepe.edu.tr/tr/content/prof-dr-oanna-ku-uradinin-t-rkiye-nsan-haklar-kurumu-ba-l-kl-de-erlendirmesi#overlay=tr/node/84/edit, (Erişim tarihi 18.07.2018).
 • Kuçuradi, İoanna (2007). İnsan Haklar Kavramları ve Sorunları. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Reif, C. Linda (ED.) (1999). The International Ombudsman Anthology, Selected Writings From The International Ombudsman Institute. The Hague: Kluwer Law International
 • Şahin, Bican (2016). “Türkiye İnsan Hakları Rejiminin Anatomisi”. Avrupa Liberal Forumu.http://www.liberalforum.eu/en/publications.html, (Erişim tarihi 20.09.2018).
 • Strengthening the Asian Ombudsman Association, Asian Development Bank, 2008.https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/68181/42081-reg-tar.pdf, (Erişim tarihi 11.08.2018).
 • Tayşi, İsmet (1997). “Ombudsman Kurumu ve Ülkemizde Uygulanabilirliği”. Sayıştay Dergisi, 25, s.106.
 • Türkiye Gelişme Raporları.https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html, (Erişim tarihi 01.08.2018).
 • “Swedish Embassy honors Ottoman idea of Ombudsman on 300th anniversary”, Hürriyet Daily News, 25.10.2013.
 • http://www.hurriyetdailynews.com/swedish-embassy-honors-ottoman-idea-of-ombudsman-on-300th-anniversary-56869
 • United Nations, 2010. National Human Rights İnstitutionshttps://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS-4Rev1-NHRI_en.pdf, (Erişim tarihi: 07.07.2018).
 • Council of Europe 2002, Conclusions of the European Ombudsmen Conference
 • FRA- European Union Agency For Fundamental Rights (2010). National Human Rights Institutions in the EU Member Stateshttp
 • ://fra.europa.eu/en/publication/2012/national-human-rights-institutions-eu-member-states-strengthening-fundamental, (Erişim tarihi: 07.07.2018).
 • URL 1: Danimarka İnsan Hakları Enstitüsühttps://www.humanrights.dk/where-we-work/partners/national-human-rights-institutions, (Erişim tarihi: 19.07.2018).
 • URL 2: Asya Pasifik Forum http://www.asiapacificforum.net/support/what-are-nhris/, (Erişim tarihi: 21.07.2018).
 • URL 3: Kamu Denetçiliği Kurumuhttps://www.ombudsman.gov.tr/hakkimizda/index.html, (Erişim tarihi: 07.07.2018).
 • URL 4: European Ombudsmanhttps://www.ombudsman.europa.eu/en/our-strategy/home/en, (Erişim tarihi: 09.07.2018).
 • URL 5: OIC Ombudsmen Associationwww.oicoa.org, (Erişim tarihi: 16.07.2018).
 • URL6: Members of the European Network of Ombudsmenhttps://www.ombudsman.europa.eu/en/european-network-of-ombudsmen/members/all-members, (Erişim tarihi: 16.07.2018).
 • URL 7: European Ombudsman Institutehttp://www.eoi.at/?Mitglieder Institutionell, (Erişim tarihi: 18.06.2018).
 • URL 8: Association of Mediterranean Ombudsmenhttps://www.ombudsman-med.org/introduction-to-the-association/?lang=en, (Erişim tarihi: 07.08.2018).
 • URL 9: OIC Ombudsmen Associationhttp://www.oicoa.org/aboutus.aspx, (Erişim tarihi: 02.08.2018).
 • URL 10: Statuteshttp://www.oicoa.org/downloads/OICOA_SSTATUTES_13-05-2016_Final-pdf.pdf, (Erişim tarihi: 09.07.2018).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2374-9770
Yazar: Duru ŞAHYAR AKDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss492847, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3533 - 3552}, doi = {10.33206/mjss.492847}, title = {Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye}, key = {cite}, author = {Şahyar Akdemi̇r, Duru} }
APA Şahyar Akdemi̇r, D . (2019). Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3533-3552 . DOI: 10.33206/mjss.492847
MLA Şahyar Akdemi̇r, D . "Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3533-3552 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/492847>
Chicago Şahyar Akdemi̇r, D . "Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3533-3552
RIS TY - JOUR T1 - Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye AU - Duru Şahyar Akdemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.492847 DO - 10.33206/mjss.492847 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3533 EP - 3552 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.492847 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.492847 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye %A Duru Şahyar Akdemi̇r %T Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.492847 %U 10.33206/mjss.492847
ISNAD Şahyar Akdemi̇r, Duru . "Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3533-3552 . https://doi.org/10.33206/mjss.492847
AMA Şahyar Akdemi̇r D . Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye. MJSS. 2019; 8(4): 3533-3552.
Vancouver Şahyar Akdemi̇r D . Uluslararası Alanda Ombudsmanlık Kurumu ve Türkiye. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3533-3552.