Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3854 - 3870 2019-10-15

Women Street Food Vendors in Gastronomy: A Case Study
Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması

Havva GÖZGEÇ [1] , Burhan AYDEMİR [2]


The aim of this study is to reveal the reasons that women street food vendors push into this entrepreneurship, the food they sell, the material and spiritual gains of the vendors and locally to evaluate the contribution of gastronomy tourism to development. In the study, the case study was employed within the scope of qualitative research method. For this purpose, 3women in the Bandırma Hanımeli Market were selected as street food vendor. As a result of the literature review, a semi-structured interview questionnaire was prepared. Descriptive-interpretive analysis was applied to the data collected from the participants via this form. As a result of the study, it was found out, social and economic factors were effective in the motivation of the participants and that the income obtained from street food vending supported the family economy. Another important result of the study is that word-of-mouth marketing is an important factor for participants to sell their products and take extra jobs. Through mouth-to-mouth marketing, some of the participants had the opportunity to sell their products within the province, outside the province and abroad.

Bu çalışmanın amacı; kadın sokak gıda satıcılarını bu girişime iten sebepleri, sattıkları gıdaları, satıcıların maddi-manevi kazanımlarını ortaya çıkarmak ve yerel ölçekte gastronomi turizminin gelişimine katkılarını değerlendirmektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiş ve örnek olay incelemesi uygulanmıştır. Bu amaç için Bandırma Hanımeli Pazarındaki 3 kadın sokak gıda satıcısı seçilmiştir. Literatür taraması sonucunda yarı-yapılandırılmış mülakat soru formu hazırlanmıştır. Bu form aracılığı ile katılımcılardan toplanan verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların motivasyonlarında sosyal ve ekonomik faktörlerin etkili olduğu ve sokak gıda satıcılığından elde edilen gelirin aile ekonomisini destekleyici özellikte olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada varılan bir diğer önemli sonuç ise ağızdan ağıza pazarlamanın katılımcıların ürünlerini satmasında ve ekstra iş almalarında önemli bir etken olduğudur. Ağızdan ağıza pazarlama sayesinde katılımcılardan bazıları ürünlerini il içi, il dışı ve yurt dışına satma imkânına erişmiştir.

 • Adhikari, D. B. (2011). Income Generation in Informal Sector: A Case Study of Street Vendors of Kathmandu Metropolitan City. Economic Journal of Development Issues, 13 & 14 (1-2), 1-14.
 • Ballı, E. (2016). Gastronomi Turizmi Açısından Adana Sokak Lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (1), 3-17.
 • Bhowmik, S. K. (2005). Street Vendors in Asia: A Review. Economic and Political Weekly, 40(22/23), 2256-2264.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Companion, M. (2014). Violence and Sexual Vulnerability Among Northern Mozambican Female Street Food Vendors. Vieira-Cardoso, R.C., Companion, M., & Marras, S.R. (Eds.), Street Food: Culture, Economy, Health and Governance. (ss. 163-179) Oxon: Routledge.
 • Chung, C., Ritoper, S., & Takemoto, S. (2010). Case Study: Bangkok and Access to Food for Low‐Income Residents. Massachusetts Institute of Technology, Department of Urban Studies and Planning.
 • Çavuşoğlu, M. & Çavuşoğlu O. (2018). Gastronomi Turizmi ve Kıbrıs Sokak Lezzetleri Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 637-651.
 • Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., & Özata, E. (2018). Gastronomide Sokak Yiyecekleri ve Satıcıları: Teorik Bir Çalışma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 589-601.
 • Street Food.UK (2018). http://www.streetfood.org.uk/what-is-street-food.html Erişim Tarihi: 28.10.2018.
 • AA. (06.11.2018). Türkiye’nin vazgeçilmez sokak lezzetleri. http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/turkiyenin-vazgecilmez-sokak-lezzetleri-41009924 . Erişim Tarihi: 28.10.2018.
 • Green, G. P., & Dougherty, M. L. (2008). Localizing Linkages for Food and Tourism: Culinary Tourism as a Community Development Strategy. Journal of the Community Development Society, 39 (3), 148-158.
 • Karsavuran, Z. (2018). Sokak Yemekleri: Farklı Disiplinlerin Yaklaşımı ve Gastronomi Turizmi Alanında Sokak Yemeklerinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6, 246-265.
 • Khan, E. A. (2017). An Investigation of Marketing Capabilities of Informal Microenterprises: A Study of Street Food Vending in Thailand. International Journal of Sociology and Social Policy, 37(3/4),86-202. doi: 10.1108/IJSSP-09-2015-0094
 • Neuman, W. L. (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (2 cilt). Yayın Odası: İstanbul.Quan, S., & Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experiences in Tourism. Tourism Management, 25, 297-305.
 • Richards, G. (2002). Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption? Hjalager, A. M. & Richards, G. (Eds.), Tourism and Gastronomy. (ss. 3-20) Londra: Routledge.
 • Scott, A. (2018). How Street Food is the Ultimate Travel Guide: 40 Favorite Street Food Dishes. Uncornered market. https://uncorneredmarket.com/40-favorite-street-foods-from-around-the-world/. Erişim Tarihi: 10.10.2018.
 • Solunoğlu, A., &Nazik, M. H. (2018). Sokak Lezzetlerine İlişkin Tüketici Tercihleri: Gaziantep Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 40-59.
 • SON (Standards Organization of Nigeria) (1996). Standards Organization of Nigeria and Consumer Protection. Paper Delivered at Workshop on Street Foods Organized by Nigerian Institute of Food Science and Technologv. March 1996, Universitv of Agriculture, Umudike, Nigeria.
 • Şener, S., Bahçeci, V., Doğru, H., Sel, G., Ertaş, M., Songür, S., & Tütüncü, Ö. (2017). Turizm Alanındaki Nitel Araştırmaların Güvenirlik ve Geçerlik Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 7 – 26.
 • Tinker, I. (1999). Street Foods into the 21st Century. Agriculture and Human Values, 16, 327–333.
 • Tinker, I., & Cohen, M. (1985). Street Foods as a Source of Income for Women. Ekistics, 52 (310), 83-89.
 • Timothy, D. J., & Wall, G. (1997). Selling to Tourists: Indonesian Street Vendors. Annals of Tourism Research, 24(2), 322-340. Toh, P. S., & Birchenough, A. (2000). Food Safety Knowledge and Attitudes: Culture and Environment Impact on Hawkers in Malaysia. Food Control, 11(6), 447- 452.
 • Torres-Chavarria, L. C. & Phakdee-Auksorn, P. (2017). Understanding International Tourists' Attitudes Towards Street Food in Phuket, Thailand. Tourism Management Perspectives, 21, 66-73.
 • Uwitije, C. (2013). Contributions of Street Vending on Livelihood of Urban Low-Income Households in the City of Kigali, Rwanda. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. University of Nairobi, Kenya. Walsh, J. (2014). Business Strategies Used by Micro-SMEs in a Bangkok Street Market. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 8(2), 147-158.
 • Wirakartakusumah, A., Purnomo, EH., & Dewanti-Hariyadi R. (2014). Safety of Street Food: Indonesia's Experience. Encyclopedia of Agriculture and Food Systems, 5, 75-79.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3891-8960
Yazar: Havva GÖZGEÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BANDIRMA ONYEDI EYLUL UNIVERSITY, OMER SEYFETTIN FACULTY OF APPLIED SCIENCES
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5887-3520
Yazar: Burhan AYDEMİR
Kurum: BALIKESIR UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss527054, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3854 - 3870}, doi = {10.33206/mjss.527054}, title = {Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması}, key = {cite}, author = {Gözgeç, Havva and Aydemi̇r, Burhan} }
APA Gözgeç, H , Aydemi̇r, B . (2019). Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3854-3870 . DOI: 10.33206/mjss.527054
MLA Gözgeç, H , Aydemi̇r, B . "Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3854-3870 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/527054>
Chicago Gözgeç, H , Aydemi̇r, B . "Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3854-3870
RIS TY - JOUR T1 - Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması AU - Havva Gözgeç , Burhan Aydemi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.527054 DO - 10.33206/mjss.527054 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3854 EP - 3870 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.527054 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.527054 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması %A Havva Gözgeç , Burhan Aydemi̇r %T Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.527054 %U 10.33206/mjss.527054
ISNAD Gözgeç, Havva , Aydemi̇r, Burhan . "Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3854-3870 . https://doi.org/10.33206/mjss.527054
AMA Gözgeç H , Aydemi̇r B . Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması. MJSS. 2019; 8(4): 3854-3870.
Vancouver Gözgeç H , Aydemi̇r B . Gastronomide Kadın Sokak Gıda Satıcıları: Bir Örnek Olay Çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3854-3870.