Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 3746 - 3763 2019-10-15

The Investigatıon Of The Relationship Between Emotional Intelligence and Organizational Commitment On Some Variables in Volleyball Players
Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tolga Kaan BAHADIR [1]


This study was conducted to examine the relationship between the emotional intelligence and the organizational devotion of women volleyball team players with regards to some variables. The participants of this study are 104 sportswomen who are currently playing in the teams Fenerbahçe, Galatasaray, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Beşiktaş and whose ages range from 16 and 32. This study was used as a medium to collect some data about volleyball players‟ emotional intelligence and organizational devotion as well as their demographic status. Frequency and percentage rates were calculated during the process of analyzing the data. Furthermore, independent t-test, variance analysis and correlation tests were implemented in this research with the aim of finding a difference between the variables. p< 0.05 and p< 0,01 was considered as this research‟s reliability scale. The results of this study shows that negative correlation between the emotional intelligence and the emotional devotion of the volleyball players. Moreover, the negative correlation between the demographic status of the platers which includes their age, the amount of time they spent playing volleyball, the amount of time they spent playing in their current team, their educational status and their emotional intelligence and organizational devotion brought about a substantial difference. It is expected that this research will be a guide especially for Turkish Volleyball Federation and for technical and administrative teams that are responsible for managing professional woman volleyball teams to work more on the practices that increase the level of volleyball players‟ emotional intelligence and organizational devotion.

Bu araştırma, bayan voleybol takım oyuncularının duygusal zekâ ve örgütsel bağlılıklarını arasındaki ilişkiyi bazı değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın denek grubunu 16-32 üstü yaş aralığındaki Türkiye sultanlar liginde yer alan Galatasaray, Beşiktaş, Eczacıbaşı, Vakıfbank ve Fenerbahçe spor kulübünde oynayan 104 bayan sporcular oluşturmaktadır.

      Bu araştırma voleybolcuların demografik bilgilerinin yanı sıra “Duygusal Zekâ Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans(n) ve yüzde(%) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca araştırmada değişkenler arasındaki farkı bulabilmek amacıyla bağımsız T-testi, Varyans analizi ve korelasyon (r istatistiği) testleri yapılmıştır. Araştırmanın anlam düzeyi p< 0,05 ve p< 0,01 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda ücret yeterliliğinin örgütsel bağlılığın alt konularından olan duygusal bağlılık arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca voleybolcuların duygusal zekaları ile örgütsel bağlılık durumları arasındaki korelasyon sonuçlarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bununla beraber demografik bilgilerle alakalı yaş, oynadığı voleybol yılı, şuan kulübünde oynadığı yıl ve eğitim durumu ile alakalı sporcuların duygusal zeka ve örgütsel bağlılık durumları arasındaki korelasyon sonuçlarında da anlamlı farklılıklar görülmüştür.

Bu araştırmanın genel sonuçlarının,  başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere profesyonel bayan voleybol takımlarını yöneten teknik ve idari ekiplerin,  voleybolcularının duygusal zekâ ve örgütsel bağlılık düzeylerini arttırıcı çalışmalar yapmasında rehber olması beklenmektedir.

 • Adiloğulları, İ. (2011). Profesyonel Futbolcularda Duygusal Zeka ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Allen N. J, Meyer J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63:1–18.
 • Biçer T. (1997). Yaşamda ve Sporda Doruk Performans. Sistem Yayıncılık., İstanbul, s.4,5,7.
 • Biçer T.(2006). Şampiyonluğun Psikolojisi. Beyaz Yayınları.;İstanbul, s.11,27,29,36.
 • Canbulat S. (2007). Duygusal Zekânın Çalışanların İş Doyumu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, ( Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent Bayat).
 • Carson, K. D. ve Bedian, A.G. (1994). Career Commitment: Construction of a Measure and Examination of Its Psychometric Properties. Journal of Vocational Behavior, 44, 237-262.
 • Ceylan Ö. (2002). Ödül Yönetiminin Çalışanlarda İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Yaratmadaki Rolü ve Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Deniz Börü).
 • Erdoğdu, M.Y. ve Kenarlı, O. (2008). Duygusal Zekâ ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Millî Eğitim Dergisi, 178, 297-310
 • Epstein, R. (1999). The Key to Our Emotions. Psychology Today, 32(4).
 • Güllüce A.Ç. (2006). Mesleki Tükenmişlik ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, (Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk İşçan).
 • Gürbüz S, Yüksel M (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: iş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (2), 174-190.
 • İnce M, Gül H (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık. Çizgi Kitapevi Yayınları., İstanbul, s.13-39.
 • Konter E. (2002). Ortega, Nouma, Ergün, www.hürriyetim.com
 • Lam L.T, Kırby S. L. ( 2002 ). Is emotional intelligence an advantage? An exploration of the ımpact of emotional and general intelligence on individual performance. The Journal of Social Psychology, s.142, 134.
 • Mowday R.T, Porter L.W. and Steers R. M. (1982). Employee-organization linkages: The psychology of commitment absenteeism and turnover. Academic Press., New York, p.24.
 • Mowday R., Steers R. and Porter L. 1979. The measure of organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour. 14(2): 224-7.Ölçüm, Ç, M. (2004).Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1.Basım, Ağustos 107.
 • Özyer, K. (2004). Duygusal Zekâ İle Örgütsel Bağlılık ve Bağlılığın Alt Formları Arasındaki İlişkilerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Öznur Aşan).
 • Serdengeçti, C. (2003). I. II. III. Ligdeki profesyonel futbolcuların duygusal zekâ düzeylerinin başarıya etkisi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Wıener Y. (1982). Commitment in organization a normative view. Academy of Management Review, Vol. 7, No. 3, 418–428.
 • Yalçın A, İplik F.N. (2005). Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1: 395–412.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3959-0613
Yazar: Tolga Kaan BAHADIR (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { mjss547232, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {3746 - 3763}, doi = {10.33206/mjss.547232}, title = {Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bahadır, Tolga Kaan} }
APA Bahadır, T . (2019). Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 8 (4) , 3746-3763 . DOI: 10.33206/mjss.547232
MLA Bahadır, T . "Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi" . MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3746-3763 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/49340/547232>
Chicago Bahadır, T . "Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2019 ): 3746-3763
RIS TY - JOUR T1 - Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Tolga Kaan Bahadır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33206/mjss.547232 DO - 10.33206/mjss.547232 T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3746 EP - 3763 VL - 8 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - doi: 10.33206/mjss.547232 UR - https://doi.org/10.33206/mjss.547232 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Tolga Kaan Bahadır %T Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2019 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 8 %N 4 %R doi: 10.33206/mjss.547232 %U 10.33206/mjss.547232
ISNAD Bahadır, Tolga Kaan . "Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 / 4 (Ekim 2019): 3746-3763 . https://doi.org/10.33206/mjss.547232
AMA Bahadır T . Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. MJSS. 2019; 8(4): 3746-3763.
Vancouver Bahadır T . Voleybolcularda Duygusal Zeka İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2019; 8(4): 3746-3763.