Toplantı Özeti
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 3, 505 - 531, 25.12.2021
https://doi.org/10.29058/mjwbs.969534

Öz

Amaç: Kanıta dayalı tıp uygulamaları gerçek bilgiye en güvenilir şekilde ulaşmak, bilimsel aynı zamanda eleştirel düşünceyi
geliştirmek açısından önemlidir. Tıpta yeni bilgilere gereksinim, kanıta dayalı tıp uygulamalarının yaygınlaşmasına neden
olmaktadır. Sürekli tıp eğitimi de kanıta dayalı tıbbın önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Fakültemizdeki kanıta
dayalı tıp uygulamalarının amacı, tıp fakültesi öğrencilerine kanıta dayalı tıbbın önemini kavratmak, bilimsel bir çalışmanın
içinde yer almalarını sağlamak ve bu çalışma basamaklarını öğretmektir
Gereç ve Yöntemler: Kanıta dayalı tıp kapsamında yapılan çalışmalar, Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencileri tarafından yürütülmektedir.
Dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından gruplara ayrılırlar. Her bir grup için de sorumlu araştırmacı öğretim üyesi
belirlenir. Ders programında belirlenen tarihlerde öğrenciler bir araya gelip araştırma konusunun başlığını kesinleştirir. Etik
kurul formu hazırlanıp etik kurula başvuru yapılır. Çalışma sonlandıktan sonra da özet/makale hâline getirilir ve özet hâline
getirilen çalışmalar sunulur ve tartışılır.
Bulgular: 2020-2021 Eğitim ve Öğretim döneminde gerçekleştirilen kanıta dayalı tıp kapsamında 194 sayıda Dönem 3
öğrencisi çalıştı. COVID-19 pandemisinin etkileri ve aşı üzerine olan çalışmalar başta olmak üzere; kanser, uyku, güneşin
zararları, yeni sosyal hayat ve cinsel mitler gibi güncel konularda sorumlu öğretim üyesi gözetiminde toplam 15 farklı çalışma
yapıldı. Bu çalışmaların başlıkları ve sorumlu öğretim üyeleri Tablo-1 de yer almaktadır. Hazırlanan özetler dijital platform
üzerinden sunuldu ve tartışıldı.
Sonuç: Tüm Dönem 3 öğrencileri, COVID-19 pandemisinden dolayı uzaktan eğitim aldıkları 2020-2021 Eğitim ve Öğretim
döneminde çevrimiçi öğrenme ortamlarında bilimsel bir çalışmanın tüm aşamalarını yürüttüler ve çalışmalarını başarıyla
sonlandırdılar.

Destekleyen Kurum

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Teşekkür

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA VE KANITA DAYALI TIP EĞİTİMİ YÜRÜTÜCÜ HOCALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Kaynakça

 • 1) Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO Consultation on Obesity (Geneva, June, 3–5, 1997).
 • 2) James, W.P.T. (2008), The epidemiology of obesity: the size of the problem. Journal of Internal Medicine, 263: 336-352.
 • 3) Yehuda S, Rabinovitz S, Mostofsky DI. Essential Fatty Acids and Sleep: Mini-Review and Hypothesis. Medical Hypotheses 1998;50:139-145.
 • 4) Lieberman HR. Nutrition, Brain Function and Cognitive Performance. Appetite 2003;40:245-254.
 • 5) Ağargün MY, Çilli AS, Kara H, Bilici M, Epworth Uykululuk Ölçeği'nin Geçerliği ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10 (4):261-267.
 • 6) Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. World Health Organ Tech Rep Ser. 1995;854:1-452.
 • 7) Gariepy, G., Nitka, D. & Schmitz, N. The association between obesity and anxiety disorders in the population: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes 34, 407–419 (2010).
 • 8) Julian LJ. Measures of anxiety: State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety (HADS-A). Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63(Supp 0 11): 467-72.
 • 9) Sidor, A., & Rzymski, P. (2020). Dietary Choices and Habits during COVID-19 Lockdown: Experience from Poland. Nutrients, 12(6), 1657.
 • 10) Yang, S, Guo, B, Ao, L, et al. Obesity and activity patterns before and during COVID‐19 lockdown among youths in China. Clin Obes. 2020; 10:12416.
 • 11) Górnicka, M.; Drywień, M.E.; Zielinska, M.A.; Hamułka, J. Dietary and Lifestyle Changes During COVID-19 and the Subsequent Lockdowns among Polish Adults: A Cross-Sectional Online Survey PLifeCOVID-19 Study. Nutrients 2020, 12, 2324.

Evidence Based Medicine Abstracts of Zonguldak Bülent Ecevit University Medical Faculty 2020-2021 Education Term Class 3 Student

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 3, 505 - 531, 25.12.2021
https://doi.org/10.29058/mjwbs.969534

Öz

Aim: Evidence-based medicine practices are important in terms of reaching real information in the most reliable way and
developing scientific and critical thinking. The need for new information in medicine causes the spread of evidence-based
medicine practices. Continuing medical education is also recognized as an important part of evidence-based medicine. The
aim of the evidence-based medicine practices in our faculty is to make the medical faculty students understand the importance
of evidence-based medicine, to enable them to take part in a scientific study and to teach these study steps.
Materials and Methods: Studies within the scope of evidence-based medicine are carried out by Term 3 students of the
Faculty of Medicine. They are divided into groups by the responsible academic member of the course. Responsible research
faculty member is determined for each group. Students come together on the dates determined in the curriculum and finalize
the title of the research topic. An ethics committee form is prepared and an application is made to the ethics committee. After
the study is concluded, it is turned into a summary/article and the summarized studies are presented and discussed.
Results: Within the scope of evidence-based medicine carried out in the 2020-2021 Education and Training period, 194
Term 3 students worked. A total of 15 different studies were conducted under the supervision of a responsible faculty members
on current issues such as cancer, sleep, sun damage, new social life and sexual myths, especially the effects of the
COVID-19 pandemic and studies on vaccines. The titles of these studies and the responsible faculty members are given in
Table-1. Prepared abstracts were presented and discussed on the digital platform.
Conclusion: All Term 3 students carried out all stages of a scientific study in online learning environments and successfully
completed their studies in the 2020-2021 Education and Training period when they received distance education due to the
COVID-19 pandemic.

Kaynakça

 • 1) Prevention and management of the global epidemic of obesity. Report of the WHO Consultation on Obesity (Geneva, June, 3–5, 1997).
 • 2) James, W.P.T. (2008), The epidemiology of obesity: the size of the problem. Journal of Internal Medicine, 263: 336-352.
 • 3) Yehuda S, Rabinovitz S, Mostofsky DI. Essential Fatty Acids and Sleep: Mini-Review and Hypothesis. Medical Hypotheses 1998;50:139-145.
 • 4) Lieberman HR. Nutrition, Brain Function and Cognitive Performance. Appetite 2003;40:245-254.
 • 5) Ağargün MY, Çilli AS, Kara H, Bilici M, Epworth Uykululuk Ölçeği'nin Geçerliği ve Güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1999; 10 (4):261-267.
 • 6) Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. World Health Organ Tech Rep Ser. 1995;854:1-452.
 • 7) Gariepy, G., Nitka, D. & Schmitz, N. The association between obesity and anxiety disorders in the population: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes 34, 407–419 (2010).
 • 8) Julian LJ. Measures of anxiety: State-Trait Anxiety Inventory (STAI), Beck Anxiety Inventory (BAI), and Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety (HADS-A). Arthritis Care Res (Hoboken) 2011; 63(Supp 0 11): 467-72.
 • 9) Sidor, A., & Rzymski, P. (2020). Dietary Choices and Habits during COVID-19 Lockdown: Experience from Poland. Nutrients, 12(6), 1657.
 • 10) Yang, S, Guo, B, Ao, L, et al. Obesity and activity patterns before and during COVID‐19 lockdown among youths in China. Clin Obes. 2020; 10:12416.
 • 11) Górnicka, M.; Drywień, M.E.; Zielinska, M.A.; Hamułka, J. Dietary and Lifestyle Changes During COVID-19 and the Subsequent Lockdowns among Polish Adults: A Cross-Sectional Online Survey PLifeCOVID-19 Study. Nutrients 2020, 12, 2324.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Kanıta Dayalı Tıp Özetleri
Yazarlar

Ömercan TOPALOĞLU
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3703-416X
Türkiye


Ferruh Niyazi AYOĞLU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3266-1519
Türkiye


Hande AYDEMİR
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1650-7573
Türkiye


Murat CAN
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1539-3973
Türkiye


Taner BAYRAKTAROĞLU
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3159-6663
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @toplantı Özeti { mjwbs969534, journal = {Batı Karadeniz Tıp Dergisi}, issn = {2822-4302}, eissn = {2587-0602}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İbn-i Sina Kampüsü 67600 Esenköy/Kozlu ZONGULDAK}, publisher = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {5}, number = {3}, pages = {505 - 531}, doi = {10.29058/mjwbs.969534}, title = {Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri}, key = {cite}, author = {Topaloğlu, Ömercan and Ayoğlu, Ferruh Niyazi and Aydemir, Hande and Can, Murat and Bayraktaroğlu, Taner} }
APA Topaloğlu, Ö. , Ayoğlu, F. N. , Aydemir, H. , Can, M. & Bayraktaroğlu, T. (2021). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri . Batı Karadeniz Tıp Dergisi , 5 (3) , 505-531 . DOI: 10.29058/mjwbs.969534
MLA Topaloğlu, Ö. , Ayoğlu, F. N. , Aydemir, H. , Can, M. , Bayraktaroğlu, T. "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri" . Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2021 ): 505-531 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjwbs/issue/66847/969534>
Chicago Topaloğlu, Ö. , Ayoğlu, F. N. , Aydemir, H. , Can, M. , Bayraktaroğlu, T. "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 (2021 ): 505-531
RIS TY - JOUR T1 - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri AU - ÖmercanTopaloğlu, Ferruh NiyaziAyoğlu, HandeAydemir, MuratCan, TanerBayraktaroğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29058/mjwbs.969534 DO - 10.29058/mjwbs.969534 T2 - Batı Karadeniz Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 505 EP - 531 VL - 5 IS - 3 SN - 2822-4302-2587-0602 M3 - doi: 10.29058/mjwbs.969534 UR - https://doi.org/10.29058/mjwbs.969534 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri %A Ömercan Topaloğlu , Ferruh Niyazi Ayoğlu , Hande Aydemir , Murat Can , Taner Bayraktaroğlu %T Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri %D 2021 %J Batı Karadeniz Tıp Dergisi %P 2822-4302-2587-0602 %V 5 %N 3 %R doi: 10.29058/mjwbs.969534 %U 10.29058/mjwbs.969534
ISNAD Topaloğlu, Ömercan , Ayoğlu, Ferruh Niyazi , Aydemir, Hande , Can, Murat , Bayraktaroğlu, Taner . "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 5 / 3 (Aralık 2021): 505-531 . https://doi.org/10.29058/mjwbs.969534
AMA Topaloğlu Ö. , Ayoğlu F. N. , Aydemir H. , Can M. , Bayraktaroğlu T. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri. Med J West Black Sea. 2021; 5(3): 505-531.
Vancouver Topaloğlu Ö. , Ayoğlu F. N. , Aydemir H. , Can M. , Bayraktaroğlu T. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2021; 5(3): 505-531.
IEEE Ö. Topaloğlu , F. N. Ayoğlu , H. Aydemir , M. Can ve T. Bayraktaroğlu , "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 Eğitim Yılı Dönem 3 Öğrencileri Kanıta Dayalı Tıp Çalışmaları Özetleri", Batı Karadeniz Tıp Dergisi, c. 5, sayı. 3, ss. 505-531, Ara. 2021, doi:10.29058/mjwbs.969534

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.