Toplantı Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

Patıent Safety In Trauma Anesthesıa, Autumn Symposıum-III In Zonguldak, Scıentıfıc Program And Oral Presentatıons

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 417 - 454, 27.12.2022
https://doi.org/10.29058/mjwbs.1201881

Öz

At the Zonguldak Bulent Ecevit University, Central Farabi Campus Sezai Karakoc Cultural Center, 12 November 2022, Patient Safety In Trauma Anesthesia, Autumn Symposium In Zonguldak-III (https://zeg.beun.edu.tr/)” was held.
It is aimed to present abstracts of the oral presentations in the symposium sessions. During the symposium, 15 presentations were presented. Thus, Patient safety in trauma anesthesia and current approaches in the management of trauma patients were shared with the scientific world.

Kaynakça

  • 1. Taghizadeh, Eskandar, et al. “Prevalence, pathological mechanisms, and genetic basis of limb‐girdle muscular dystrophies: A review.” J. Cell. Physiol 2019; 234(6): 7874-84.
  • 2. Jacques J. Driessen Neuromuscular and mitochondrial disorders: what is relevant to the anaesthesiologist? Current Opinion in Anaesthesiology 2008, 21:350–355.
  • 3. Mark Schieren et all. Anaesthetic management of patients with myopathies Eur J Anaesthesiol 2017; 34:641–649.

Travma Anestezisinde Hasta Güvenliği, Zonguldak’ta Sonbahar Sempozyumu-III, Bilimsel Program Ve Sözlü Bildirileri

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 3, 417 - 454, 27.12.2022
https://doi.org/10.29058/mjwbs.1201881

Öz

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde, 12 Kasım 2022 tarihinde “Travma anestezisinde Hasta Güvenliği, Zonguldak’ta Sonbahar Sempozyumu-III “(https://www.zbeu-travmaanestezisi.org) gerçekleştirildi.
Sempozyum oturumlarındaki sözlü bildirilerin özetlerinin sunulması amaçlanmıştır. Kongre süresince toplam 15 sözel bildiri sunulmuştur. Böylece, travma anestezisinde hasta güvenliği ve travma hastasının yönetiminde güncel yaklaşımların bilim dünyası ile paylaşılması sağlanmıştır.

Kaynakça

  • 1. Taghizadeh, Eskandar, et al. “Prevalence, pathological mechanisms, and genetic basis of limb‐girdle muscular dystrophies: A review.” J. Cell. Physiol 2019; 234(6): 7874-84.
  • 2. Jacques J. Driessen Neuromuscular and mitochondrial disorders: what is relevant to the anaesthesiologist? Current Opinion in Anaesthesiology 2008, 21:350–355.
  • 3. Mark Schieren et all. Anaesthetic management of patients with myopathies Eur J Anaesthesiol 2017; 34:641–649.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Sempozyum Özetleri
Yazarlar

Aslı Dönmez 0000-0002-7378-1632

Hilal Ayoğlu 0000-0002-6869-5932

Özcan Pişkin 0000-0003-3538-0317

Gamze Küçükosman 0000-0002-3586-7494

Rahşan Dilek Okyay 0000-0002-0520-7532

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2022
Kabul Tarihi 26 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Dönmez A, Ayoğlu H, Pişkin Ö, Küçükosman G, Okyay RD. Travma Anestezisinde Hasta Güvenliği, Zonguldak’ta Sonbahar Sempozyumu-III, Bilimsel Program Ve Sözlü Bildirileri. Med J West Black Sea. 2022;6(3):417-54.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayım organıdır.

Ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır.

Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir.