Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 6, 42 - 50, 30.12.2020

Öz

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin algılarını belirlemektir. Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeylerine ilişkin algılarını, var olduğu haliyle belirlemeyi amaçlayan bu çalışma genel tarama modelinde nicel bir araştırmadır. Araştırma örneklemi, İnönü Üniversitesi’nin çeşitli fakülte ve yüksekokullarının son sınıflarında öğrenim gören öğrenciler arasından gönüllü katılım yoluyla belirlenen 365 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri “Bilinçli Farkındalık Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeyine ilişkin algıları, cinsiyet, bölüm-branş, fakülte değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermediği şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, I. (2018). Bilinçli Farkındalık, Depresyon ve Algılanan Stres Arasındaki İlişki. Birey ve Toplum, 8 (16), 73-86
 • Brown, K. & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psycholog, 84 (4), 822–848
 • Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2004). Perils and Promise in Defining and Measuring Mindfulness: Observations From Experience. Clinical Psychology: Science And Practice, 11(3), 242-248.
 • Cengiz, R., Serdar, E. ve Donuk, B. (2006). Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık ve girişimcilik düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(4), 1320-1328
 • Corti, L., & Gelati, C. (2020). Mindfulness and Coaching to Improve Learning Abilities in University Students: A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), 1935.
 • Dawson, A. F., Brown, W. W., Anderson, J., Datta, B., Donald, J. N., Hong, K., ... & Galante, J. (2020). Mindfulness‐Based Interventions for University Students: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Randomised Controlled Trials. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 12(2), 384-410.
 • De Bruin, E. I., Meppelink, R., & Bögels, S. M. (2015). Mindfulness in higher education: Awareness and attention in university students increase during and after participation in a mindfulness curriculum course. Mindfulness, 6(5), 1137-1142.
 • Demir, V. (2014). Bilinçli farkındalık temelli hazırlanan eğitim programının bireylerin depresyon ve stres düzeyleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, V. (2017). Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7 (12), 98-118
 • Deniz, M. E., Erus, M. S. ve Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(47), 17-31
 • Di Pierdomenico, E. A., Kadziolka, M., & Miller, C. J. (2017). Mindfulness Correlates with Stress and Coping in University Students. Canadian Journal of Higher Education, 47(2), 121-134.
 • Gallego, J., Aguilar-Parra, J. M., Cangas, A. J., Langer, Á. I., & Mañas, I. (2014). Effect of a mindfulness program on stress, anxiety and depression in university students. The Spanish Journal Of Psychology, 17, e109, 1-6
 • Ghanizadeh, A., Makiabadi, H., & Navokhi, S. A. (2019). Relating EFL university students' mindfulness and resilience to self-fulfilment and motivation in learning. Issues in Educational Research, 29(3), 695.
 • İkiz, F. E. ve Uygur, S. (2019). Sınav kaygısıyla başa çıkmada bilinçli farkındalık temelli programların etkiliği: sistematik bir derleme. Journal of Human Sciences, 16 (1), 164-191
 • Karabacak, A. ve Demir, M. (2017). Özerklik, Bağlanma Stilleri, Bilinçli Farkındalık ve Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 271-291
 • Kaynak, Ü. ve Güven, M. (2017). Bilişsel Davranışçı Tekniklere Dayalı Bilinçli Farkındalık Geliştirme Programının Etkililiği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51),746-753.
 • Ma, L., Zhang, Y., & Cui, Z. (2019). Mindfulness-based Interventions for prevention of depressive symptoms in university students: a meta-analytic Review. Mindfulness, 1-16.
 • Messer, D., Horan, J. J., Turner, W., & Weber, W. (2015). The effects of internet-delivered mindfulness training on stress, coping, and mindfulness in university students. AERA Open, 2(1), 2332858415625188.
 • Özyeşil, Z. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık Kişilik Özellikleri Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış doktora tezi, Konya.
 • Özyeşil, Z., Arslan, C, Kesici, Ş ve Deniz, M. E.. (2011). Bilinçli Farkındalık Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(160), 224-235.
 • Özyeşil, Z. (2012). Bilinçli Farkındalık ve Psikolojik İhtiyaçlar: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma. İlköğretim Online, 11(1), 151-160
 • Pidgeon, A. M., & Keye, M. (2014). Relationship between resilience, mindfulness, and pyschological well-being in University students. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2(5), 27-32.
 • Sarıçalı, M. ve Satıcı, S. A. (2017). Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik Kırılganlık İlişkisinde Utangaçlığın Aracı Rolü. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 655-670
 • Zümbül, S. (2019). Öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş düzeylerinde bilinçli farkındalık ve affetmenin yordayıcı rolleri. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 20-36. doi:10.12984 egeefd.48196

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet KONAN>
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Salih YILMAZ> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5890-0699
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkuefder837022, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {2667-8470}, address = {Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampusu Eğitim Fakültesi}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, number = {6}, pages = {42 - 50}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Konan, Necdet and Yılmaz, Salih} }
APA Konan, N. & Yılmaz, S. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri . Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (6) , 42-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkuefder/issue/58700/837022
MLA Konan, N. , Yılmaz, S. "Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri" . Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2020 ): 42-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkuefder/issue/58700/837022>
Chicago Konan, N. , Yılmaz, S. "Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri". Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2020 ): 42-50
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri AU - Necdet Konan , Salih Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 50 VL - 4 IS - 6 SN - -2667-8470 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri %A Necdet Konan , Salih Yılmaz %T Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri %D 2020 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -2667-8470 %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD Konan, Necdet , Yılmaz, Salih . "Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri". Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 / 6 (Aralık 2020): 42-50 .
AMA Konan N. , Yılmaz S. Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri. MKUEFDER. 2020; 4(6): 42-50.
Vancouver Konan N. , Yılmaz S. Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 4(6): 42-50.
IEEE N. Konan ve S. Yılmaz , "Üniversite Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri", Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 6, ss. 42-50, Ara. 2020

14951                 19255                21232                 19256                20381                 20535   

   21505                      22473                   22506                   22655           22742                  22870