Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 11, 1 - 18, 30.06.2023
https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321255

Öz

Nitelikli kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesinde destek özel eğitim hizmetlerinin sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu hizmetlerden birisi de ülkemizde destek eğitim odası (DEO) olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; kaynaştırma öğrencileri için açılan DEO uygulamalarında görev alan öğretmenlerin, destek eğitim odası uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak ve bu görüşlerden hareketle DEO uygulamasının kaynaştırma eğitimindeki yeri ve önemini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın verilerini toplamak için nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya 12’si erkek, 13’ü kadın olmak üzere toplam 25 öğretmen katılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenler, DEO’yu öğrencinin desteklenmesi, bire bir eğitim, gereksinimleri ile ilgili aldıkları eğitim, telafi eğitimi ve özel araç gereçlerle tasarlanmış eğitim şeklinde tanımlamışlardır. DEO’ların öğrencileri akademik olarak iyileştirmek, akranlarından geri kalan öğrencileri desteklemek, öğrencileri sosyal açıdan geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için açıldığını ifade etmişlerdir. Destek eğitim odasının öğrencinin başarısını arttırdığını, kaynaştırma eğitiminden daha faydalı olduğunu, destek eğitim odasında eksiklerin kapandığını ve destek eğitim odasının öğrenciye kendini özel hissettirdiğini ifade etmişlerdir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burak BOZAK Bu kişi benim 0000-0001-7557-4576

Evgin ÇAY 0000-0002-1199-3939

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA BOZAK, B., & ÇAY, E. (2023). DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 1-18. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321255
AMA BOZAK B, ÇAY E. DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. Haziran 2023;7(11):1-18. doi:10.56677/mkuefder.1321255
Chicago BOZAK, Burak, ve Evgin ÇAY. “DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, sy. 11 (Haziran 2023): 1-18. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321255.
EndNote BOZAK B, ÇAY E (01 Haziran 2023) DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 11 1–18.
IEEE B. BOZAK ve E. ÇAY, “DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ”, MKUEFDER, c. 7, sy. 11, ss. 1–18, 2023, doi: 10.56677/mkuefder.1321255.
ISNAD BOZAK, Burak - ÇAY, Evgin. “DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (Haziran 2023), 1-18. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321255.
JAMA BOZAK B, ÇAY E. DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. 2023;7:1–18.
MLA BOZAK, Burak ve Evgin ÇAY. “DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 11, 2023, ss. 1-18, doi:10.56677/mkuefder.1321255.
Vancouver BOZAK B, ÇAY E. DESTEK EĞİTİM ODALARININ KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. MKUEFDER. 2023;7(11):1-18.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870