Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 11, 19 - 41, 30.06.2023
https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321264

Öz

Bu araştırmada, ortaokullarda destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin, öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerini belirlemek, bu doğrultuda kurslarda yaşanan sorunlar, bu sorunlara dair çözüm önerilerini incelenmek amaçlanmaktadır. Araştırmada, nitel ve nicel verilerin bir arada kullanıldığı yöntemlerden biri olan keşfedici karma yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda durum çalışması deseni, nicel boyutunda betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutu için çalışma grubu Sivas il merkezindeki destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan 20 öğretmen, 20 öğrenci ve 20 veliden oluşmaktadır. Nicel boyutu için Sivas ili merkezinde bulunan ortaokullarda görev alan 75 ortaokul öğretmeni, 100 ortaokul öğrencisi ve 100 öğrenci velisinden oluşmaktadır. Nitel verileri toplama işlemi görüşme formları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Nicel boyutunda ise görüşme formlarından elde edilen veriler ışığında anket oluşturulmuş ve bu anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Analiz sürecinde öncelikle, yazılı formlar deşifre edilip çözümlemeler yapılmıştır. Öncelikle öğretmenlerin, sonrasında öğrencilerin ve son olarak velilerin görüşlerinin analizinde, ifadelerin benzerliğine göre gruplamalar yapılmıştır. Nicel araştırma tekniklerine göre, uygulanan anketler, SPSS 22 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma genel olarak öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin görüşlerinin çoğunlukla olumlu yönde olduğu ve kursları birçok yönden faydalı ve gerekli buldukları tespit edilmiştir. Ancak kurslara ilişkin aksayan, geliştirilmesi gereken yönlerin de bulunduğu görülmüştür. Bu alanlarda düzenlemelerin yapıldığı takdirde kursların çok daha nitelikli daha verimli ve daha etkili hâle gelebileceği saptanmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selahattin DURSUN Bu kişi benim 0000-0002-4537-4933

Celal Teyyar UGURLU 0000-0002-7933-9327

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA DURSUN, S., & UGURLU, C. T. (2023). ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 19-41. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321264
AMA DURSUN S, UGURLU CT. ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. MKUEFDER. Haziran 2023;7(11):19-41. doi:10.56677/mkuefder.1321264
Chicago DURSUN, Selahattin, ve Celal Teyyar UGURLU. “ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, sy. 11 (Haziran 2023): 19-41. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321264.
EndNote DURSUN S, UGURLU CT (01 Haziran 2023) ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 11 19–41.
IEEE S. DURSUN ve C. T. UGURLU, “ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI”, MKUEFDER, c. 7, sy. 11, ss. 19–41, 2023, doi: 10.56677/mkuefder.1321264.
ISNAD DURSUN, Selahattin - UGURLU, Celal Teyyar. “ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (Haziran 2023), 19-41. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321264.
JAMA DURSUN S, UGURLU CT. ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. MKUEFDER. 2023;7:19–41.
MLA DURSUN, Selahattin ve Celal Teyyar UGURLU. “ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 11, 2023, ss. 19-41, doi:10.56677/mkuefder.1321264.
Vancouver DURSUN S, UGURLU CT. ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ BAĞLAMINDA DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI: BİR DURUM ÇALIŞMASI. MKUEFDER. 2023;7(11):19-41.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870