Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 11, 87 - 101, 30.06.2023
https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321274

Öz

Sessizlik örgütler için zaman içerisinde anlamı değişmiş bir kavramdır. Okul örgütlerinde sessizliğin olumsuz sonuçları ile baş edebilmek okulun etkililiği açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ve örgütsel sessizlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma tarama deseninde nicel bir çalışmadır. . Araştırma örneklemini ise evrende yer alan öğretmenler arasından ihtimale dayalı örneklem seçimlerinden “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenen 263 öğretmen oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre araştırmada öğretmenlerin örgütsel sessizlik algıları “orta düzeyde katılıyorum” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet ve öğrenim durumlarına göre örgütsel sessizlik algıları genel ve örgütsel sessizlik tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdem ve branşlarına göre örgütsel sessizlik algıları genel ve örgütsel sessizlik tüm alt boyutlarında anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak öneriler sunulmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK 0000-0002-6967-6637

Ahmet ATAŞ Bu kişi benim 0009-0004-9219-3862

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 11

Kaynak Göster

APA YILMAZ ÖZTÜRK, Z., & ATAŞ, A. (2023). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 87-101. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321274
AMA YILMAZ ÖZTÜRK Z, ATAŞ A. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. MKUEFDER. Haziran 2023;7(11):87-101. doi:10.56677/mkuefder.1321274
Chicago YILMAZ ÖZTÜRK, Zeynep, ve Ahmet ATAŞ. “ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, sy. 11 (Haziran 2023): 87-101. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321274.
EndNote YILMAZ ÖZTÜRK Z, ATAŞ A (01 Haziran 2023) ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 11 87–101.
IEEE Z. YILMAZ ÖZTÜRK ve A. ATAŞ, “ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ”, MKUEFDER, c. 7, sy. 11, ss. 87–101, 2023, doi: 10.56677/mkuefder.1321274.
ISNAD YILMAZ ÖZTÜRK, Zeynep - ATAŞ, Ahmet. “ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/11 (Haziran 2023), 87-101. https://doi.org/10.56677/mkuefder.1321274.
JAMA YILMAZ ÖZTÜRK Z, ATAŞ A. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. MKUEFDER. 2023;7:87–101.
MLA YILMAZ ÖZTÜRK, Zeynep ve Ahmet ATAŞ. “ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ”. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 7, sy. 11, 2023, ss. 87-101, doi:10.56677/mkuefder.1321274.
Vancouver YILMAZ ÖZTÜRK Z, ATAŞ A. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. MKUEFDER. 2023;7(11):87-101.

14951                     19255                   21232                    19256                     20381                       20535   

   21505                           22473                        22506                        22655           22742                              22870