Yıl 2018, Cilt 15 , Sayı 42, Sayfalar 0 - 0 2018-10-26

CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME

Sema ÖZHER KOÇ [1]


Cengiz Dağcı, II. Dünya Savaşında Rusya adına Almanlara karşı savaşırken esir düşmüş, bu nedenle derin acılar yaşamış ve 1947’den sonraki bütün hayatını memleketinden uzakta geçirmiş bir Kırım-Tatar aydınıdır. Sanatçı, eserlerinde kendi trajik yazgısı ile ülkesinin işgal ve milletinin sürgün edilmesinden kaynaklanan acıları birleştirmiştir. Bu nedenle onun O Topraklar Bizimdi, Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı gibi romanlarında yitik vatan özlemi geniş yer tutar.

            Sanatçının Üşüyen Sokak ile birbirini tamamlayan Badem Dalına Asılı Bebekler adlı romanları hem başkişinin yaşadığı karakteristik değişim bakımından hem de anlatımda psikolojik öğeleri öne çıkaran sembolik anlatıma başvurması bakımından diğer romanlarından farklıdır. Bu çalışmada başkişi Haluk’un karakter oluşum süreci romandaki sembollerin çözümlenmesi ile anlamlandırılmaya çalışılacaktır.

Cengiz Dağcı, roman, sembolik anlatım, ev, ışık
  • 1. Burcu Yılmaz, Ebru (2011). “Hikâye ve Romanlarda Sembol Dilinin Görüntüleri Üzerine Bir Değerlendirme”. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 56: 45-56.2. Dağcı, Cengiz (2012). Üşüyen Sokak. İstanbul: Ötüken Neşr.3. Dağcı, Cengiz (2012). Yansılar 2, İstanbul: Ötüken Yay.4. Dağcı, Cengiz (2015). Badem dalına Asılı Bebekler. İstanbul: Ötüken Neşr.5. Durand, Gilbert (1998). Sembolik İmgelem. Çev. Ayşe Meral. İstanbul: İnsan Yay.6. Fisher, Alan (2009). Kırı m Tatarları. Çev. Eşref B. Özbilen). İstanbul: Selenge Yay. 7. Göregenli, Melek (2013). Çevre Psikolojisi İnsan Mekân İlişkileri, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. 8. Harvey, David (2011). Umut Mekânları. Çev. Zeynep Gambetti. İstanbul: Metis Yay.9. Lings, Martin (2003). Simge ve Kökenörnek. Çev. Süleyman Sahra. Ankara: Hece Yay.10. Ögel, Bahaeddin (2010). Türk Mitolojisi II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.11. Özher Koç, Sema (2015). “Cengiz Dağcı’nın Üşüyen Sokak Adlı Romanında Mekân-İnsan Özdeşikliği”. HUMANITAS 5: 153-161.12. Ricoeur, Paul (2012). Hafıza, Tarih, Unutuş, Çev. M. Emin Özcan, İstanbul: Metis Yay.13. Said, W. Edward (2009). Başlangıçlar Niyet ve Yöntem. Çev. Ferit Burak Aydar. İstanbul: Metis Yay.14. Wellek, Rene - Varren, Austin (1993). Edebiyat Teorisi. Çev. Ömer Faruk Huyugüzel. İzmir: Akademi Kitb.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sema ÖZHER KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Osmaniye Korkut Ata University, Informatics Department, Osmaniye
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed416829, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME}, key = {cite}, author = {Özher Koç, Sema} }
APA Özher Koç, S . (2018). CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (42) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/39990/416829
MLA Özher Koç, S . "CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/39990/416829>
Chicago Özher Koç, S . "CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2018 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME AU - Sema Özher Koç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 42 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME %A Sema Özher Koç %T CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 15 %N 42 %R %U
ISNAD Özher Koç, Sema . "CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 / 42 (Ekim 2018): 0-0 .
AMA Özher Koç S . CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(42): 0-0.
Vancouver Özher Koç S . CENGİZ DAĞCI’NIN “BADEM DALINA ASILI BEBEKLER” ADLI ROMANINDA GEÇEN SEMBOLİK GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE BİR ÇÖZÜMLEME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 15(42): 0-0.