Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 43, Sayfalar 83 - 103 2019-04-24

CUSTOMS DUTY DISCOUNT DECISION FOR IRON AND STEEL IMPORTS AND AN EVALUATION ABOUT ITS INDUSTRIAL IMPACTS
DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Yasin BIYIK [1] , Lerzan N. ÖZKALE [2]


Iron and steel industry has a strategic significance in terms of its contributions into the real economy for the world economies. During the establishment of European Union (EU), forming of European Coal and Steel Community for iron and steel industry is an apparent example for that. The protective measures of the USA, as being another important actor of the industry, have been creating intense debate globally. On the other hand, as a response of steel exports from China those encouraged by the Chinese government, taking precautions of the EU for steel imports from the region is remarkable. Varying publications in this field have been pointing out the importance of government incentives for development of Japanese and South Korean steel industries. In connection with the subject, as a result of the Turkish Ministerial Board decision on December 2017 about importing regime, tariff reduction has been come into force based on specified country group classification. The impacts of the decision on iron and steel industry of Turkey over medium and long term are tried to emphasize through this study. As a summary, unfavorable results are foreseen for the industry. 

Demir çelik endüstrisi, reel ekonomiye sağladığı katkılar açısından dünya ekonomileri için stratejik önemi olan bir endüstridir. Avrupa Birliği (AB)’nin kuruluşunda demir çelik endüstrisi için Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)’nun oluşturulmuş olması buna somut bir örnektir. Sektörün bir diğer önemli aktörü ABD’nin demir çelik endüstrisine yönelik halen süren korumacı önlemleri yoğun tartışma yaratmaktadır. Öte yandan, Çin hükümetinin teşvik ettiği çelik ihracatına karşı, AB’nin ülkeden yaptığı çelik ithalatına yönelik korumacı önlemler almaları dikkat çekmektedir. Bu konudaki çeşitli yayınlar, Japonya ve Güney Kore’nin de çelik endüstrisinin gelişiminde devlet desteklerinin önemine vurgu yapmaktadır. Konu ile ilgili Türkiye’de son olarak, Aralık 2017’de Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konan yeni ithalat rejimi gereği, ülke grupları bazında gümrük tarife indirimine gidilmiştir. Söz konusu kararın demir çelik endüstrisi açısından yaratacağı etkiler bu çalışma ile vurgulanmaya çalışılmıştır.  Uygulamanın orta ve uzun vadede Türkiye demir çelik endüstrisinin rekabet gücü üzerindeki etkisinin olumsuz olacağı öngörülmektedir.

 • Bıyık Yasin TTIP Projesi ile Beklenen Tarife Değişimlerinin Türkiye Demir Çelik İhracatı Açısından Anlamı ve Değerlendirilmesi [Dergi]. - [s.l.] : Yönetim ve Ekonomi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 2017. - 2 : Cilt 24.
 • Bıyık Yasin ve Özkale Lerzan N. Demir Çelik Endüstrisi Üretim Yöntemleri ile İhracat, Katma Değer ve Karbon Emisyonu Azaltma Politikaları Arasındaki İlişki [Dergi]. - [s.l.] : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 2017.
 • Çevik Bora Demir Çelik Sektörü [Rapor]. - [s.l.] : Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2017.
 • Deloitte The Iron and Steel Industry in Turkey [Rapor]. - Ankara : Investment Support and Promotion Agency of Turkey, 2013.
 • Feenstra R. Advanced International Trade [Kitap]. - [s.l.] : MIT Press, 2004.
 • Hertel Thomas [et al.] How confident can we be of CGE-based assessments of Free Trade Agreements? [Dergi] // Economic Modeling 24. - 2007. - s. 611-635.
 • Krugman P. Scale economies, product differentiation and the pattern of trade [Dergi]. - [s.l.] : American Economic Review 70: 950–9, 1980.
 • McKitrick R.Ross The Econometric Critique of Computable General Equilibrium Modeling: The Role of Parameter Estimation [Dergi] // Economic Modeling 15. - 1998. - s. 543-573.
 • Özcan Burcu ve Özçelebi Oğuzhan İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi? [Dergi] // Yönetim ve Ekonomi Cilt:20 Sayı:1. - 2013. - s. 1-14.
 • Remus Rainer [et al.] Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production [Rapor]. - [s.l.] : European Commision, JRC Reference Report, 2013.
 • The World Bank Evaluation of the EU-Turkey Customs Union [Rapor]. - 2014.
 • WTO A Practical Guide to Trade Policy Analysis [Rapor]. - Geneva, Switzerland : United Nations and World Trade Organization, 2012.
 • İhracat Genel Müdürlüğü- Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı, Demir-Çelik, Demir-Çelikten Eşya Sektör Raporu, Ekonomi Bakanlığı, 2017
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Yasin BIYIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği Doktora
Ülke: Turkey


Yazar: Lerzan N. ÖZKALE
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2019

Bibtex @karar İncelemesi { mkusbed402067, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {83 - 103}, doi = {}, title = {DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Bıyık, Yasin and Özkale, Lerzan N.} }
APA Bıyık, Y , Özkale, L . (2019). DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (43) , 83-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/44902/402067
MLA Bıyık, Y , Özkale, L . "DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 83-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/44902/402067>
Chicago Bıyık, Y , Özkale, L . "DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 83-103
RIS TY - JOUR T1 - DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME AU - Yasin Bıyık , Lerzan N. Özkale Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 103 VL - 16 IS - 43 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %A Yasin Bıyık , Lerzan N. Özkale %T DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 16 %N 43 %R %U
ISNAD Bıyık, Yasin , Özkale, Lerzan N. . "DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 / 43 (Nisan 2019): 83-103 .
AMA Bıyık Y , Özkale L . DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(43): 83-103.
Vancouver Bıyık Y , Özkale L . DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(43): 83-103.