Karar İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 43, 83 - 103, 24.04.2019

Öz

Demir çelik endüstrisi, reel ekonomiye
sağladığı katkılar açısından dünya ekonomileri için stratejik önemi olan bir endüstridir.
Avrupa Birliği (AB)’nin kuruluşunda demir çelik endüstrisi için Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu (AKÇT)’nun oluşturulmuş olması buna somut bir örnektir. Sektörün
bir diğer önemli aktörü ABD’nin demir çelik endüstrisine yönelik halen süren korumacı
önlemleri yoğun tartışma yaratmaktadır. Öte yandan, Çin hükümetinin teşvik ettiği
çelik ihracatına karşı, AB’nin ülkeden yaptığı çelik ithalatına yönelik
korumacı önlemler almaları dikkat çekmektedir. Bu konudaki çeşitli yayınlar,
Japonya ve Güney Kore’nin de çelik endüstrisinin gelişiminde devlet desteklerinin
önemine vurgu yapmaktadır. Konu ile ilgili Türkiye’de son olarak, Aralık 2017’de
Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konan yeni ithalat rejimi gereği, ülke
grupları bazında gümrük tarife indirimine gidilmiştir. Söz konusu kararın demir
çelik endüstrisi açısından yaratacağı etkiler bu çalışma ile vurgulanmaya çalışılmıştır.  Uygulamanın orta ve uzun vadede Türkiye demir
çelik endüstrisinin rekabet gücü üzerindeki etkisinin olumsuz olacağı öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Bıyık Yasin TTIP Projesi ile Beklenen Tarife Değişimlerinin Türkiye Demir Çelik İhracatı Açısından Anlamı ve Değerlendirilmesi [Dergi]. - [s.l.] : Yönetim ve Ekonomi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 2017. - 2 : Cilt 24.
 • Bıyık Yasin ve Özkale Lerzan N. Demir Çelik Endüstrisi Üretim Yöntemleri ile İhracat, Katma Değer ve Karbon Emisyonu Azaltma Politikaları Arasındaki İlişki [Dergi]. - [s.l.] : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 2017.
 • Çevik Bora Demir Çelik Sektörü [Rapor]. - [s.l.] : Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2017.
 • Deloitte The Iron and Steel Industry in Turkey [Rapor]. - Ankara : Investment Support and Promotion Agency of Turkey, 2013.
 • Feenstra R. Advanced International Trade [Kitap]. - [s.l.] : MIT Press, 2004.
 • Hertel Thomas [et al.] How confident can we be of CGE-based assessments of Free Trade Agreements? [Dergi] // Economic Modeling 24. - 2007. - s. 611-635.
 • Krugman P. Scale economies, product differentiation and the pattern of trade [Dergi]. - [s.l.] : American Economic Review 70: 950–9, 1980.
 • McKitrick R.Ross The Econometric Critique of Computable General Equilibrium Modeling: The Role of Parameter Estimation [Dergi] // Economic Modeling 15. - 1998. - s. 543-573.
 • Özcan Burcu ve Özçelebi Oğuzhan İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi? [Dergi] // Yönetim ve Ekonomi Cilt:20 Sayı:1. - 2013. - s. 1-14.
 • Remus Rainer [et al.] Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production [Rapor]. - [s.l.] : European Commision, JRC Reference Report, 2013.
 • The World Bank Evaluation of the EU-Turkey Customs Union [Rapor]. - 2014.
 • WTO A Practical Guide to Trade Policy Analysis [Rapor]. - Geneva, Switzerland : United Nations and World Trade Organization, 2012.
 • İhracat Genel Müdürlüğü- Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı, Demir-Çelik, Demir-Çelikten Eşya Sektör Raporu, Ekonomi Bakanlığı, 2017

CUSTOMS DUTY DISCOUNT DECISION FOR IRON AND STEEL IMPORTS AND AN EVALUATION ABOUT ITS INDUSTRIAL IMPACTS

Yıl 2019, Cilt: 16 Sayı: 43, 83 - 103, 24.04.2019

Öz

Iron and
steel industry has a strategic significance in terms of its contributions into
the real economy for the world economies. During the establishment of European
Union (EU), forming of European Coal and Steel Community for iron and steel
industry is an apparent example for that. The protective measures of the USA,
as being another important actor of the industry, have been creating intense
debate globally. On the other hand, as a response of steel exports from China
those encouraged by the Chinese government, taking precautions of the EU for
steel imports from the region is remarkable. Varying publications in this field
have been pointing out the importance of government incentives for development
of Japanese and South Korean steel industries. In connection with the subject,
as a result of the Turkish Ministerial Board decision on December 2017 about
importing regime, tariff reduction has been come into force based on specified country
group classification. The impacts of the decision on iron and steel industry of
Turkey over medium and long term are tried to emphasize through this study. As
a summary, unfavorable results are foreseen for the industry. 

Kaynakça

 • Bıyık Yasin TTIP Projesi ile Beklenen Tarife Değişimlerinin Türkiye Demir Çelik İhracatı Açısından Anlamı ve Değerlendirilmesi [Dergi]. - [s.l.] : Yönetim ve Ekonomi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 2017. - 2 : Cilt 24.
 • Bıyık Yasin ve Özkale Lerzan N. Demir Çelik Endüstrisi Üretim Yöntemleri ile İhracat, Katma Değer ve Karbon Emisyonu Azaltma Politikaları Arasındaki İlişki [Dergi]. - [s.l.] : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 2017.
 • Çevik Bora Demir Çelik Sektörü [Rapor]. - [s.l.] : Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2017.
 • Deloitte The Iron and Steel Industry in Turkey [Rapor]. - Ankara : Investment Support and Promotion Agency of Turkey, 2013.
 • Feenstra R. Advanced International Trade [Kitap]. - [s.l.] : MIT Press, 2004.
 • Hertel Thomas [et al.] How confident can we be of CGE-based assessments of Free Trade Agreements? [Dergi] // Economic Modeling 24. - 2007. - s. 611-635.
 • Krugman P. Scale economies, product differentiation and the pattern of trade [Dergi]. - [s.l.] : American Economic Review 70: 950–9, 1980.
 • McKitrick R.Ross The Econometric Critique of Computable General Equilibrium Modeling: The Role of Parameter Estimation [Dergi] // Economic Modeling 15. - 1998. - s. 543-573.
 • Özcan Burcu ve Özçelebi Oğuzhan İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi Türkiye İçin Geçerli Mi? [Dergi] // Yönetim ve Ekonomi Cilt:20 Sayı:1. - 2013. - s. 1-14.
 • Remus Rainer [et al.] Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production [Rapor]. - [s.l.] : European Commision, JRC Reference Report, 2013.
 • The World Bank Evaluation of the EU-Turkey Customs Union [Rapor]. - 2014.
 • WTO A Practical Guide to Trade Policy Analysis [Rapor]. - Geneva, Switzerland : United Nations and World Trade Organization, 2012.
 • İhracat Genel Müdürlüğü- Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı, Demir-Çelik, Demir-Çelikten Eşya Sektör Raporu, Ekonomi Bakanlığı, 2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yasin BIYIK
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği Doktora
Türkiye


Lerzan N. ÖZKALE
İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 16 Sayı: 43

Kaynak Göster

APA
BIYIK, Y., & ÖZKALE, L. N. (2019). DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(43), 83-103.
MLA
BIYIK, Yasin ve Lerzan N. ÖZKALE. “DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI Ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sy. 43, 2019, ss. 83-103.
Chicago
BIYIK, Yasin, ve Lerzan N. ÖZKALE. “DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI Ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, sy. 43 (Nisan 2019): 83-103.
EndNote
BIYIK Y, ÖZKALE LN (01 Nisan 2019) DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 43 83–103.
ISNAD
BIYIK, Yasin - ÖZKALE, Lerzan N. “DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI Ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16/43 (Nisan 2019), 83-103.
AMA
BIYIK Y, ÖZKALE LN. DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Nisan 2019;16(43):83-103.
Vancouver
BIYIK Y, ÖZKALE LN. DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16(43):83-103.
IEEE
Y. BIYIK ve L. N. ÖZKALE, “DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sy. 43, ss. 83–103, 2019.
JAMA
BIYIK Y, ÖZKALE LN. DEMİR ÇELİK İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİM KARARI ve ENDÜSTRİYE ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;16:83–103.

.