Diğer
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Analyzing the Interplay of Food, Society, and Politics in Antakya Pre- and Post-Earthquake

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri, 11 - 18, 19.07.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.1.1118

Öz

Publications that elucidate the multifaceted role of food beyond mere sustenance, highlighting its significant influence in comprehending our social, political, and economic environment, have gained momentum under the realm of "culinary studies" over the past decade in Turkey and since the 1980s in the world. Presently, we are witnessing the emergence of sociological, political, and economic examinations of food as subjects of academic discourse and research in sociology and political science departments, alongside courses that frequently establish connections between food and culture in gastronomy departments both nationally and internationally. Moreover, apart from this academic and popular interest, food manifests itself as a practical solution within social life, particularly during times of crisis. In addition to reviewing relevant literature that unveils the various dimensions of the food relationship, this article also engenders a discussion on the impacts of the 6th and 20th February Earthquakes on Antakya and its culinary culture.

Kaynakça

 • Avcı, Ö. (4 Nisan 2023). Deprem, Ğıd el Sabatağsh, Yeniden Yaşam. Nehna. Erişim: 1 Haziran 2023, https://nehna.org/deprem-gid-el-sabatagsh-yeniden-yasam/
 • Beylunioğlu, A.M. ve Kaymak Ö. (2018). İstanbul’da Yaşayan Antakyalı Ortodoksların Kendilerini Kimliklendirme Süreci ve İstanbul Rum Cemeaatiyle İlişkiselliği. Haris Rigas (Der.), içinde, Arap Dilli Doğu Ortodoksları (s.71-141). İstanbul: istos yayın.
 • Beylunioğlu, A. M. ve Kaymak, Ö. (2020). Kısmet Tabii. İstanbul: istos yayın.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge & Kegan Paul Ltd.
 • Cemel, L. (2022). Antakya Lezzetleri Pesah’da bir Başka Güzel. Nehna. Erişim: 1 Haziran 2023, https://nehna.org/antakya-lezzetleri-pesahta-bir-baska-guzel/
 • Counihan, C. (1998). Introduction – Food and Gender: Identity and Power. Carole Counihan ve Steven Kaplan (Der.), içinde, Food and Gender: Identity and Power. New-York: Routledge.
 • Ichijo, A., ve Ranta R. (2016). Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Palgrave.
 • Sam C.S. (2013). Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds. The Hague Jourrnal of Diplomacy, 8, 161-183.
 • Sutton, D., Naguib, N., Vournelis L., Dickinson, M., (2013). Food and Contemporary Protest Movements, Food, Culture & Society, 16 (3), 345-366.
 • Thomson, H., (2017), Food and Power: Agricultural Policy Under Democracy and Dictatorship, Comparative Politics, 49 (2), 273-293.

Yemek, Toplum ve Siyaset İlişkisinin Deprem Öncesi ve Sonrası Antakya Üzerine Düşündürdükleri

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri, 11 - 18, 19.07.2023
https://doi.org/10.17572/mj2023.1.1118

Öz

Yemeğin yemek olma ötesinde özellikler taşıdığını, yaşadığımız çevreyi sosyal, politik ve ekonomik olarak anlamlandırmada çok önemli bir araç olduğunu anlatan yayınlar, dünyada 1980’lerden beri Türkiye'de son 10 yıldır gittikçe artan bir hızla “yemek çalışmaları” alanı altında kümeleniyor. Bugün dünyada ve Türkiye'deki gastronomi bölümlerinde yemek ve kültür bağlantısını sıkça kuran derslerle beraber sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinde de yemeğin sosyolojik, siyasal ve ekonomik yansımalarının akademik tartışma ve araştırma konusu olduğuna şahit oluyoruz. Bu akademik ve popüler ilginin yanı sıra yemek özellikle kriz zamanlarında çözüm aracı olma özelliğiyle de toplumsal hayatta kendini gösteriyor. Bu makale yemekle ilgili kurulan ilişkinin boyutlarını ortaya koyan bir literatür taramasının yanında, 11 ili etki altına alan 6 ve 20 Şubat Depremlerinin Antakya ve Antakya mutfak kültürü üzerine düşündürdüklerini tartışmaya açmaktadır.

Kaynakça

 • Avcı, Ö. (4 Nisan 2023). Deprem, Ğıd el Sabatağsh, Yeniden Yaşam. Nehna. Erişim: 1 Haziran 2023, https://nehna.org/deprem-gid-el-sabatagsh-yeniden-yasam/
 • Beylunioğlu, A.M. ve Kaymak Ö. (2018). İstanbul’da Yaşayan Antakyalı Ortodoksların Kendilerini Kimliklendirme Süreci ve İstanbul Rum Cemeaatiyle İlişkiselliği. Haris Rigas (Der.), içinde, Arap Dilli Doğu Ortodoksları (s.71-141). İstanbul: istos yayın.
 • Beylunioğlu, A. M. ve Kaymak, Ö. (2020). Kısmet Tabii. İstanbul: istos yayın.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge & Kegan Paul Ltd.
 • Cemel, L. (2022). Antakya Lezzetleri Pesah’da bir Başka Güzel. Nehna. Erişim: 1 Haziran 2023, https://nehna.org/antakya-lezzetleri-pesahta-bir-baska-guzel/
 • Counihan, C. (1998). Introduction – Food and Gender: Identity and Power. Carole Counihan ve Steven Kaplan (Der.), içinde, Food and Gender: Identity and Power. New-York: Routledge.
 • Ichijo, A., ve Ranta R. (2016). Food, National Identity and Nationalism: From Everyday to Global Politics. Palgrave.
 • Sam C.S. (2013). Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds. The Hague Jourrnal of Diplomacy, 8, 161-183.
 • Sutton, D., Naguib, N., Vournelis L., Dickinson, M., (2013). Food and Contemporary Protest Movements, Food, Culture & Society, 16 (3), 345-366.
 • Thomson, H., (2017), Food and Power: Agricultural Policy Under Democracy and Dictatorship, Comparative Politics, 49 (2), 273-293.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyaset Bilimi (Diğer)
Bölüm Değiniler
Yazarlar

Anna Maria BEYLUNİOĞLU
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
0009-0006-8450-0900
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2023
Kabul Tarihi 15 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1 - Yemek Kültürleri

Kaynak Göster

APA Beylunioğlu, A. M. (2023). Yemek, Toplum ve Siyaset İlişkisinin Deprem Öncesi ve Sonrası Antakya Üzerine Düşündürdükleri . Moment Dergi , Yemek Kültürleri , 11-18 . DOI: 10.17572/mj2023.1.1118