Hakkında

Memleket Siyaset Yönetim (MSY) 2006 yılında yayım hayatına başladı. Dergi temel olarak yönetim bilimine dair sosyal bilimlerin her alanında üretilen nitelikli çalışmaları yayımlamayı, ülke yönetimi konusunda teori ile uygulamayı bir araya getirmeyi hedeflemektedir. MSY, özgünlük değeri yüksek, mevcut literatürün tekrarından ve aktarımından öte teoriye ve uygulamaya yeni bir bakış açısı sunan, katkı veren çalışmalara öncelik tanır. Kamu yönetimini, siyaset bilimini, ülke yönetimini tarihsel yaklaşımla inceleyen disiplinler arası çalışmalara yer veren dergi, metodoloji, bölge ve araştırma konuları bakımından geniş bir çerçeveye sahiptir. Yönetim bilimi, çevre politikaları, kamu idare rejimi, idari modernleşme, ekonomi politikaları, kent çalışmaları, kamu politikaları dergide ele alınan başlıca konulardır. Bu nedenle MSY sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimi disiplininden değil tarih, sosyoloji, coğrafya, iktisat gibi sosyal bilimlerin her alanından araştırmacının ilgisini çekmektedir. Dergi yönetim biliminin güncel ihtiyaçlarına göre belirlenen çeşitli temalara hasredilmiş özel sayılarla yönetim disiplini literatürünün güncellenmesini de sağlamaktadır.