BibTex RIS Kaynak Göster

Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği

Yıl 2014, Sayı: 5, 15 - 24, 01.01.2014

Öz

Çelik üretiminde ikincil ürün olarak elde edilen metalurjik cüruflar farklı alanlarda ekonomik olarak çok daha fazla sıklıkla kullanılmaktadır. Polonya’da metalurjik cürufların zemine dökülerek kapanmasına çözüm bulabilmek ve uzun dönem depolanmalarından kaçınılması için mevcut üretim sürecinde oluşan cürufların düzenlenmesi için araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışma cürufların kimyasal bileşimleri ve fazlarının analizi arasında önemli bir rol oynayan çok yönlü bir araştırma ile ilerlemelidir. Cürufların mineral bilişimlerinde kristal bileşimlerinden ayrı olarak camlaşmanın ve demir metalik çökelmenin varlığına dikkat edilmiştir. Bileşenlerin ayrı ayrı kristalleşme dereceleri farklı mikro yapılarının aynı zamanda ayrılmasında izin veren soğuma hızına bağlı olarak farklılık göstermiştir. Metalurjik cürufların kimyasal bileşimi değişkendir ve kullanılan şarj malzemesinin tipine, eritkenlere, rafine katkılarına ve kullanılan eriyik teknolojisine bağlıdır. Bulunla birlikte, test edilen bütün cüruflarda, demir büyük miktarlarda bulunmuştur

Metallurgical Slags from Converter Furnace - Specificity of Their Phase and Chemical Composition

Yıl 2014, Sayı: 5, 15 - 24, 01.01.2014

Öz

Metallurgical slags, which come into being as a secondary product of steel making, are more and more often used in different economy fields. In Poland there is a search for solutions to close down dumping grounds of metallurgical wastes and to manage the slags which come into being during the current production to avoid their long-term storage. This work must be preceded by multidirectional research, among which analyses of phase and chemical compositions of slags play an important role. In the mineral composition of the slags, apart from crystalline components, the presence of glaze and iron metallic precipitations was noticed. The degree of crystallization of individual components was different depending on the speed of cooling an alloy, which also allowed us to distinguish their different microstructures. Chemical composition of the metallurgical slags is variable and depends on: the type of the used charge material, fluxes, refining additives and a used melt technology. Nevertheless in all tested slags iron was presented in the largest quantities

Ayrıntılar

Diğer ID JA34CR63GH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Iwona Jonczy Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 5

Kaynak Göster

APA Jonczy, I. (2014). Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği. MT Bilimsel(5), 15-24.
AMA Jonczy I. Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği. MT Bilimsel. Ocak 2014;(5):15-24.
Chicago Jonczy, Iwona. “Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz Ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği”. MT Bilimsel, sy. 5 (Ocak 2014): 15-24.
EndNote Jonczy I (01 Ocak 2014) Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği. MT Bilimsel 5 15–24.
IEEE I. Jonczy, “Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği”, MT Bilimsel, sy. 5, ss. 15–24, Ocak 2014.
ISNAD Jonczy, Iwona. “Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz Ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği”. MT Bilimsel 5 (Ocak 2014), 15-24.
JAMA Jonczy I. Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği. MT Bilimsel. 2014;:15–24.
MLA Jonczy, Iwona. “Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz Ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği”. MT Bilimsel, sy. 5, 2014, ss. 15-24.
Vancouver Jonczy I. Döner Fırından Metalurjik Curuflar - Faz ve Kimyasal Bileşimlerinin Belirliliği. MT Bilimsel. 2014(5):15-24.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.