Sayı: 5, 1.01.2014

Yıl: 2014

Araştırma Makalesi

3. Elmas Tel Kesme ile Boyutlu Taş Kesimi için Kaya Karakterizasyonu ve Tel Performansı

Çeviri

4. Geçmişten Günümüze Hidrometalurji Çeviri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.