BibTex RIS Kaynak Göster

Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi

Yıl 2012, Sayı: 1, 13 - 57, 01.01.2012

Öz

Çalışma kapsamında, temel kazısı yapılan dik toprak örtü tabakalarının duraylılığı incelenmiştir. İki adet temel çukuru çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanlardan biri, iki tarafından otoyol geçen, diğer iki tarafında apartman bulunan ve bu apartmanlardan birinin temel hizasından dik bir şekilde kazılmış olan tahkimatsız bir temel çukurudur. Otoyoldan, trafikten ve bina temellerinden aktarılan gerilmelerin duraylılığı nasıl etkilediği incelenmiştir. Dik örtü tabakasının 4 metreyi bulduğu bu temel çukuruna tahkimat kurulmadığı takdirde otoyolun ağır vasıtalara kapatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Binanın altındaki zeminin mekanik parametrelerinin konsolidasyon sonucu ne derecede iyileşmiş olduğu irdelenmiştir. İncelenen diğer bir alan ise KTÜ Hukuk Fakültesi binası inşaatı için gerçekleştirilmiş bir temel kazı alanıdır. Örtü tabaka kalınlığı yer yer değişiklikler gösteren bu dik kazılmış toprak tabakasının çevresel etkilere karşı hassas olduğu belirtilmiş ve duraylılığını koruyabileceği durumlar ortaya konmuştur. Ülkemizde yaşanan, şehirsel bölgelerdeki temel kazıları sonucu gerekli önlem ve tedbirlerin alınmamasından kaynaklı meydana gelen çeşitli kazalara değinilmiştir

Investigation About Durability of Steep Excavated Foundation in Urban Places

Yıl 2012, Sayı: 1, 13 - 57, 01.01.2012

Öz

In this work, steep excavated foundation soil layers durability is investigated in urban areas. There are two case study areas. First is a foundation cave that is between two motorway and there are two building near other two sides. And, one building has tangential foundation with one side of vertical excavated soil. Motorways’es and building’s affects on the stability of steep soil is investigated. And,traffic must be locked to heavy weight vehicles, because there is an important risk for soil layer that has 4 meters heights without support. Stress distribution that is caused by a truck is examined in detail. Building cause to consolidation and soil’s mechanical parameters get better under building. An other study area is a steep soil layer behind the KTU law faculty building. Soil layer’s height are very changeable and this layer is very sensitive to environmental effects. There are some local instable parts of layer, described about how to remain the stability of layer. Some examples are given about stability problems for foundation excavations that are done in Turkey urban places

Ayrıntılar

Diğer ID JA23UC77TA
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eren KÖMÜRLÜ Bu kişi benim

Samet TOPTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KÖMÜRLÜ, E., & TOPTAŞ, S. (2012). Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi. MT Bilimsel(1), 13-57.
AMA KÖMÜRLÜ E, TOPTAŞ S. Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi. MT Bilimsel. Ocak 2012;(1):13-57.
Chicago KÖMÜRLÜ, Eren, ve Samet TOPTAŞ. “Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi”. MT Bilimsel, sy. 1 (Ocak 2012): 13-57.
EndNote KÖMÜRLÜ E, TOPTAŞ S (01 Ocak 2012) Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi. MT Bilimsel 1 13–57.
IEEE E. KÖMÜRLÜ ve S. TOPTAŞ, “Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi”, MT Bilimsel, sy. 1, ss. 13–57, Ocak 2012.
ISNAD KÖMÜRLÜ, Eren - TOPTAŞ, Samet. “Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi”. MT Bilimsel 1 (Ocak 2012), 13-57.
JAMA KÖMÜRLÜ E, TOPTAŞ S. Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi. MT Bilimsel. 2012;:13–57.
MLA KÖMÜRLÜ, Eren ve Samet TOPTAŞ. “Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi”. MT Bilimsel, sy. 1, 2012, ss. 13-57.
Vancouver KÖMÜRLÜ E, TOPTAŞ S. Şehirsel Bölgelerde Yapılan Dik Temel Kazılarının Duraylılığının İncelenmesi. MT Bilimsel. 2012(1):13-57.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.