Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Sayı: 17, 1 - 10, 31.01.2020

Öz

Beton en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden birisidir. Günümüzde, betonun farklı alanlarda kullanılma ihtiyacının artması, beton teknolojisi alanında bazı gelişmelere neden olmuştur. Beton birçok üstün özelliğinin yanı sıra, çekme dayanımı ve çekme birim deformasyon kapasitesi düşük olan kompozit bir malzemedir. Bu alandaki gelişmelerden birisi de lifli beton üretimidir. Betonun bu zayıf özelliğinin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli türlerde lifler katılmaktadır. Özellikle, tünel inşaatlarında ve metalik maden galerilerinde lifli betonlar çok sık kullanılırlar. Genellikle günümüzde çelik ve polimer lifli betonlar kullanım alanı bulmuştur. Bu çalışmada, son dönemde kullanım alanı bulan bazalt liflerin püskürtme betonda kullanım şartları incelenmiştir.

Kaynakça

  • Araz, N. G., Aksoy, A., İskender, E., Sayın, A. (2018) Beton Üretiminde Bazalt Fiber Kullanımının Değerlendirilmesi 9. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
  • Arslan M.E., 2017. Bazalt liflerin geleneksel betonların mekanik özelikleri ve kırılma enerjilerine etkilerinin incelenmesi. Pamukkale Universitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(3), 203-208.
  • Devlet Planlama Teşkilatı, (Çimento Sanayi) Özel İhtisas Komisyon Raporu, DPT, (2006), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007- 2013) Taş ve Toprağa Dayalı Sanayiler.
  • Erdoğan T., 2000. Türkiyede Üretilen Çimentolar, Özellikleri ve Kullanımları. Web adresi: http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/12317.pdf
  • Avcıoglu, M., 2012. Malzeme Bilimi Yapı Malzemeleri ve Deneyleri, Birsen Yayınevi
  • Günaydın, A. , Güçlüer K., 2018. Bazalt lifi Katkılı Betonların Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 5, 416-424
  • Kapkaç, F. 2016. Çimento Çeşitleri, Özellikleri, Hammaddeleri Ve Üretim Aşamaları. Web adresi: http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2013_16/223.pdf (Erişim tarihi: 11.5.2019) Sarı, M. 2013. Farklı Tipteki Liflerin Betonun Davranışlarına Etkisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
  • Özdoğan, M. V. (2009) Yeraltı yapılarında püskürtme beton ve dolgu dizaynı. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir
  • Yeğinobalı, A., 2009. Çimento- Yeni Bir Çağın Malzemesi, TÇMB Yayınları.
  • Yeğinobalı A. ,Ertün, A., 2007. Çimentoda Yeni Standardlar ve Mineral Katkılar, TÇMB Yayınları
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Çamkerten Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA Çamkerten, M. (2020). Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi. MT Bilimsel(17), 1-10.
AMA Çamkerten M. Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi. MT Bilimsel. Ocak 2020;(17):1-10.
Chicago Çamkerten, Mehmet. “Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi”. MT Bilimsel, sy. 17 (Ocak 2020): 1-10.
EndNote Çamkerten M (01 Ocak 2020) Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi. MT Bilimsel 17 1–10.
IEEE M. Çamkerten, “Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi”, MT Bilimsel, sy. 17, ss. 1–10, Ocak 2020.
ISNAD Çamkerten, Mehmet. “Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi”. MT Bilimsel 17 (Ocak 2020), 1-10.
JAMA Çamkerten M. Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi. MT Bilimsel. 2020;:1–10.
MLA Çamkerten, Mehmet. “Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi”. MT Bilimsel, sy. 17, 2020, ss. 1-10.
Vancouver Çamkerten M. Püskürtme Betonda Bazalt Lif Kullanımının Değerlendirilmesi. MT Bilimsel. 2020(17):1-10.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.