Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining

Yıl 2022, Sayı 22, 25 - 40, 16.09.2022

Öz

Yeraltı suyu stratejik öneme sahip önemli su kaynaklarımızı oluşturur. Özellikle, kuraklık ve doğal afetlere bağlı olarak su probleminin yaşandığı dönemlerde, kullanılması gerekli olan kaynaklar olarak düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan Nehir Havza Yönetim Planı çalışmaları yeraltı suyu kaynağının miktar açısından azaldığı, kalite açısından ise kötüleştiğini göstermektedir. Yeraltı suyu kaynağının yakında ilgilendiren en önemli sektörlerden biri ise madencilik faaliyetlerdir. Özellikle kömür işletme sahalarında kömür tabakasının üzerinde düşük verimli veya verimli akiferler bulunmaktadır. İster kapalı ister açık işletilen sahaların üzerindeki akiferden, işletme sahasına gelen yeraltı suyunun işletilen ocak veya galeriden uzaklaştırılması gerekmektedir. Açık işletme sahalarında akiferlerin yanı sıra, yüzeysel suların ocak içerisinde akışlarının kontrol altına alınması ve kontrollü drenaj koşullarının oluşturulması, madencilik faaliyetlerinin güvenliği açısından önem taşımaktadır. İşletme sahasına gelen suların maden sahası içerisinde, kalite ve miktar açısından izlenmesi, drenaj koşullarının kontrol altına alınması, yeniden kullanımının sağlanması su kaynaklarının korunması açısından yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışmada, açık ocak madenciliğinde su kaynaklarına bağlı sorunlar ve su yönetimi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

Kaynakça

 • Berger, L., 2009. Death Underground: The Knox Mine Disaster. Pensylvania Center of Book.
 • Brawner, C.O., 1982. Control of Groundwater in Surface Mining. International Journal of Mine Water. IMWA, No. 1, March 1982.
 • Çebi, F.H., 2016. Ekizköy (Muğla-Milas) Erken-Orta Miyosen Kömürlerinin Organik Jeokimyası ve Paleoiklim Şartları Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 40 (2)
 • DSİ, 2014. Gediz Havzası Planlama Hidrojeolojik Etüd Raporu, DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir.
 • ETİ, 2016. Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi. Eti Maden İşletme Genel Müdürlüğü, Ankara
 • EÜAŞ, 2020. Afşin Elbistan Kömür Havzası Sürdürülebilir Madencilik Faaliyetleri Ve Yatırımlarının Değerlendirilmesine Ait Kontrol Ve Denetim Raporu. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Fleming, H., 2016. Water Management In The Mınıng Industry. CEO Water Mandate. Angloamerikan.
 • Gündüz, O., Şimşek, C., 2011. Influence of Climate Change on Shallow Groundwater Resources: The Link Between Precipitation and Groundwater Levels in Alluvial Systems. Climate Change and its Effects on Water Resources, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 3.
 • Gökmenoğlu, O., 2019. Afşin-Elbistan Kömür Üretim Sahasında Olası Drenaj Sorunlarının Hidrokimyasal ve İzotopik Tekniklerle İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Egitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi.
 • Gupta, S.K., Nikhil, K., 2016. Ground Water Contamination in Coal Mining Areas: A Critical Review. International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS).
 • Kemp, D., Bond, C.J., Franks, D.M, Cote, D., 2010. Mining, water and human rights: making the connection. Journal of Cleaner Production. 18;1553-1562
 • Loupasakis, C., Angelitsa, V., Rozos, D., Spanou, N., 2014. Mining Geohazards—Land Subsidence caused by the Dewatering of Opencast Coal Mines: The case study of the Amyntaio coal mine, Florina, Greece. Nat Hazards. 70:675–691
 • Liang, Z., Ren, T., Wang, N., 2017. Groundwater impact of open cut coal mine and an assessment methodology: A case study in NSW. International Journal of Mining Science and Technology 27(5)
 • Mackie, C.D., 2009. Hydrogeological characterisation of coal measures and overview of impacts of coal mining on groundwater systems in the upper hunter valley of NSW, Sydney.
 • Mahmutoğlu, Y., Karagüzel, R., Şans, G., Erdoğan, M., Bozkurtoğlu, E., Akyüz, H.S., İşveren, T., Taştekin, C., Ata, E., 2017. Karst Susuzlaştırmasının Obruk Oluşumuna Etkisi: Afşin-Elbistan Linyit Sahası Örneği. MÜHJEO’2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, ÇÜ, Adana
 • MTA, 2013. Kahramanmaras Afsin Elbistan Kömür Havzası Hidrojeolojik İnceleme Projesi Hurman Çayı Dogu Bölgesi Drenaj Raporu.
 • Morton, E., 2012. Yallourn coal mine flood worsens
 • Morton, K.L., Mekerk, M.A. 1993. A Phased Approach to Mine Dewatering. Mine Water and The Environment. 112;24-34.
 • Ngah, S.A., Reed, S.M., Sing, R.N., 1984. Groundwater Problems in Surface Mining in the United Kindom. International Journalof Mine Water. Volume 3, Pages 1-12. INAP, 2009. International Network For Acid Prevention.
 • Norton, P.J., 1982. Advanced Dewatering and Control of Groundwater in Surface Coal Mining. 1st International Mine Water Congress, Budapest
 • ODTM, 2009. Afşin-Elbistan B Sahasında Akiferin Ocak Faaliyetlerine ve Şevlerine Etkisi. Palplaş İstinat Duvar Olasılıklarının Araştırılması, Ok Dış Ticaret Madencilik San.Tiç.A.Ş. Ankara Preene, M., 2015. Techniques and Developments in Quarry and Surface Mine Dewatering. Pp. 194-206 in Hunger, E. and Brown, T.J. (Eds.)
 • Şanlıyüksel, Y.D., Baba, A., 2013. Türkiye’de asit maden göllerine Çan (Çanakkale) Havzası’ndan Güncel bir kaç örnek. Mavi Gezegen. Sayı 18.
 • Şimşek, C., Gündüz, O., Elçi, A., 2012. Terkedilmiş Balya (BALIKESİR) Pb-Zn Maden Atıklarının Ağır Metal ve Doğal Radyoaktivite İçeriği ve Çevre Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi. Cilt:2 Sayı:1 s.43-55.
 • SYGM, 2020. Kuzey Ege Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Nehir Havza Yönetim Planı. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Taştekin, C., Ata, E., Erkasap, M., Demir, H. 2015. Afşin – Elbistan Kömür Havzası Yeraltı Suyu Yönetimi Ve Susuzlaştırma Projeksiyonu. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı 06-10 Nisan Ankara
 • Yusufoğlu, H., Bedi, Y., Usta, D., Özkan, M.K., Beyazpirinç, M., Yıldız, H., 2005. Afşin-Elbistan Neojen Havzasının Tektonik Evrimi, Doğu Toroslar, Türkiye, 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 264-265.
 • Van Krevelen, D.W., 1993. Coal: Typology-Physics-Chemistry-Constitution. U.S. department of Energy Office of Scientific and technical Information. Elsevier Scientific Publishers, Amsterdam.
 • Zhao Liang, Z., Ren, T., Ningbo, W., 2017. Groundwater Impact of Open Cut Coal Mine and An Assessment Methodology: A case study in NSW. International Journal of Mining Science and Technology. 27:861-866
 • Zhang, X., Gao, L., Barrett, D., Chen, Y., 2014. Evaluating Water Management Practice for Sustainable Mining. Water. 6; 414-433.
 • Wood, P.A., 1981. Hydrological Problems of Surface Mining. International Energy Agency, Coal Research, London. Report No. ICTIS-TR-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm Derleme
Yazarlar

Celalettin ŞİMŞEK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { mtb1176205, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Kabil Cd. 1335 Sk No: 6 Daire: 8 Vadi Köşk Apt. Aşağı Öveçler Çankaya Ankara}, publisher = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2022}, number = {22}, pages = {25 - 40}, title = {Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining}, key = {cite}, author = {Şimşek, Celalettin} }
APA Şimşek, C. (2022). Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining . MT Bilimsel , (22) , 25-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/72610/1176205
MLA Şimşek, C. "Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining" . MT Bilimsel (2022 ): 25-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mtb/issue/72610/1176205>
Chicago Şimşek, C. "Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining". MT Bilimsel (2022 ): 25-40
RIS TY - JOUR T1 - Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining AU - CelalettinŞimşek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 40 VL - IS - 22 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining %A Celalettin Şimşek %T Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining %D 2022 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V %N 22 %R %U
ISNAD Şimşek, Celalettin . "Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining". MT Bilimsel / 22 (Eylül 2022): 25-40 .
AMA Şimşek C. Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining. MT Bilimsel. 2022; (22): 25-40.
Vancouver Şimşek C. Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining. MT Bilimsel. 2022; (22): 25-40.
IEEE C. Şimşek , "Açık Ocak Madenciliğinde Su Kaynaklarının Yönetimine Bağlı Sorunlar Management Problems of Water Resources in Open-Pit Mining", MT Bilimsel, sayı. 22, ss. 25-40, Eyl. 2022

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Authors transfer copyright to the publisher for the accepted submissions.