Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler için ücret alınmamaktadır.