Yazım Kuralları

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen makaleler aşağıdaki yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.     

1. Makale Times New Roman ve Türkçe font tipi kullanılarak A4 sayfa boyutunda hazırlanmalı, eklerle birlikte en fazla 30 sayfa olmalıdır. Ana başlık büyük harf, 16 punto, bold ve sağa yaslı olmalıdır. 

2. Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir. İngilizce başlık 11 punto ile tamamı büyük harfle koyu (bold) yazılır. 

3. Başlığın alt tarafına sağa yaslı olarak 14 punto yazarın İsim ve soyisimleri yazılmalıdır. 

4. Makale başlığının altında yer alan yazar isimlerine ilişkin kimlik bilgileri ( unvan, bağlı olduğu kuruluş, e-mail adresi, ORCID numarası) ve makale türü dipnot biçiminde sayfa altında belirtilmelidir. Makale Türlerine örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Nicel Araştırma
  • Nitel Araştırma
  • Literatür Taraması
  • Kuramsal
  • Vaka Çalışması
  • Derleme
  • Araştırma / Deneysel
  • Meta Analiz (Toplu Çözümleme)
  • Biyografi

5. Makalenin hemen başına Türkçe ve İngilizce “ÖZ (ABSTRACT)” yer alır. Öz, 75-200 sözcükten oluşur. ÖZ büyük, 11 punto ve bold olmalıdır. Türkçe “ÖZ” ile İngilizce “ABSTRACT” metinlerinin tercümeleri aynı olmalıdır. 

6. Öz’ün altına Anahtar Sözcükler ve Jel Kodu 11 punto bold olarak yazılmalı. Türkçe “ÖZ” ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “Anahtar Sözcük” ler ve “Jel Kodu” belirtilir. Anahtar sözcükler ve Jel Kodu bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir. 

7. Paragraf başlarında soldan girinti 1,2 cm ve metin içerisinde paragraf araları 10 nk olmalıdır. 

8. İki satırdan uzun olan alıntılar bir punto küçük (11 punto), italik ve sağdan ve soldan 5’er mm girintili olmalıdır. 

9. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri de dahil olmak üzere yazının tüm ana başlıkları numaralandırılmalı 12 punto, bold ve büyük harf olmalıdır. 

10. İlk alt başlığın (1.1.) sadece baş harfleri büyük yazılmalı 12 punto, bold olmalı. 

11. İkinci alt başlık (1.2.1.) Bold italik baş harfler büyük olmalı. Üçüncü alt başlık (1.2.1.1.) İtalik baş harfler büyük olmalı.

12. KAYNAKLAR ve EK tümü büyük harf, 12 punto ve bold olmalı. Ek birden fazla ise EKLER şeklinde başlık Ek-1 şeklinde alt başlıklar verilmeli. 

13. Şekil ve Tablolarda Kaynak, Şekil ve Tablo yazıları bold, 11 punto olmalı. 

14. Tablo, Resim ve Şekillerde kaynak ilgili tablo, resim veya şeklin altında konumlandırılmalı.

15. Tablolarda tablo adı ilgili tablonun üstünde ve soldan girinti olmayacak şekilde konumlandırılmalı. Şekillerde şekil adı şeklin altında yer almalı. 

16. Makale yazımında sayfa sağa ve sola hizalanmış olmalı ve heceleme (tireleme) yapılmamalı. 

17. KAYNAKLAR APA standardına uygun olarak hazırlanmalı ve yazar bilgisine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.