Amaç

MUĞLA FEN VE TEKNOLOJİ DERGİSİ (MJST), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır. “MUĞLA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ (MJST)” temel bilim, mühendislik ve teknolojinin tüm yönleriyle ilgili makaleleri kapsamaktadır. Dergimizde, orijinal araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler ve bilimsel teknik notlar basılmaktadır.

Derginin yayın dili İngilizce'dir.

MJST’deki makalelerin yayınlanması, indirilmesi ve okunması ücretsizdir.

MJST, yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Daha önce kısmen ya da tamamen yayımlanan yazılar MJST’ de kabul edilmemektedir. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi “açıklamalar ve etik” bölümünden elde edilebilir.

Araştırma makalesi daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma çalışmalarını içermelidir.  Kısa makaleler özlü olmalı ve devam eden araştırmaların ön sonuçlarını içermelidir. Kısa makaleler ve teknik notlar, en fazla 3 şekil ve / veya tablo içermelidir. Derlemeler, mevcut bir konuyu kapsamlı bir şekilde sunmalı ve yeterince referans içermelidir.

Dergiye gönderilen tüm makaleler, editör ve yardımcı editörler tarafından okunmakta ve sadece dergi editoryal kriterlerine uygun makaleler değerlendirmeye alınmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için “açıklamalar ve etik” bölümüne bakılabilir. 

Kapsam

 “MUĞLA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ” temel bilim, mühendislik ve teknolojideki alanları kapsamaktadır

• Orijinal araştırma makaleleri

• Bilimsel derlemeler

• Kısa makaleler ve teknik notlar

dergimize kabul edilmektedir. Muğla Bilim ve Teknoloji Dergisi, aşağıda sıralanan ana bilimlerin dallarında yürütülen makaleleri yayınlar.

Ana Bilim Dalları:

• Bilim (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, İstatistik, Moleküler Biyoloji ve Genetik)

• Mühendislik (Genel).