Holder of a Grant


Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Turkey
mehmet.gunes@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9094-6059
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Malzeme Fiziği,Fizik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman University, Graduate School of Natural and Applied Sciences
URL: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57198266196&partnerID=MN8TOARS

Editor in chief

Yrd. Doç. Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU

Turkey
akintascikaraoglu@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8696-6516
Konular: Akıllı Elektrik Şebekeleri,Rüzgar Enerjisi Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektrik Tesisleri,Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/akintascikaraoglu

Assistant Editors

Doç. Dr. Tülin ARSLAN

Turkey
atulin@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Mugla Sitki Kocman University

Doç. Dr. Pınar DOĞAN

Turkey
pinardogan@mu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektronik,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Nanoteknoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING

Doç. Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ

Turkey
oznur.isci@mu.edu.tr
Konular: Uygulamalı İstatistik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tuğba SÜZEK

Turkey
tugbasuzek@mu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Biyo-enformatik
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Şadan ÖZDEN

Turkey
sozden@mu.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Sensörler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Malzeme Fiziği
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE

Editorial Board

Prof. Dr. Esma SEZER

Turkey
esezer@itu.edu.tr
Konular: Elektrokimyasal Teknolojiler
Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yetis MURAT

Turkey
ysmurat@pau.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7033-7026
Konular: Ulaştırma Yapıları Mühendisliği,Coğrafi Bilgi Sistemleri,Ulaşım ve Trafik,Ulaşım Planlaması,Çok kriterli Karar verme,Bulanık Mantık,İnşaat Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: Pamukkale Üniversitesi
URL: http://www.pau.edu.tr/ysmurat

Prof. Dr. Cemil TUNÇ

Turkey
cemiltunc@yyu.edu.tr
Konular: Matematik,Uygulamalı Matematik
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Universitesi

Prof. Dr. Sinan ERDOGAN

Turkey
sinante@metu.edu.tr
Konular: Betonarme Yapılar,Yapı ve Malzemeleri
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Suna TİMUR

Turkey
sunatimur@yahoo.com
Konular: Biyokimya
Kurum: Ege University
URL: www.sunatimur.com

Prof. Dr. Oktay PASHAEV

Turkey
oktaypashaev@iyte.edu.tr
Konular: Matematiksel Fizik,Genel Fizik
Kurum: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. Ali KASAL

Turkey
alikasal@mu.edu.tr
Konular: Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi,Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları,Ahşap İşleme ve Mobilya Teknolojisi,Orman Endüstri Mühendisliği
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Cathy WU

United States
wuc@georgetown.edu.tr
Konular: Hücre Biyolojisi
Kurum: Georgetown University

Doç. Dr. Tülin ARSLAN

Turkey
atulin@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Mugla Sitki Kocman University
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/atulin

Doç. Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ

Turkey
oznur.isci@mu.edu.tr
Konular: Uygulamalı İstatistik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Pınar DOĞAN

Turkey
pinardogan@mu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektronik,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Nanoteknoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING

Doç. Dr. Emine Sonay ELGİN

Turkey
selgin@mu.edu.tr
Konular: Biyokimya
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Atila GÖKTAŞ

Turkey
gatilla@mu.edu.tr
Konular: Yapay Zeka,Veri Madenciliği,Uygulamalı İstatistik,İstatistiksel Analiz,Biyoistatistik,İstatistik
Kurum: Department of Statistics, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, 48120, TURKEY

Doç. Dr. Serkan ATEŞ

Turkey
serkanates@iyte.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Spektroskopi,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik
Kurum: IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Tuğba SÜZEK

Turkey
tugbasuzek@mu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Biyo-enformatik
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Yrd. Doç. Dr. Selçuk YERCİ

Turkey
syerci@metu.edu.tr
Konular: Güneş Enerjisi Sistemleri,Optoelektronik,Spektroskopi,Optik, Fotonik, Fiber Optik
Hakkında: Asst. Prof. at Middle East Technical University
Kurum: MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
URL: http://app.mnt.metu.edu.tr/selcuk-yerci/

Yrd. Doç. Dr. Emrah BIYIK

Turkey
emrah.biyik@yasar.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ

Turkey
bkurtulus@mu.edu.tr
Konular: Hidrojeoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY
URL: www.grecpima.com

Yrd. Doç. Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU

Turkey
akintascikaraoglu@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8696-6516
Konular: Akıllı Elektrik Şebekeleri,Rüzgar Enerjisi Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektrik Tesisleri,Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/akintascikaraoglu

Dr. Maria GUİX NOGUERA

Spain
mguix@ibecbarcelona.eu
Konular: Kimya
Kurum: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Dr. Bilal DEMİR

France
bilal.demir@cea.fr
ORCID: 0000-0003-1642-3481
Konular: Polimer Bilimi,Biyokimya,Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler
Kurum: CEA ( Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives)

Şadan ÖZDEN

Turkey
sozden@mu.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Sensörler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Malzeme Fiziği
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE

Advisory Board

Prof. Dr. Ülkü ANIK

Turkey
ulkuanik@mu.edu.tr
Konular: Elektrokimya,Nanoteknoloji,Analitik Kimya
Hakkında: Working areas: nanomaterial based bioelectrochemical systems, nanmaterial based diagnostic platforms, centri-voltammetry, biosensors, biofuel cells
Kurum: Mugla Sitki Kocman University
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/ulkuanik

Nejat BULUT

Turkey
nejatbulut@iyte.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Süper İletkenler

Prof. Dr. Okay ÇELEBİ

Turkey
acelebi@yeditepe.edu.tr
Konular: İstatistik
Kurum: YEDITEPE UNIVERSITY

Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN

Turkey
kadriye.ertekin@deu.edu.tr
Konular: Analitik Kimya
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hatice GÜNEŞ

Turkey
haticegunes@mu.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ

Canada
myavuz@uwaterloo.ca
Konular: Mekatronik Mühendisliği,Nanoteknoloji

Gonca KUSCU

Turkey
gkuscu@mu.edu.tr
Konular: Genel Jeoloji

Ali Arslan KAYA

Turkey
aak@mu.edu.tr
Konular: Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

Sadık DOST

Canada
sdost@me.uvic.ca
Konular: Sayısal Modelleme

Asım RAY

United Kingdom
asim.ray@brunel.ac.uk
Konular: Fizik

Doç. Dr. Mustafa Bahadır ÖNSOY

Turkey
bonsoy@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV

Doç. Dr. Reşat ÜNAL

Turkey
resatunal@mu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1365-2310
Konular: Tıbbi Biyoloji,Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Avni GUNEY

Turkey
aguney@mu.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

Özge TÜZÜN ÖZMEN

Turkey
ozge.tuzunozmen@bakircay.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Uğur SERİNCAN

Turkey
userincan@eskisehir.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6305-4343
Konular: Fizik
Kurum: Eskişehir Technical University
URL: www.nanoboyut.com

Banu KEŞANLI

Cyprus
banu.kesanli@gmail.com
Konular: Anorganik Kimya
Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY

Turkey
gulukoy@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Hakkında: Akademic staff
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman University
URL: http://akademik.mu.edu.tr/gulukoy