Cilt: 42 Sayı: 2, 31.12.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. 21. YÜZYILDA (EVRENSEL) TEMEL GELİR TARTIŞMALARI

Araştırma Makalesi

3. TÜRKİYE’DE DİJİTAL BANKACILIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Araştırma Makalesi

7. IS BENFORD’S LAW EFFECTIVE IN FRAUD DETECTION FOR EXPENSE CYCLE?