Cilt: 4 Sayı: 1, 1.04.2017

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

 

2. Leptin ve Leptin Reseptörü Gen Varyantları ile Kolorektal Kanser Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma

Olgu Sunumu

 

7. Globus Pallidus İnfarktı İlişkili Kore: Olgu Sunumu