Cilt: 6 - Sayı: 11, 30.06.2019

Yıl: 2019

Araştırma

Çeviri

Çeviri

1. İdil (Volga) Bulgarları ve Göçebe Dünya

Kitap Tanıtımı

Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi dergisi Mütefekkir, her yılın 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası akademik ve hakemli bir dergidir.