BibTex RIS Kaynak Göster

Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 3, 100 - 105, 01.12.2016

Öz

Tarih sahnesinde insanoğlunun var olmasıyla birlikte pek çok hastalık da var olmaya başlamıştır. Bu hastalıklara doğadan ve geçmişten gelen deneyimlerden faydalanarak çare aranması çabaları ise geleneksel tedavi yöntemlerini doğurmuştur. Halk hekimliği olarak da bilinen bu geleneksel tedavi yöntemleri toplumların kültürel yapıları, dini inanışları, felsefeleri ve tecrübelerinden şekillenmekte ve günümüz modern tıbbından farklılıklar göstermektedir.Geleneksel tedavi sitemleri, kendilerine özgü felsefeleri ve buna bağlı tedavi yöntemleri bulundurmalarından dolayı alternatif ve tamamlayıcı tedavilerden ayrılmakta ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalıkları teşhis ve tedavi veya sağlığı korumaya yönelik bitki, hayvan ve mineral temelli sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları, ruhsal terapiler, el kullanılarak yapılan teknikler ve egzersizler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Dünya genelinde pek çok farklı geleneksel tedavi sistemi bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, geleneksel tedavi sistemleri genel hatları ile ele alınacak ve Çin, Japonya, Malezya, Afrika gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden örneklere yer verilecektir

Kaynakça

 • Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review. The World Health Organization, Geneva 2001.
 • Kaplan M. Geleneksel Tıbbın Yeniden Üretim Sürecinde Kadın. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 2010:
 • Sayyar Ş. Geleneksel Tedavi Yöntemleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014.
 • Şar S. Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2008 Bildiri Özetleri: 1163-1178.
 • WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005. World Health Organization, Geneva.
 • Welcome to CMIR (Chinese Medical Instute & Register). Erişim: (http://www.cmir.org.uk/). Erişim Tarihi: 28 Mayıs 2015.
 • China Statistical Yearbook 2011: Chinese Medicine (1987–2010). Government of China, National Bureau of Statistics of China, China 2011.
 • Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Traditional Systems of Herbal Medicine. Elseiver, London 2004.
 • Traditional Chinese Medicine: An Introduction . National Center for Complementary and Alternative Medicine 2013.
 • Erişim: (https://nccih.nih.gov/sites/nccam.nih.gov/files/Backgrounder_Traditional_Chinese_Medicine_10-25-2013.pdf).
 • Wang Y, Xu A. Zheng: A systems biology approach to diagnosis and treatments. Science 2014; 346 (6216): 13-15.
 • Huang Di nei Jing Su Wen: An Annotated Translation of Huang Di’s Inner Classic Basic Questions Unschuld PU, Tessenow H, Jinsheng. Z. 2011.
 • Algın AK.. Uzman Bir Hekim Uygularsa Hiçbir Yan Etkisi Olmayan Bir Tedavi: Akupunktur. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi 2014; (10): 5-8.
 • Geleneksel Tibet Tıbbı. (Atasagun Vital). Erişim: (http://www.atasagunvital.com/page/34/geleneksel-tibet-tibbi.html). Erişim Tarihi: 28 Mayıs 2015.
 • Stevens J. Tibet Tıbbı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; (52): 232-236.
 • Tibet Tıbbı. (China ABC 2015). Erişim: (http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter13/chapter130602.htm).
 • Kore Tıbbı. (China ABC 2015). Erişim: (http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter13/chapter130605.htm).
 • Kim JY, Duc D. Sasang Constitutional Medicine as a Holistic Tailored Medicine. eCAM 2009; 6 (1): 11-19.
 • Jung-eun L, Min-seon K, Da-young C. Korean Oriental Medicine. Korea Magazine 2012; 3-11.
 • Japon Tıbbı. (alocheckup). Erişim: (http://www.alocheckup.com/alternatif-tip/japon-tibbi). Erişim Tarihi: 28 Mayıs Reiki 1 Manuel-Certified Usui Reiki Practitioner. (Free Reiki Course 2011). Erişim: (http://freereikicourse.com/doc/
 • Reiki-1-Manual.pdf). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Pamela M, Gala T. Reiki-review of a biofield therapy history, theory, practice, and research. Alternative Therapies in Health and Medicine 2003; 9 (2): 62-72.
 • Usui Reiki. (Reiki Gelişim 2015). Erişim: http://reikigelisim.com/usui-reiki/reiki-nasil-calisir/). Erişim Tarihi: 29 Mayıs
 • Küçükuysal, F.. Geleneksel Hint Tıbbı: Ayurveda. Yoga Dergisi 2014. Erişim: (http://www.yogadergisi.com/makale. aspx?name=Geleneksel%20Hint%20T%C4%B1bb%C4%B1%20Ayurveda&type=133 ). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Ayurvedic Medicine: An Introduction. National Institutes of Health and National Center for Complementary and Alternative Medicine (2013).
 • Geleneksel Hint Tıbbı. (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp 2013). Erişim: (https://alternatifvetamamlayicitip.wordpress.com/ category/geleneksel-hint-tibbi/). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Davis RE. Yedi Derste Bilinçli Yaşam. Doğal Yollarla İyileşme Yöntemleri ve Bilinçli Yaşam Derneği, Ankara 2010.
 • Unani. (Central Council of Indian Medicine 2014). Erişim: http://ccimindia.org/unani.html). Erişim Tarihi: 30 Mayıs
 • Ahmad S. Unani Medicine: Introduction and Present Status in India. The Internet Journal of Alternative Medicine 2008; (1): 8-12.
 • Helwing D. Traditional African Medicine. (Encyclopedia.com 2005). Erişim: (http://www.encyclopedia.com/ doc/1G2-3435100785.html). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Okpako DT. Traditional African medicine: Theory and pharmacology explored. TiPS 1999; 20: 482-485.
 • Traditional African Healing. (African Holocaust 2012). Erişim: (http://www.africanholocaust.net/news_ah/ traditionalhealing.html). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.

Examples Of The Tradıtıonal Treatment Systems In The World: A General Overvıew

Yıl 2016, Cilt: 6 Sayı: 3, 100 - 105, 01.12.2016

Öz

Abstract Many diseases are becoming with the existence of human in history scene. The efforts of finding treatment for these diseases from nature and past experiences have led to the traditional treatment methods. The traditional treatment methods, also known as folk medicine, are shaped by the structure of the societies, religious beliefs, experiences and philosophy and are shown differences from the today modern medicine.Traditional treatment systems are separated from the alternative and complementary therapies, because of their own philosophy and related treatments. It is defined as plant, animal and mineral based health practices, approaches, knowledge and beliefs, spiritual therapies, manual techniques and set of exercises for diagnosis and treatment of diseases or health protection by the World Health Organization and there are many different conventional treatment systems throughout the world.In this study, the traditional treatment systems will be discussed in general terms, and examples will be given in various countries such as Africa, China, Japan, and Malaysia

Kaynakça

 • Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review. The World Health Organization, Geneva 2001.
 • Kaplan M. Geleneksel Tıbbın Yeniden Üretim Sürecinde Kadın. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara 2010:
 • Sayyar Ş. Geleneksel Tedavi Yöntemleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014.
 • Şar S. Anadolu’da Rastlanan Halk Hekimliği Uygulamalarına Genel Bir Bakış. 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 10-15 Eylül 2008 Bildiri Özetleri: 1163-1178.
 • WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005. World Health Organization, Geneva.
 • Welcome to CMIR (Chinese Medical Instute & Register). Erişim: (http://www.cmir.org.uk/). Erişim Tarihi: 28 Mayıs 2015.
 • China Statistical Yearbook 2011: Chinese Medicine (1987–2010). Government of China, National Bureau of Statistics of China, China 2011.
 • Heinrich M, Barnes J, Gibbons S, Williamson EM. Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy, Traditional Systems of Herbal Medicine. Elseiver, London 2004.
 • Traditional Chinese Medicine: An Introduction . National Center for Complementary and Alternative Medicine 2013.
 • Erişim: (https://nccih.nih.gov/sites/nccam.nih.gov/files/Backgrounder_Traditional_Chinese_Medicine_10-25-2013.pdf).
 • Wang Y, Xu A. Zheng: A systems biology approach to diagnosis and treatments. Science 2014; 346 (6216): 13-15.
 • Huang Di nei Jing Su Wen: An Annotated Translation of Huang Di’s Inner Classic Basic Questions Unschuld PU, Tessenow H, Jinsheng. Z. 2011.
 • Algın AK.. Uzman Bir Hekim Uygularsa Hiçbir Yan Etkisi Olmayan Bir Tedavi: Akupunktur. Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi 2014; (10): 5-8.
 • Geleneksel Tibet Tıbbı. (Atasagun Vital). Erişim: (http://www.atasagunvital.com/page/34/geleneksel-tibet-tibbi.html). Erişim Tarihi: 28 Mayıs 2015.
 • Stevens J. Tibet Tıbbı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009; (52): 232-236.
 • Tibet Tıbbı. (China ABC 2015). Erişim: (http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter13/chapter130602.htm).
 • Kore Tıbbı. (China ABC 2015). Erişim: (http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter13/chapter130605.htm).
 • Kim JY, Duc D. Sasang Constitutional Medicine as a Holistic Tailored Medicine. eCAM 2009; 6 (1): 11-19.
 • Jung-eun L, Min-seon K, Da-young C. Korean Oriental Medicine. Korea Magazine 2012; 3-11.
 • Japon Tıbbı. (alocheckup). Erişim: (http://www.alocheckup.com/alternatif-tip/japon-tibbi). Erişim Tarihi: 28 Mayıs Reiki 1 Manuel-Certified Usui Reiki Practitioner. (Free Reiki Course 2011). Erişim: (http://freereikicourse.com/doc/
 • Reiki-1-Manual.pdf). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Pamela M, Gala T. Reiki-review of a biofield therapy history, theory, practice, and research. Alternative Therapies in Health and Medicine 2003; 9 (2): 62-72.
 • Usui Reiki. (Reiki Gelişim 2015). Erişim: http://reikigelisim.com/usui-reiki/reiki-nasil-calisir/). Erişim Tarihi: 29 Mayıs
 • Küçükuysal, F.. Geleneksel Hint Tıbbı: Ayurveda. Yoga Dergisi 2014. Erişim: (http://www.yogadergisi.com/makale. aspx?name=Geleneksel%20Hint%20T%C4%B1bb%C4%B1%20Ayurveda&type=133 ). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Ayurvedic Medicine: An Introduction. National Institutes of Health and National Center for Complementary and Alternative Medicine (2013).
 • Geleneksel Hint Tıbbı. (Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp 2013). Erişim: (https://alternatifvetamamlayicitip.wordpress.com/ category/geleneksel-hint-tibbi/). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Davis RE. Yedi Derste Bilinçli Yaşam. Doğal Yollarla İyileşme Yöntemleri ve Bilinçli Yaşam Derneği, Ankara 2010.
 • Unani. (Central Council of Indian Medicine 2014). Erişim: http://ccimindia.org/unani.html). Erişim Tarihi: 30 Mayıs
 • Ahmad S. Unani Medicine: Introduction and Present Status in India. The Internet Journal of Alternative Medicine 2008; (1): 8-12.
 • Helwing D. Traditional African Medicine. (Encyclopedia.com 2005). Erişim: (http://www.encyclopedia.com/ doc/1G2-3435100785.html). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.
 • Okpako DT. Traditional African medicine: Theory and pharmacology explored. TiPS 1999; 20: 482-485.
 • Traditional African Healing. (African Holocaust 2012). Erişim: (http://www.africanholocaust.net/news_ah/ traditionalhealing.html). Erişim Tarihi: 29 Mayıs 2015.

Ayrıntılar

Diğer ID JA92ZY77NN
Bölüm Derleme
Yazarlar

Miray ARSLAN

Bilge Sözen ŞAHNE Bu kişi benim

Sevgi ŞAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ARSLAN, M., ŞAHNE, B. S., & ŞAR, S. (2016). Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi, 6(3), 100-105.
AMA ARSLAN M, ŞAHNE BS, ŞAR S. Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. Aralık 2016;6(3):100-105.
Chicago ARSLAN, Miray, Bilge Sözen ŞAHNE, ve Sevgi ŞAR. “Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi 6, sy. 3 (Aralık 2016): 100-105.
EndNote ARSLAN M, ŞAHNE BS, ŞAR S (01 Aralık 2016) Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 6 3 100–105.
IEEE M. ARSLAN, B. S. ŞAHNE, ve S. ŞAR, “Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 6, sy. 3, ss. 100–105, 2016.
ISNAD ARSLAN, Miray vd. “Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 6/3 (Aralık 2016), 100-105.
JAMA ARSLAN M, ŞAHNE BS, ŞAR S. Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2016;6:100–105.
MLA ARSLAN, Miray vd. “Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi, c. 6, sy. 3, 2016, ss. 100-5.
Vancouver ARSLAN M, ŞAHNE BS, ŞAR S. Dünya’daki Geleneksel Tedavi Sistemlerinden Örnekler: Genel Bir Bakış. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2016;6(3):100-5.
Creative Commons Lisansı
                                                                            Bu Dergi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ile lisanslanmıştır.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreli bilimsel yayınıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  Makalelerin sorumlulukları yazarlara aittir 

Kapak 

Ayşegül Tuğuz

İlter Uzel’inDioskorides ve Öğrencisi adlı eserinden 

Adres

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik  Anabilim Dalı Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir/ Mersin