Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 129 - 141, 31.12.2018
https://doi.org/10.26835/my.410252

Öz

Yapılan araştırmalar enerji tüketiminin büyük bir bölümünün yapılardan kaynaklandığını göstermektedir. Enerjinin yenilenemeyen kaynaklardan elde edilmesi ile enerji harcamaları artmaktadır. Bu durum kaynakların giderek azalmasına ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Yapılarda tüketilen enerjinin azaltılması ve  enerji  kullanımının  verimli  hale getirilmesi, sürdürülebilir çevre oluşturmanın temel adımlarından biri haline gelmiştir. Sağlık yapıları, kompleks tipolojileri ve teknik donanımlarıyla diğer kamu yapılarına oranla daha yüksek miktarlarda enerji tüketiminin gerçekleştiği yapı türleridir. Sağlık yapılarının enerji maliyetlerinin azaltılmasına, finansal kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına katkıda bulunmak bir takım kararlar ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda, tasarım aşamasında alınacak kararların etkisini değerlendirmek üzere bir çalışma yürütülmüştür.

Bu çalışmada, Türkiye’nin soğuk iklim bölgesinde bulunan Muş Devlet Hastanesi için, bölgenin iklim özellikleri gözetilmeden verilen kararların iklimsel konfor tasarım parametreleri üzerinden değerlendirmesi yapılmıştır. Muş Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde, “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” çerçevesinde, değişen sağlık politikaları kapsamında uygulanmış bir sağlık yapısıdır. Ayrıca, sağlık yapılarının enerji etkinliğine yönelik bölgesel farklılıkların dikkate alınarak iklimle dengeli tasarlanmasının önemi ve gerekliliği incelenmiştir.

Kaynakça

 • Cross, N., 2000. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design, John Wiley & Sons, Chichester, England.
 • Demir, S., (2017), Ilıman Nemli İklim Bölgesi İçin Tasarlanan Konut Yapısında Değişken Yapı Kabuğu Performansının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Demirtaş, A., (2011), Farklı İklim Bölgelerinde Otel Yapılarının Isıtma ve Soğutma Yükleri Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimşeri Enstitüsü, İstanbul
 • Gedik G. Z., 2011. “Soğuk Iklım Bölgesinde Yalıtımlı Yapı Kabuğu Kesitlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği” YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı, İstanbul
 • Gür, V., (2007), Mimaride Sürdürülebilirlik Kapsamında Değişken Yapı Kabukları İçin Bir Tasarım Destek Sistemi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbulSaving %20 By 2020, European Commission, 2006.
 • Sezer F, Ş., 2004, “Türkiye’de Isı Yalıtımının Gelişimi ve Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemleri”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.
 • Somyürek U., 2017. Sağlık Tesislerinde Enerji Verimliliği Analizinde Enerji Yoğunluğunun Kullanılması İle Yeni Yaklaşımlar Ve Yapılan Enerji Verimliliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği s.2
 • WHO-World Health Organization.
 • Yıldız, E., 1989, Bina İçi Çevre Mekanlarının İşlevine ve Bina Kabuğuna Bağlı İklimsel Konfor Açısından Yön Seçiminde Bir Yöntem, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yılmaz, Y., (2009), Farklı İklim Bölgelerinde Bir İlköğretim Tip Projesinin Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx?m=MUS Erişim Tarihi:26.01.2018
 • https://www.meteoblue.com/tr/hava/tahmin/modelclimate/mus_t%C3%BCrkiye_323777 Erişim Tarihi:26.01.2018

Evaluation of Climatic Comfort Design Parameters in Healthcare Facilities: “Muş State Hospital Sample From Cold Climate Region”

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 129 - 141, 31.12.2018
https://doi.org/10.26835/my.410252

Öz

Researches betray the fact that building stock is responsible for large part of energy consumption. Energy expenditures are increasing as energy is derived from non-renewable sources. This situation leads to a gradual decrease in resources and deterioration of ecological balance. Reducing the amount of energy consumed by the buildings and making energy usage more efficient have become one of the basic strategies in creating a sustainable environment. Complex typologies and technical equipment of health facility are the types of buildings where energy consumption takes place in higher amounts than in other public buildings. Reducing the energy costs of healthcare facilities and contributing to the efficient use of financial resources are possible through a number of decisions.


In this study, for Turkey, "Muş State Hospital" in the cold climate of the region’s climate assesment through design parameters of climatic comfort without considering the decision is made. Muş State Hospital is a health facility under the supervision of the Ministry of Health and implemented within the scope of “Health Transformation Project” changing health policies. In addition, the importance and necessity of balanced design of climate by taking into account regional differences in energy efficiency of healthcare facilities has been examined.

Kaynakça

 • Cross, N., 2000. Engineering Design Methods: Strategies for Product Design, John Wiley & Sons, Chichester, England.
 • Demir, S., (2017), Ilıman Nemli İklim Bölgesi İçin Tasarlanan Konut Yapısında Değişken Yapı Kabuğu Performansının Değerlendirilmesi Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Demirtaş, A., (2011), Farklı İklim Bölgelerinde Otel Yapılarının Isıtma ve Soğutma Yükleri Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, YTÜ Fen Bilimşeri Enstitüsü, İstanbul
 • Gedik G. Z., 2011. “Soğuk Iklım Bölgesinde Yalıtımlı Yapı Kabuğu Kesitlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği” YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı, İstanbul
 • Gür, V., (2007), Mimaride Sürdürülebilirlik Kapsamında Değişken Yapı Kabukları İçin Bir Tasarım Destek Sistemi, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbulSaving %20 By 2020, European Commission, 2006.
 • Sezer F, Ş., 2004, “Türkiye’de Isı Yalıtımının Gelişimi ve Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemleri”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi.
 • Somyürek U., 2017. Sağlık Tesislerinde Enerji Verimliliği Analizinde Enerji Yoğunluğunun Kullanılması İle Yeni Yaklaşımlar Ve Yapılan Enerji Verimliliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği s.2
 • WHO-World Health Organization.
 • Yıldız, E., 1989, Bina İçi Çevre Mekanlarının İşlevine ve Bina Kabuğuna Bağlı İklimsel Konfor Açısından Yön Seçiminde Bir Yöntem, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Yılmaz, Y., (2009), Farklı İklim Bölgelerinde Bir İlköğretim Tip Projesinin Enerji Etkin Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx?m=MUS Erişim Tarihi:26.01.2018
 • https://www.meteoblue.com/tr/hava/tahmin/modelclimate/mus_t%C3%BCrkiye_323777 Erişim Tarihi:26.01.2018

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi 2018-2
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Örge Gizem ÇALIŞ> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Mehmet Zafer AKDEMİR Bu kişi benim
*Yrd.Doç.Dr, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { my410252, journal = {Mimarlık ve Yaşam}, issn = {2564-6109}, address = {Kocaeli üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Kocaeli / İzmit}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {129 - 141}, doi = {10.26835/my.410252}, title = {Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”}, key = {cite}, author = {Çalış, Örge Gizem and Akdemir, Mehmet Zafer} }
APA Çalış, Ö. G. & Akdemir, M. Z. (2018). Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği” . Mimarlık ve Yaşam , 3 (2) , 129-141 . DOI: 10.26835/my.410252
MLA Çalış, Ö. G. , Akdemir, M. Z. "Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”" . Mimarlık ve Yaşam 3 (2018 ): 129-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/my/issue/38871/410252>
Chicago Çalış, Ö. G. , Akdemir, M. Z. "Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”". Mimarlık ve Yaşam 3 (2018 ): 129-141
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği” AU - Örge GizemÇalış, Mehmet ZaferAkdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.26835/my.410252 DO - 10.26835/my.410252 T2 - Mimarlık ve Yaşam JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 141 VL - 3 IS - 2 SN - 2564-6109- M3 - doi: 10.26835/my.410252 UR - https://doi.org/10.26835/my.410252 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mimarlık ve Yaşam Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği” %A Örge Gizem Çalış , Mehmet Zafer Akdemir %T Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği” %D 2018 %J Mimarlık ve Yaşam %P 2564-6109- %V 3 %N 2 %R doi: 10.26835/my.410252 %U 10.26835/my.410252
ISNAD Çalış, Örge Gizem , Akdemir, Mehmet Zafer . "Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”". Mimarlık ve Yaşam 3 / 2 (Aralık 2018): 129-141 . https://doi.org/10.26835/my.410252
AMA Çalış Ö. G. , Akdemir M. Z. Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”. MY. 2018; 3(2): 129-141.
Vancouver Çalış Ö. G. , Akdemir M. Z. Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”. Mimarlık ve Yaşam. 2018; 3(2): 129-141.
IEEE Ö. G. Çalış ve M. Z. Akdemir , "Sağlık Yapılarının İklimsel Konfor Tasarım Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: “Soğuk İklim Bölgesinden Muş Devlet Hastanesi Örneği”", Mimarlık ve Yaşam, c. 3, sayı. 2, ss. 129-141, Ara. 2018, doi:10.26835/my.410252

16299  16302  16303  18949  21920