Amaç ve Kapsam

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (NEU-FMBD), temel bilimler ve mühendisliğin tüm konularını kapsayan disiplinler arası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Fen ve Mühendislik Bilimleri dergisi temel ve mühendislik bilimlerindeki son bilimsel/teknik gelişmeleri ilgili bilim insanlarına ve okuyucularına ulaştırmayı hedefler.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, temel bilimler ve mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinir ve özgün, nitel, nicel ve karma yöntemli yayınlara yer verilmektedir.  Bu kapsama uymayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamaktadır.

Dergide, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yayımlamak için değerlendirmeye alınır;

-

Çevre Mühendisliği

-

Kimya

-

Gıda Mühendisliği

-

Harita Mühendisliği

-

Moleküler Biyoloji ve Genetik

-

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Makine Mühendisliği

-

Endüstri Mühendisliği

-

Mimarlık

-

Matematik

-

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Şehir ve Bölge Planlama

-

Nanobilim ve Nanomühendislik

-

İstatistik

-

İnşaat Mühendisliği

-

Mekatronik Mühendisliği

-

Biyoteknoloji

-

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

-

Biyomedikal Mühendisliği

-

Adli Bilişim Mühendisliği ABD Bşk.

-

Uçak Mühendisliği

-

Bilgisayar Mühendisliği

-

Endüstriyel Tasarım ABD Bşk.

17157           17158