e-ISSN: 2667-7989
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 2024 yılından itibaren yılda 3 sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanacaktır.


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden kar amacı gütmeyen, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz yılda 2 sayı (Haziran, Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler İngilizce veya Türkçe olmalı ve yazarlar yayın etiğine kesinlikle uymalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yazarlardan makaleleri memnuniyetle kabul eden dergimizde yayın ücreti alınmamaktadır. 

Makaleler, ön kontrol ve intihal incelemesinden geçtikten sonra hakem (kör hakemlik) değerlendirmesine alınmaktadır. Makaleler, en az iki (2) hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki (2) hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla kabul etmektedir.

Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram/KONYA

Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: neufmbd@erbakan.edu.tr


Derleme

Metal İş Parçası Yüzeylerinde Manyetik Aşındırıcılarla İşleme ve Taşlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Termik Santral Atığı Olan Kömür Külünün SBR Matrisli Bileşiklere İlave Edilmesinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Araştırma Makalesi

Deep Learning Based Temperature and Humidity Prediction

Araştırma Makalesi

Şilin Ataklarının Tek Sınıflı Destek Vektör Makinaları ile Tespiti

Araştırma Makalesi

A New Soft Set Operation: Soft Binary Piecewise Symmetric Difference Operation

Araştırma Makalesi

Hassas Nokta Konumlama (PPP) Yöntemindeki Hata Kaynaklarının Konum Belirleme Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: PPPH Yazılımı Örneği

Araştırma Makalesi

Antifungal activities of copper (II) ion and histidine incorporated polymers on yeast Saccharomyces cerevisiae

Araştırma Makalesi

Synchronous Fluorescence Spectroscopy Method based on Chemometrics: Authentication of Extra Virgin Olive Oils Harvested in Mut (Mersin) Region and Refined Edible Oils

Araştırma Makalesi

Prediction of Hardness Values of Some Wooden Materials Using Computer Aided Tap Testing

Araştırma Makalesi

Maximum Likelihood Estimation for the Nakagami Distribution Using Particle Swarm Optimization Algorithm with Applications

Araştırma Makalesi

A novel hybrid gray wolf optimization algorithm with harmony search to solve multi-level image thresholding problem

Araştırma Makalesi

Hastaların Acil Servis Seçimi İçin Q Seviyeli Bulanık MAIRCA Yöntemi Önerisi

Araştırma Makalesi

Türkiye’deki İnşaat Sektörünün Finansal Yapısına COVID-19 Etkisi

Araştırma Makalesi

Some Results on an Iterative Algorithm Associated with Enriched Contractions in Banach Spaces

Creative Commons

download

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

17157           17158