Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-7989 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden kar amacı gütmeyen, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz yılda 2 sayı (Haziran, Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler İngilizce veya Türkçe olmalı ve yazarlar yayın etiğine kesinlikle uymalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yazarlardan makaleleri memnuniyetle kabul eden dergimizde yayın ücreti alınmamaktadır. Ancak makale gönderecek yazarların makalelerini gönderebilmeleri için DergiPark’ a üye olmaları gerekmektedir.

Makaleler dergiye gönderildikten sonra 10 gün içerisinde editörler ön değerlendirmelerini gerçekleştirerek, uygun gördükleri aday makaleler için hakem değerlendirme sürecini başlatırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler 6 ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanır. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, daha önce başka bir dergide veya kitaplarda (sempozyum, kongre vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler, ön kontrol ve intihal incelemesinden geçtikten sonra hakem (kör hakemlik) değerlendirmesine alınmaktadır. Makaleler, en az iki (2) hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki (2) hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla kabul etmektedir.

Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram/KONYA

Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: NEUfmbd@gmail.com


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2667-7989 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |
Kapak Resmi


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden kar amacı gütmeyen, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz yılda 2 sayı (Haziran, Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler İngilizce veya Türkçe olmalı ve yazarlar yayın etiğine kesinlikle uymalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yazarlardan makaleleri memnuniyetle kabul eden dergimizde yayın ücreti alınmamaktadır. Ancak makale gönderecek yazarların makalelerini gönderebilmeleri için DergiPark’ a üye olmaları gerekmektedir.

Makaleler dergiye gönderildikten sonra 10 gün içerisinde editörler ön değerlendirmelerini gerçekleştirerek, uygun gördükleri aday makaleler için hakem değerlendirme sürecini başlatırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler 6 ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanır. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, daha önce başka bir dergide veya kitaplarda (sempozyum, kongre vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Makaleler, ön kontrol ve intihal incelemesinden geçtikten sonra hakem (kör hakemlik) değerlendirmesine alınmaktadır. Makaleler, en az iki (2) hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki (2) hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla kabul etmektedir.

Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram/KONYA

Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: NEUfmbd@gmail.com


Cilt 2 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
  1. Tam Buğday Unundan Ekşi Hamur Yöntemiyle Simit Üretimi Üzerine Bir Araştırma
    Sayfalar 1 - 11
    Büşra Nur ÖNEY , Nilgün ERTAŞ , Selman TÜRKER , Merve AYDIN , Vildan EYİZ
  2. Yarı Empedans Kaynaklı İnverterlerde Farklı PWM Kontrol Tekniklerinin Performans Etkisinin İncelenmesi
    Sayfalar 12 - 26
    Mustafa Sacid ENDİZ , Ramazan AKKAYA
Creative Commons

download

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.