Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 260 - 285 2021-03-30

MERKEZİ VOLKANİK KAPADOKYA’NIN ERKEN TARİHÖNCESİ TOPLULUKLARI ÜZERİNE YENİ BULGULAR, AVANOS ÖRNEKLERİ; TOPRAKTEPE VE TÜRKMENLİK TEPESİ

Fevzi Volkan GÜNGÖRDÜ [1]


Volkanik Kapadokya Bölgesi’nin erken yerleşik toplulukları üzerine, özellikle Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ kültürleri hakkındaki bilgilerimiz, bölgenin batısı temelinde, Niğde ve Aksaray illerinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ancak Merkezi Volkanik Kapadokya olarak tanımlayabileceğimiz Nevşehir ilinin ve Doğu Volkanik Kapadokya olarak adlandırabileceğimiz Kayseri’nin en erken yerleşimcileri üzerine eldeki veriler az sayıdaki yüzey araştırması sonuçlarına dayanmaktadır. Volkanik Kapadokya’nın erken tarihöncesi kültürlerinin bütüncül bir perspektif içinde değerlendirilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Fevzi Volkan Güngördü başkanlığında “Nevşehir İli Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları” projesi (NENESU), 2019 yılında araştırmalarına başlamıştır. Proje bölgenin en erken yerleşik toplulukları üzerine eldeki çok kısıtlı verilerin geliştirilmesini, dolayısıyla Merkezi Volkanik Kapadokya’nın erken tarihöncesi kültürel özelliklerinin, modern yüzey araştırması tekniklerini kullanarak anlaşılmasını hedeflemektedir. 2020 yılı çalışmaları kapsamında tespit edilen Topraktepe ve Türkmenlik Tepesi tarihöncesi buluntu yerleri Avanos ilçesinin Merkezi Volkanik Kapadokya’nın en erken yerleşik toplulukları üzerine önemli veriler ortaya koymaktadır.
Volkanik Kapadokya, Avanos, Kalkolitik
  • Gülçur, S., Fırat, C. (2005). Spatial Analysis of Güvercinkayası, a Middle Chalcolithic Hilltop Settlement in Nortwestern cappadocia: A Preliminary Report. Anatolia Antiqua XIII: 41-52.
  • Gülçur, S., Kiper, Y. (2009). Gelveri Yüksek Kilise 2007 Yılı Sondaj Çalışması. Kazı Sonuçları toplantısı 30/ 4, 285-296.
  • Hacar, A. (2019). Niğde İli Dağlık Bölgenin Orta Kalkolitik Dönem Buluntu Alanları. P. Çaylı, I. Demirtaş, B. Eser (ed.), Arkeolojiyle Geçen Yarım Asır: Sevil Gülçur Armağanı (p. 21-45). Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm DERGİNİN TAMAMI
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8483-2415
Yazar: Fevzi Volkan GÜNGÖRDÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

APA Güngördü, F . (2021). MERKEZİ VOLKANİK KAPADOKYA’NIN ERKEN TARİHÖNCESİ TOPLULUKLARI ÜZERİNE YENİ BULGULAR, AVANOS ÖRNEKLERİ; TOPRAKTEPE VE TÜRKMENLİK TEPESİ . Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11 (1) , 260-285 . DOI: 10.30783/nevsosbilen.873765