e-ISSN: 2717-9109
Başlangıç: 2020
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (NİİBFD) yılda iki defa yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Makaleler, sadece Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Yayın Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir. 

NİİBFD’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Dergimize gönderilecek makalelerin şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyası indirilip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. 

Göndereceğiniz çalışmaya ait Etik Kurul İzni gerekmektedir. 

Makale Değerlendirme Süresi (ortalama): 45 gün

Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık Ayı) 

Makale şablonu için tıklayınız.. 

Şablon için tıklayınız..