Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2717-9621 | e-ISSN 2757-6752 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/nkuhukuk


NKU Hukuk Fakültesi Dergisi; Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte, Hukuk Fakültesi Dergisi editör kurulu ve ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hukuk Fakültesi Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde Hukuk Fakültesi Dergisi bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyal Bilimleri temel alanı olan Hukuk Fakültesi Dergisinde; anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk, mali hukuk, medeni hukuk, roma hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku, icra – iflâs hukuku ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayımlanmaktadır.
Önemli Duyuru
2021 Haziran sayısı makale kabulüne başlanmış olup, makale son gönderim tarihi 15 Mayıs 2021'dir.
 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 2717-9621 | e-ISSN 2757-6752 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/nkuhukuk
Kapak Resmi


NKU Hukuk Fakültesi Dergisi; Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte, Hukuk Fakültesi Dergisi editör kurulu ve ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hukuk Fakültesi Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde Hukuk Fakültesi Dergisi bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyal Bilimleri temel alanı olan Hukuk Fakültesi Dergisinde; anayasa hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, milletlerarası hukuk, mali hukuk, medeni hukuk, roma hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku, icra – iflâs hukuku ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayımlanmaktadır.
Önemli Duyuru
2021 Haziran sayısı makale kabulüne başlanmış olup, makale son gönderim tarihi 15 Mayıs 2021'dir.
 
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021