Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 160 - 179, 31.12.2022

Öz

Online dijital içerikler son 20 yılda hızlı bir şekilde artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Bu içerikler; akıllı telefonlar, tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi farklı cihazlar ile sosyal medya vasıtasıyla çok kolay bir şekilde erişilebilir, karşılıklı etkileşilebilir, yayınlanabilir ve indirilebilir olmuşlardır. Gelişmekte olan siber alan, sosyal medya bilgi ve iletişim imkânlarını kolaylaştırmaktadır. Bu özellikler kötü amaçlar için de kullanılmakta ve ülkeler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Özellikle terör örgütleri tarafından birbirleriyle haberleşmek, bilgi alışverişi yapmak, yeni örgüt üyeleri kazanmak, kendi mesajlarını yaymak ve hedeflenen kişileri terör saldırısı (hatta yalnız kurt saldırıları) yapmaya kışkırtmak için sosyal medya kullanılmaktadır. Terör örgütleri, insanları terör faaliyetlerine katılmaları için cezbetme amacıyla manipülatif mesajları veya aşırı/radikal içerikleri yine sosyal medya aracılığı ile yayınlamaktadır. Sosyal medya üzerinden oluşan yeni güvenlik tehditleri ile mücadele etmek için ulusal ve uluslararası otoriteler arasında çok taraflı iş birliği oluşturulması bir zorunluluktur. Bu sebeple son yıllarda ulusal ve uluslararası otoriteler sosyal medyanın bu tür kullanımlarına karşı yasal tedbirler alma konusunda yoğun çaba sarf etmektedirler. Bu durumda uluslararası hukuk ve bazı ulusal hukuk sistemlerinin terör amaçlı online içeriklere karşı nasıl bir hukuki çerçeve oluşturdukları sorusunun analiz edilmesi gerekmektedir. Avrupa Konseyi bu hususta önemli bir hukuki çerçeve ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda bu hukuki çerçevenin dikkate alınması gereken bir alan olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve içtihat hukuku bu anlamda dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. Sosyal medyada terörizm propagandası amaçlı online içeriklere yönelik AİHM içtihatları, davalı ülkelerin yaptırımlarını farklı açılardan ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasını sağlamaktadır.

Kaynakça

 • Amble, John Curtis. “Combating Terrorism in the New Media Environment”. Studies in Conflict & Terrorism, 35, 5 (2012): 339-353.
 • Awan Imran, “Cyber-Extremism: Isis and the Power of social media”. Social Science and Public Policy, 54, 2 (2017): 138–149.
 • Brachman Jarret M. Global Jihadism: Theory and Practice. London and New York: Routledge, 2009.
 • Cengiz, İlyas Fırat. “Limiting/Dissolving Political Parties Due to Terrorism: National Responses of the UK, Spain, and Turkey under the Review of the ECtHR”. Law & Justice Review, 23, (2022): 103-132.
 • Conway, Maura. “Terrorism and the Internet: new media- new threat?”. Parliamentary Affairs, 59, 2 (2006): 283-298.
 • Council of Europe Counter-Terrorism Strategy, (4 July 2018, CM/Del/Dec(2018)1321/10.1) (2018-2022) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808afc96#_ftn1
 • Crilley, K. “Information warfare: new battlefields Terrorists, propaganda and the Internet”. Aslib Proceedings, 53 (2001): 250-264.
 • Cumhuriyet, Tarih önünde utanacaksınız. (04 Kasım 2016). https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tarih-onunde-utanacaksiniz-625979
 • Fidler David P. “Cyberspace, Terrorism and International Law”. Journal of Conflict & Security Law, 21, 3 (2016): 475-493.
 • Furnell, Steve, and Matthew Warren, “Computer Hacking and Cyber Terorsim: The Real Threats in the New Millennium”. Computers and Security, 18, 1 (1999): 28-34.
 • Hoffman, Bruce. Inside Terrorism, New York, Columbia Press, 2017.
 • Jenkins, Brian. High Technology Terrorism and Surrogate War: The Impact of New Technology On Low-Level Violence. Santa Monica, RAND Cooperation, 1975.
 • Kenneth Payne, “Winning the Battle of Ideas: Propaganda”. Ideology, and Terror, Studies in Conflict & Terrorism, 32, 2 (2009): 109-128.
 • Seth Harrison, “Evolving Tech, Evolving Terror”. Center for Strategic & International Studies. (March 22, 2018). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/180322_evolving_tech_terror_harrison.pdf?GpUN2x6.58_hIq86bS0INpCOAq4efJ7Y.
 • Sputniknews, İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY, PKK/KCK, IŞİD ve DHKP-C'ye Yönelik Faaliyet Yürüttüğü Gerekçesiyle 6 Bin 743 Sosyal Medya Hesabı Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldığını Açıkladı. (2020, Temmuz 14). https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042654924-icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi/
 • Walter, Barbara. “The New Civil Wars”. Annual Review of Political Science, (2017): 469-86.
 • Weimann G. “www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet”, United States Institute of Peace, 2004: 5–11, https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf
 • Ahmet Yıldırım v. Turkey, (Başvuru No: 3111/10)
 • AYM (Anayasa Mahkemesi) AHMET ŞIK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/5375)
 • Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom (Başvuru No: 58170/13, 62322/14 and 24960/15)
 • Bladet Tromsø ve Stensaas v. Norveç, Başvuru No: 21980/93
 • Engels v. Russıa, (Başvuru No: 61919/16)
 • Gabriele WEBER and Cesar Richard SARAVIA v. Germany (Başvuru No: 54934/00)
 • Gözel ve Özer v. Türkiye, (Başvuru No: 43453/04 ve 31098/05)
 • Handyside v. Birleşik Krallık, (Başvuru No:5493/72)
 • Leroy v. Fransa, (Başvuru No: 36109/03)
 • Lingens v. Avusturya, (Başvuru No: 9815/82)
 • Marıya Alekhına and Others v. Russıa (Başvuru No: 38004/12)
 • Sürek v. Türkiye (No. 3) (Başvuru No. 24735/94)
 • Sürek ve Özdemir v. Türkiye, (Başvuru No: 23927/94 ve 24277/94)
 • Şık v. Türkiye (2), (Başvuru No: 36493/17)
 • The Sunday Times v. Birleşik Krallık (no. 1), (Başvuru No: 6538/74)

Inconsistency of the ECtHR over Terrorist Propaganda on Social Media

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 160 - 179, 31.12.2022

Öz

The number of online digitalised content has rapidly exploded in the last two decades. These contents on social media can be easily accessed, interacted with, disseminated, and downloaded with tablets, computers, smartphones, and laptops. As a developing phenomenon, cyberspace facilitates communication and information through social media. These social media features are also used for malicious purposes and cause security threats against countries. For instance, terrorist organisations may use social media to communicate with each other, recruit new terrorists, spread their messages, and incite targeted audiences for terror attacks (including lone wolf attacks). Terrorist organisations disseminate manipulative messages or extremist content of terrorism through social media to lure people into involving in terrorist activities. For these reasons, there is a need to build multilateral cooperation between national and international authorities to deal with security threats caused by social media. Thus, both national and international authorities are disposed to take further legal measures against terrorist-related content on social media. In this case, it is necessary to analyse the question of how international law and some national law systems create a legal framework against terrorist online content. The Council of Europe has produced an important legal framework in this regard. At the same time, the European Court of Human Rights (ECtHR) and case law, as an area to be considered in this legal framework, should be carefully analysed in this sense. The ECtHR case law regarding online content intended to promote terrorism in social media provides a broader and more comprehensive approach to the decisions of the defendant countries.

Kaynakça

 • Amble, John Curtis. “Combating Terrorism in the New Media Environment”. Studies in Conflict & Terrorism, 35, 5 (2012): 339-353.
 • Awan Imran, “Cyber-Extremism: Isis and the Power of social media”. Social Science and Public Policy, 54, 2 (2017): 138–149.
 • Brachman Jarret M. Global Jihadism: Theory and Practice. London and New York: Routledge, 2009.
 • Cengiz, İlyas Fırat. “Limiting/Dissolving Political Parties Due to Terrorism: National Responses of the UK, Spain, and Turkey under the Review of the ECtHR”. Law & Justice Review, 23, (2022): 103-132.
 • Conway, Maura. “Terrorism and the Internet: new media- new threat?”. Parliamentary Affairs, 59, 2 (2006): 283-298.
 • Council of Europe Counter-Terrorism Strategy, (4 July 2018, CM/Del/Dec(2018)1321/10.1) (2018-2022) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808afc96#_ftn1
 • Crilley, K. “Information warfare: new battlefields Terrorists, propaganda and the Internet”. Aslib Proceedings, 53 (2001): 250-264.
 • Cumhuriyet, Tarih önünde utanacaksınız. (04 Kasım 2016). https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/tarih-onunde-utanacaksiniz-625979
 • Fidler David P. “Cyberspace, Terrorism and International Law”. Journal of Conflict & Security Law, 21, 3 (2016): 475-493.
 • Furnell, Steve, and Matthew Warren, “Computer Hacking and Cyber Terorsim: The Real Threats in the New Millennium”. Computers and Security, 18, 1 (1999): 28-34.
 • Hoffman, Bruce. Inside Terrorism, New York, Columbia Press, 2017.
 • Jenkins, Brian. High Technology Terrorism and Surrogate War: The Impact of New Technology On Low-Level Violence. Santa Monica, RAND Cooperation, 1975.
 • Kenneth Payne, “Winning the Battle of Ideas: Propaganda”. Ideology, and Terror, Studies in Conflict & Terrorism, 32, 2 (2009): 109-128.
 • Seth Harrison, “Evolving Tech, Evolving Terror”. Center for Strategic & International Studies. (March 22, 2018). https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/180322_evolving_tech_terror_harrison.pdf?GpUN2x6.58_hIq86bS0INpCOAq4efJ7Y.
 • Sputniknews, İçişleri Bakanlığı, FETÖ/PDY, PKK/KCK, IŞİD ve DHKP-C'ye Yönelik Faaliyet Yürüttüğü Gerekçesiyle 6 Bin 743 Sosyal Medya Hesabı Kullanıcısı Hakkında Adli İşlem Başlatıldığını Açıkladı. (2020, Temmuz 14). https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008141042654924-icisleri-bakanligi-6-bin-743-sosyal-medya-hesabi-kullanicisi-hakkinda-adli-islem-baslatildi/
 • Walter, Barbara. “The New Civil Wars”. Annual Review of Political Science, (2017): 469-86.
 • Weimann G. “www.terror.net: How Modern Terrorism Uses the Internet”, United States Institute of Peace, 2004: 5–11, https://www.usip.org/sites/default/files/sr116.pdf
 • Ahmet Yıldırım v. Turkey, (Başvuru No: 3111/10)
 • AYM (Anayasa Mahkemesi) AHMET ŞIK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2017/5375)
 • Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom (Başvuru No: 58170/13, 62322/14 and 24960/15)
 • Bladet Tromsø ve Stensaas v. Norveç, Başvuru No: 21980/93
 • Engels v. Russıa, (Başvuru No: 61919/16)
 • Gabriele WEBER and Cesar Richard SARAVIA v. Germany (Başvuru No: 54934/00)
 • Gözel ve Özer v. Türkiye, (Başvuru No: 43453/04 ve 31098/05)
 • Handyside v. Birleşik Krallık, (Başvuru No:5493/72)
 • Leroy v. Fransa, (Başvuru No: 36109/03)
 • Lingens v. Avusturya, (Başvuru No: 9815/82)
 • Marıya Alekhına and Others v. Russıa (Başvuru No: 38004/12)
 • Sürek v. Türkiye (No. 3) (Başvuru No. 24735/94)
 • Sürek ve Özdemir v. Türkiye, (Başvuru No: 23927/94 ve 24277/94)
 • Şık v. Türkiye (2), (Başvuru No: 36493/17)
 • The Sunday Times v. Birleşik Krallık (no. 1), (Başvuru No: 6538/74)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İlyas Fırat CENGİZ> (Sorumlu Yazar)
YALOVA FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
0000-0001-5367-8112
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { novusorbis1183646, journal = {Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi}, eissn = {2687-220X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü No: 2-11, Ortahisar/Trabzon}, publisher = {Özgür TÜFEKÇİ}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {160 - 179}, title = {Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu}, key = {cite}, author = {Cengiz, İlyas Fırat} }
APA Cengiz, İ. F. (2022). Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu . Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 4 (2) , 160-179 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/novusorbis/issue/74948/1183646
MLA Cengiz, İ. F. "Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu" . Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 (2022 ): 160-179 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/novusorbis/issue/74948/1183646>
Chicago Cengiz, İ. F. "Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu". Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 (2022 ): 160-179
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu AU - İlyas FıratCengiz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 160 EP - 179 VL - 4 IS - 2 SN - -2687-220X M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu %A İlyas Fırat Cengiz %T Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu %D 2022 %J Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi %P -2687-220X %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Cengiz, İlyas Fırat . "Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu". Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi 4 / 2 (Aralık 2022): 160-179 .
AMA Cengiz İ. F. Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu. Novus Orbis. 2022; 4(2): 160-179.
Vancouver Cengiz İ. F. Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu. Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2022; 4(2): 160-179.
IEEE İ. F. Cengiz , "Sosyal Medya’da Terör Propagandası Üzerine AİHM’in İkili Tutumu", Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 160-179, Ara. 2022