PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

FPGA TABANLI SYSTEMLERDE KULLANILAN TOPLAYICILARIN MALYYET VE BA?ARIM DE?ERLENDYRMESY

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 4, 73 - 84, 01.05.2011

Öz

Sayysal tasarymlaryn ba?arymyny büyük ölçüde etkileyen önemli bile?enlerden birisi de ikili toplayycylardyr. Literatürde önerilen birçok toplayycy türü bulunmaktadyr. Bu çaly?mada, ikisi IP Core Generator tarafyndan olu?turulmu? üçü ise tasarlanmy? toplam be? farkly toplayycynyn iki farkly FPGA yongasy üzerinde ba?arym ve maliyet de?erlendirmesi yapylmy?tyr. En iyi ba?arymy DSP48Es bloklary kullanylarak IP Core Generator tarafyndan olu?turulan toplayycylaryn sundu?u tespit edilmi?tir. Tasarlanan toplayycylar arasynda ise "carry select adder" her iki yonga üzerinde de di?erlerine oranla daha yüksek ba?arym göstermi?tir. Di?er taraftan, beklenilenin aksine, donanym gereksiniminin di?er iki tasarlanan toplayycy ile ayny miktarda oldu?u görülmü?tür. Bu çaly?madan elde edilen di?er bir önemli sonuç ise, toplayycylaryn gerçeklenmesinde büyük arama tablolarynyn (Look-Up Tables) kullanylmasynyn toplayycy maliyetinde beklenen ölçüde iyile?me sa?lamamasydyr.

PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS

Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 4, 73 - 84, 01.05.2011

Öz

One important component of the most digital designs is binary adders which greatly affects the total performance of the designs. In the literature several different types of adders were proposed. In this study, performance and cost evaluations of five selected adders, two of which were generated using IP Core Generator and three of which were designed adders, were done on two selected FPGA chips. The results show that, the adders generated using the IP Core Generator with DSP48Es block are the best in most cases. Among the three non-generated adders, the carry select adder showed slightly better performance on average on both chips than others. On the other hand, in contrary to the expectations, it costs about the same amount of hardware with the other two. Another outcome of this study is that using larger Look-up Tables did not improve the costs of the designed adders as much as expected.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Elektrik Makinaları
Yazarlar

İbrahim ŞAHİN Bu kişi benim


Süleyman ÇAKICI Bu kişi benim


Pakize ERDOGMUS Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 6, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { nwsatecapsci213918, journal = {Technological Applied Sciences}, eissn = {1308-7223}, address = {}, publisher = {E-Journal of New World Sciences Academy}, year = {2011}, volume = {6}, number = {4}, pages = {73 - 84}, doi = {10.12739/10.12739}, title = {PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS}, key = {cite}, author = {Şahin, İbrahim and Çakıcı, Süleyman and Erdogmus, Pakize} }
APA Şahin, İ. , Çakıcı, S. & Erdogmus, P. (2011). PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS . Technological Applied Sciences , 6 (4) , 73-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20174/213918
MLA Şahin, İ. , Çakıcı, S. , Erdogmus, P. "PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS" . Technological Applied Sciences 6 (2011 ): 73-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsatecapsci/issue/20174/213918>
Chicago Şahin, İ. , Çakıcı, S. , Erdogmus, P. "PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS". Technological Applied Sciences 6 (2011 ): 73-84
RIS TY - JOUR T1 - PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS AU - İbrahim Şahin , Süleyman Çakıcı , Pakize Erdogmus Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Technological Applied Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 84 VL - 6 IS - 4 SN - -1308-7223 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Technological Applied Sciences PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS %A İbrahim Şahin , Süleyman Çakıcı , Pakize Erdogmus %T PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS %D 2011 %J Technological Applied Sciences %P -1308-7223 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Şahin, İbrahim , Çakıcı, Süleyman , Erdogmus, Pakize . "PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS". Technological Applied Sciences 6 / 4 (Mayıs 2011): 73-84 .
AMA Şahin İ. , Çakıcı S. , Erdogmus P. PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS. NWSA. 2011; 6(4): 73-84.
Vancouver Şahin İ. , Çakıcı S. , Erdogmus P. PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS. Technological Applied Sciences. 2011; 6(4): 73-84.
IEEE İ. Şahin , S. Çakıcı ve P. Erdogmus , "PERFORMANCE AND COST EVALUATIONS OF ADDERS USED IN FPGA-BASED SYSTEMS", Technological Applied Sciences, c. 6, sayı. 4, ss. 73-84, May. 2011, doi:10.12739/10.12739