Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

1 Yaşlı Bazı Kavak Klon Yapraklarındaki Besin Maddelerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 7 - 14, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.29042

Öz

Bu çalışma 1 yaşlı kavak fidanları üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, Marmara Bölgesinde yaygın olarak üretimi yapılan I-214 ve Samsun (I-77/51) klonları ile İzmit (S.307/26) klonu kullanılmıştır. Bu klonların yıllık yaprak döküm miktarı ve bu yolla toprağa verilen bitki besin maddelerinin tespiti yapılmıştır. Yapraklarda taze ve fırın kurusu ağırlıklar ile bitki besin maddelerinden N, P, K, Ca, Mg ve Na elementleri belirlenmiştir. Sonuçlar, yapraklardaki bitki besin maddesi konsantrasyonunun klonlar itibarı ile Samsun (I-77/51) > İzmit (S.307/26) > I-214 şeklinde sıralandığını göstermektedir. Bitki besin maddelerinin yapraklarda bulunuş sırası ise N > Ca > K > Mg > P > Na şeklinde ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Anon. 1994: Türkiye’de Kavakçılık. T.C. Orman bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. İzmit-1994
 • Birler, A., S., 2010: Türkiye’de Kavak Yetiştirme. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. İzmit.
 • Blinn, C.,R., Bucker, E.R. 1989: Normal Foliar Nutrient Levels in North American Forest Trees. Minnesota Agricultural Experiment Station University Station Bulletin. 590-1989
 • Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A. 2004: Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1539 2004 Ankara
 • Irmak, A., Çepel, N.:Belgrad Ormanında Seçilen Birer Kayın, Meşe ve Karaçam Meşceresinde Yıllık Yaprak Dökümü Miktarı ve Bu Yolla Toprağa Verilen Besin Maddelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar (Beş yıllık ölçme sonuçları).
 • Kacar, B., İnal, A. 2008: Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-036-3 Ankara.
 • Kalıpsız, A., K., 1994: İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları. Yayın No:3835/427 İstanbul
 • Karakaş, A. 2008: A Study of the Root Systems of One Year Old Poplar Clones I–214 and 77551 (Samsun). International Poplar Commission 23rd Session Beijing China 27–30 October 2008 p. 95.
 • Sarıyıldız, T. 2002: Ormanlar ve Ağaçlar Tarafından Toprağın Asitleşmesi. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi Sayfa:42-49. 2002
 • Tecimen, B., Makineci, E. 2007: Ağaçlarda Besin Maddelerinin Yeniden Taşınması Olayı ve Ekolojik Yönü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı:1 Yıl:2007 ISSN:1302-7085, Sayfa:134-145
 • Tuğrul, D., Zengin, M., Karakaş, A., Erkan, H.T., Talu, H. 2010: Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla Sulanabilir Tuzlu Toprakların Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirliliğinin Araştırılması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. Teknik Bülten No:208 İzmit.
 • Zengin, M., Karakaş, A., Tuğrul, D., Memiş S., Ercan M., 2012: Kavak Ağaçlandırması ile Fındık ve Mısır Yetiştirilen Alanlarda Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. Teknik Bülten No:213. Müdürlük Yayın No: 268. ISSN 1300-395X İzmit.

A study on determination of nutrients in 1-year old poplar clones

Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A, 7 - 14, 24.01.2016
https://doi.org/10.17568/oad.29042

Öz

This study was conducted on one-year-old poplar saplings. In this study, I-214, I-77/51 (Samsun) and S.307/26 (İzmit) clones which are produced widely in the Marmara region were used. The amount of the annual defoliation of these clones, and thus plant nutrients given to the soil were detected. Fresh and oven-dry weights of the leaves and plant nutrients (N, P, K, Ca, Mg and Na elements) in leaves were determined. The results showed that the concentrations of plant nutrients in the leaves were in the order as I-77/51 (Samsun) > S.307/26 (İzmit) > I-214. In terms of level of plant nutrient concentrations, nitrogen level is the highest and sodium level is the lowest in the leaves. Plant nutrients in the leaves were as N > Ca > K > Mg > P > Na form, respectively.

Kaynakça

 • Kaynakça
 • Anon. 1994: Türkiye’de Kavakçılık. T.C. Orman bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. İzmit-1994
 • Birler, A., S., 2010: Türkiye’de Kavak Yetiştirme. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. İzmit.
 • Blinn, C.,R., Bucker, E.R. 1989: Normal Foliar Nutrient Levels in North American Forest Trees. Minnesota Agricultural Experiment Station University Station Bulletin. 590-1989
 • Güneş, A., Alpaslan, M., İnal, A. 2004: Bitki Besleme ve Gübreleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1539 2004 Ankara
 • Irmak, A., Çepel, N.:Belgrad Ormanında Seçilen Birer Kayın, Meşe ve Karaçam Meşceresinde Yıllık Yaprak Dökümü Miktarı ve Bu Yolla Toprağa Verilen Besin Maddelerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar (Beş yıllık ölçme sonuçları).
 • Kacar, B., İnal, A. 2008: Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605-395-036-3 Ankara.
 • Kalıpsız, A., K., 1994: İstatistik Yöntemler. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları. Yayın No:3835/427 İstanbul
 • Karakaş, A. 2008: A Study of the Root Systems of One Year Old Poplar Clones I–214 and 77551 (Samsun). International Poplar Commission 23rd Session Beijing China 27–30 October 2008 p. 95.
 • Sarıyıldız, T. 2002: Ormanlar ve Ağaçlar Tarafından Toprağın Asitleşmesi. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi Sayfa:42-49. 2002
 • Tecimen, B., Makineci, E. 2007: Ağaçlarda Besin Maddelerinin Yeniden Taşınması Olayı ve Ekolojik Yönü. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı:1 Yıl:2007 ISSN:1302-7085, Sayfa:134-145
 • Tuğrul, D., Zengin, M., Karakaş, A., Erkan, H.T., Talu, H. 2010: Tuzluluğa Dayanıklılığı Belirlenecek Bazı Kavak Tür ve Klonlarıyla Sulanabilir Tuzlu Toprakların Odun Üretimi Amacıyla Ağaçlandırılabilirliliğinin Araştırılması. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. Teknik Bülten No:208 İzmit.
 • Zengin, M., Karakaş, A., Tuğrul, D., Memiş S., Ercan M., 2012: Kavak Ağaçlandırması ile Fındık ve Mısır Yetiştirilen Alanlarda Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü. Teknik Bülten No:213. Müdürlük Yayın No: 268. ISSN 1300-395X İzmit.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Ekoloji
Yazarlar

Ahmet KARAKAŞ>

Yayımlanma Tarihi 24 Ocak 2016
Başvuru Tarihi 1 Nisan 2015
Kabul Tarihi 1 Temmuz 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 2 A

Kaynak Göster

APA Karakaş, A. (2016). 1 Yaşlı Bazı Kavak Klon Yapraklarındaki Besin Maddelerinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (2 A) , 7-14 . DOI: 10.17568/oad.29042