Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mersin ilindeki orman yangınlarının başlangıç noktalarına göre mekânsal analizi (2001-2013)

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A, 38 - 49, 24.12.2014
https://doi.org/10.17568/oad.87328

Öz

Orman yangınları, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde afet riski taşır. Sık ve büyük orman yangınları önemli sosyo-ekonomik ve ekolojik sonuçlara neden olur. Mersin ili sahip olduğu orman varlığı, artan nüfusu ve diğer coğrafi özellikleri (iklimi, topografyası, vd.) ile orman yangınlarına karşı son derece hassastır. Bu nedenle, her yıl çok sayıda orman yangını meydana gelir. Bu çalışma ile Mersin Orman Bölge Müdürlüğü kayıtlarındaki (2001-2013 yılları arası) 1038 orman yangınının başlangıç noktaları esas alınarak mekânsal dağılımları belirlenmiştir. Yangın sayısına göre, kategorik olarak sınıflandırılmış ve ağırlık değerleri hesaplanmış faktör haritaları elde edilmiş ve bu haritalar yardımıyla, potansiyel orman yangınları için yangına hassas yöreler sınıflanmıştır. Bu sınıflamaya göre, büyük yerleşim yerlerine yakın kızılçam ormanları, en hassas yöreler olarak ön plandadır. İlin orta bölümündeki maki yayılış alanı ile yüksek plato alanlarına geçiş kuşaklarındaki ormanlar ise hassasiyetin en az olduğu yörelerdir.

Kaynakça

 • BBaşaran, M. A., Sarıbaşak, H., Cengiz, Y., 2004. Yangın Söndürme Planı Temel Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat Örneği), Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülten No:18, Antalya.
 • Bilgili, E. and Goldammer, J.G. 2000. Fire in the Mediterranean Basin: Towards an interdisciplinary science programme. In proc. XXI IUFRO World Congress 2000, Forests and Society: The role of research, Vol.1, P.45-54.
 • Bilgili, E. 2003. Stand development and fire behavior, Forest Ecology and Management Vol. 179, Issues 1–3, 3 July, p.333–339.
 • Cáceres, C. F., 2011. Using GIS in Hotspots analysis and for forest fire risk zones mapping in the Yeguare Region, Southeastern Honduras. Papers in Resource Analysis, Volume 13, 14pp. Saint Mary’s University of Minnesota University Central Services Press. Winona, MN. http://www.gis.smumn.edu Retrieved (20.02.2014).
 • Duran, C. 2012. Mersin ili orman alanlarının fizyografik özelliklere göre dağılımı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (J-HumanSciences.com), 9 (1), 1-19.
 • Duran, C. 2014. Relationship between rainfall distribution and physical geography elements within Mersin province, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120 s.740-748.
 • ESRI 2014. How Hot spot analysis: Getis-Ord Gi*

Spatial analysis according to start point of forest fires in Mersin province, Turkey (2001-2013)

Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A, 38 - 49, 24.12.2014
https://doi.org/10.17568/oad.87328

Öz

Forest fires, in the regions in which the Mediterranean climate is dominant, have risk of disasters. Frequent and extensive fires caused the significant socio-economic and ecologic results. Mersin province with its forests, dense population and other geographical features (climate, topography, etc.) is extremely vulnerable to forest fires. Therefore, every year many forest fires appear. The purpose of this study was to determine the spatial analysis according to start point of the 1038 recorded forest fires from 2001 to 2013 by the Mersin Regional Directorate of Forestry. Factor maps classified as categorical and calculated weights according to the number of fires were obtained. The classification of sub-regions for the fire potential was made from the factor maps. According to this classification, Calabrian pine forests close to large residential areas are at the forefront as the most sensitive sub-regions. Large maquis scrubland in the middle of province and high forest zones are sub-regions in the least sensitive locations.

Kaynakça

 • BBaşaran, M. A., Sarıbaşak, H., Cengiz, Y., 2004. Yangın Söndürme Planı Temel Esaslarının Belirlenmesi (Manavgat Örneği), Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülten No:18, Antalya.
 • Bilgili, E. and Goldammer, J.G. 2000. Fire in the Mediterranean Basin: Towards an interdisciplinary science programme. In proc. XXI IUFRO World Congress 2000, Forests and Society: The role of research, Vol.1, P.45-54.
 • Bilgili, E. 2003. Stand development and fire behavior, Forest Ecology and Management Vol. 179, Issues 1–3, 3 July, p.333–339.
 • Cáceres, C. F., 2011. Using GIS in Hotspots analysis and for forest fire risk zones mapping in the Yeguare Region, Southeastern Honduras. Papers in Resource Analysis, Volume 13, 14pp. Saint Mary’s University of Minnesota University Central Services Press. Winona, MN. http://www.gis.smumn.edu Retrieved (20.02.2014).
 • Duran, C. 2012. Mersin ili orman alanlarının fizyografik özelliklere göre dağılımı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (J-HumanSciences.com), 9 (1), 1-19.
 • Duran, C. 2014. Relationship between rainfall distribution and physical geography elements within Mersin province, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120 s.740-748.
 • ESRI 2014. How Hot spot analysis: Getis-Ord Gi*

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Koruma
Yazarlar

Celalettin DURAN>

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2014
Başvuru Tarihi 1 Ağustos 2014
Kabul Tarihi 10 Ekim 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1 A

Kaynak Göster

APA Duran, C. (2014). Mersin ilindeki orman yangınlarının başlangıç noktalarına göre mekânsal analizi (2001-2013) . Ormancılık Araştırma Dergisi , 1 (1 A) , 38-49 . DOI: 10.17568/oad.87328