Cilt: 6 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Mustafa CAN SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3200-9176
Nanobiyoteknoloji, Çevresel Biyoteknoloji Tanılama (Biyosensörler dahil), Kimya, Sensör Teknolojisi , Fiziksel Kimya, Kolloit ve Yüzey Kimyası, Nanokimya, Biyomedikal Mühendisliğinde Biyomateryaller, Enerji, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Nanoteknoloji, Nanomalzemeler
Doç. Dr. Oguz SARIBIYIK Gümüşhane University
Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları, Kolloit ve Yüzey Kimyası, Nanokimya, Enerji, Kimyasal Reaksiyon, Nanoteknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Harun GÜL Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0002-4589-3506
Kaplama Teknolojisi, Kompozit ve Hibrit Malzemeler, Korozyon, Üretim Metalurjisi, Nanomalzemeler
Analitik Kimya, Analitik Spektrometri, Doğal Ürünler ve Biyoaktif Bileşikler, Organik Kimyasal Sentez, Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya, Proteinler ve Peptitler, Biyomedikal Terapi, Biyomateryaller, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Doç. Dr. Emrah ÖZAKAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık ve İlaç Bilimleri, Farmasotik Biyoteknoloji, İlaç Dağıtım Teknolojileri, Radyofarmasi, Temel Farmakoloji, Nanoilaç, Nanokimya, Polimerizasyon Mekanizmaları, Nanoteknoloji
Doç. Dr. Mithat ÇELEBİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Kimya, Biyomateryaller, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Polimer Bilimi ve Teknolojileri
Doç. Hamza ŞİMŞİR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Kompozit ve Hibrit Malzemeler, Nanomalzemeler

Open Journal of Nano(OJN), dergisi molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir.
Cc_by-nc_icon.svgThe Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.