e-ISSN: 2147-0081
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mustafa CAN
Kapak Resmi
       

Open Journal of Nano (OJN), molekülerden nano ölçeğe kadar değişen en az bir uzunluk ölçeğine sahip parçacıklar, tüpler, katmanlar, makromoleküller, kümeler ve diğer sonlu yapılarla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili bilgilerle ilgilenir ve küçük boyutlarının doğrudan bir sonucu olan gelişmiş ve yeni özellikler sergiler.
Dergi ayrıca nano ölçekli bilim ve/veya teknolojinin ön saflarında yer alan ve özellikle disiplinler arası nitelikteki makaleleri (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yayınlamayı da amaçlamaktadır. Makaleler, aşağıdakiler gibi tek, ancak iyi tanımlanmış bir bilgi parçasından oluşabilir:

veri ve/veya bir arsa artı bir açıklama,
yeni bir yöntemin veya enstrümantasyonun tanımı,
olumsuz sonuçlar,
konsept veya tasarım çalışması.

Bildiriler bağımsız olmalı, açıklanan çalışmanın bilimsel bağlamını sağlamalı ve şu unsurlardan oluşmalıdır: başlık, yazar listesi (artı kuruluşlar), özet, anahtar kelimeler, ana metin ve en az 4 kaynak. Standartlara uygun olarak gönderilen her makale, bağımsız hakemlere gönderilmeden önce dergi editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Dergi DOI Öneki: 10.56171/

OJN, yılda en az 2 kez (Mayıs ve Ekim) yayınlanacak çevrimiçi bir dergidir. Yayın Ücretleri: Ücret gerekmez (makale gönderme ücreti veya işlem ücreti yoktur).


İntihalKontrolu

ith-logo.png

logo-dark.png

Depolama Politikası

Yazarların makalelerini saklamak için dergimiz OJN politikalarına uygun olarak;

  • Gönderilmiş hali,
  • Kabul edilmiş dergi formatına uygun hale getirilmemiş hali (Accepted Author Manuscript),
  • Yayınlanmaya kabul edilmiş ön görünmümdeki hali (Just Accepted),
  • Tüm işlemleri bitmiş yayınlanmış hali (Published version),

sürümlerinin ambargo olmadan tercih edilen kurumsal veya diğer arşivlerde saklanmasına imkan verir.

ISSN: 2147-0081
The Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.