Amaç ve Kapsam

The Open Journal of Nano (OJN) amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası karakteri olan nano ve mikro boyut materyaller ve uygulamaları alanında geniş bir alana ulaşarak bilim, eğitim ve sanayiye katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yılda 2 sayı ve yayın kurulunun önerileri doğrultusunda özel sayılar yayınlanır. Çalışmalar, kör hakemlik esaslarına göre ulusal ve uluslararası en az iki hakem raporundan sonra editörler tarafından değerlendirilir.

Nano ve mikro boyut malzemeler ve uygulamaları ile ilgili olarak Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarının her disiplininden ile ilgili alanlarda, teorik ve pratik yüksek kaliteli orijinal araştırma makaleleri, teknik inceleme makaleleri, literatür özeti ve editöryal yayınlar OJN 'de yer almaktadır.

Araştırma Makalesi: Orijinal bilimsel teorik veya pratik araştırma sonuçlarını rapor etmelidir. Verilen veriler, yazarlar, ölçüm sonuçları veya teorik hesaplamalar tarafından açıklanan tüm etkilerle deneyin tekrarlanması için yeterli olmalıdır. Bildiriler, bilimsel ve pratik alanlarda teori ve uygulamaya katkıda bulunmalıdır.

İnceleme Makalesi: Yazarlar tarafından verilen açıklamalarla belirli bir teori, teknoloji ve uygulamanın geliştirilmesindeki en son bilimsel sonuçları, teknolojiyi ve eğilimleri kapsar. Böyle bir makale, ilgili alanda gerekli tüm unsurları içeren kapsamlı bir referans listesi ile sona ermektedir. Yazarlar, derleme makalesi için Sonuç ve Tartışma bölümünde roman tabloları ve yeni şekiller sunmalıdır.

OJN dergisi parçacıklar, tüpler, katmanlar, makromoleküller, kümeler, molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen en az bir uzunluk ölçeğine sahip diğer sonlu yapılarla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir. Nano ve mikro ölçekteki ve küçük boyutlarının doğrudan bir sonucu olan gelişmiş ve yeni özellikler sergiler.

OJN kapsamı öncelikle aşağıdaki üç ana konuyu ele alır:

 • Mikro-/Nano- fabrikasyon, sentez, cihazlar, biyosistemler ve fonksiyonel mikro nanoyapıların entegrasyonu
 • Mikro ve Nano Mühendislik
 • Malzeme karakterizasyonu
 • Malzeme özellikleri
 • Hesaplamalı malzeme bilimi ve modelleme
 • Malzeme uygulamaları
 • Malzeme Kimyası
 • Sentez ve fabrikasyon
 • Metalurji
 • Alaşımlar
 • Demir ve demir dışı metaller
 • İntermetalik
 • Kompozitler
 • Nanoteknoloji
 • Kaynak
 • Üretme
 • İşleme
 • Malzemelerin mühendislik uygulamaları
 • Enerji
 • Mühendislik teknolojisi
 • Mühendislikte çok disiplinli çalışmalar


Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık

ISSN: 2147-0081
The Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.

All publications in The Open Journal of Nano are licensed under the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.