Yazım Kuralları

Yüksek editoryal standartların sağlanması amacıyla her makale, en az iki (2) bağımsız hakemlere gönderilmeden önce dergi editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

 • Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bölümleri zorunludur.

 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).

 • Her yazarın ORCID numarası (https://orcid.org/) mutlaka sunulmalıdır.

 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.

 • Metin; tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.

 • Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.

 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.

 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.

 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.

 • Makale başlık akışı ve diğer detaylar için şablon word dosyası incelenebilir.

 • Lütfen atıf yönetimi için Mendeley, Zatero atıf yönetimi uygulamalarını veya Microsoft Word başvurular sekmesindeki atıf yönetimi bölümünü kullanınız.

 • Grafik Öz bölümü makale günderiminde zorunlu değildir. Okuyucuların makale hakkında hızlıca fikir sahigibi olabilmesi için destekleyici görseldir. Yazarlarımıza hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

Yazım Şablonu: Microsoft Word Şablon 

Telif Formu: https://docs.google.com/document/d/1aNTFsuKP9OC3UbqxGkRiwJZcRChZ_Fsl/edit?usp=sharing&ouid=107485029693438494516&rtpof=true&sd=true

Yasal Yükümlülükler

 • Yazar(lar), yazının telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın herhangi bir dilde başka bir yerde yayınlanmadığını/yayınlanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğini ve herhangi bir tazminat talebi varsa yayıncının yasal olarak sorumlu tutulamayacağını garanti(ler).

 • Halihazırda başka bir yerde yayınlanmış rakamları veya metin pasajlarını dahil etmek isteyen yazarların, telif hakkı sahiplerinden izin almaları ve makalelerini gönderirken bu iznin verildiğine dair kanıt eklemeleri gerekmektedir. Bu tür kanıtlar olmadan alınan herhangi bir materyalin yazarlardan geldiği varsayılacaktır.

 • Yazar(lar), bir makalenin dergi tarafından kabul edilmesi aşamasında, Yazar Garantisi ve Telif Hakkı Devri sözleşmesinin gönderilmemesi durumu ile karşılaşmaması için makale gönderimi sırasında bu belgeleri göndermesi önerilir. Bu aktarım, Editörün telif hakkıyla korunan materyali yazarlar için korumasını sağlar, ancak yazarların mülkiyet haklarından vazgeçmez. Bir makalenin yayınlanması, Editör tarafından sağlanan bu Yazarların Garanti ve Telif Hakkı Devirinde yazışmaların yapılması gereken yazarın imzasına bağlıdır.

Makale Basım Ücreti
Dergimizde Makale Basım Ücreti Bulunmamaktadır.

Gizlilik Bildirimi

Bu dergi sitesine girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaç için veya başka bir tarafça kullanıma sunulmayacaktır.

Open Journal of Nano(OJN), dergisi molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir.
Cc_by-nc_icon.svgThe Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.