Etik Kurul İzni

The Open Journal of Nano, bilimsel süreli yayıncılık çalışmalarında etik açıdan bir standart ve güvence getirmek amacıyla, Yayın Etiği Komitesi (COPE)'nin yayınlamış olduğu "Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerine uygun olarak davranmaktadır. Bu bağlamda, çalışılan alanda etik kurul izni gerektiren çalışmaların izinleri ile igli bilgilere makalalerinde yer vermesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak:

 • Etik Kurul İzni gerektirmeyen çalışmaların makaleleri bu açıklamalardan ve gereksinimlerden muaftır.
 • Etik Kurul İzni gerektiren çalışamlar:
        1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
        2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
        3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
        4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
        5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Ayrıca;
        1. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
        2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
        3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

hususlarını dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Etik Kurul izni gerekli olan yukarıdaki açıklanan makalelerin sorumlu yazarı, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

Konu ile ilgili olarak TRDizin tararfından hazırlanan detaylı akış şeması izlenebilir: https://trdizin.gov.tr/trdizin-etik-ilkeler-akis-semasi/

Open Journal of Nano(OJN), dergisi molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir.
Cc_by-nc_icon.svgThe Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.