Hakkında

Open Journal of Nano (OJN), molekülerden nano ölçeğe kadar değişen en az bir uzunluk ölçeğine sahip parçacıklar, tüpler, katmanlar, makromoleküller, kümeler ve diğer sonlu yapılarla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili bilgilerle ilgilenir ve küçük boyutlarının doğrudan bir sonucu olan gelişmiş ve yeni özellikler sergiler.
Dergi ayrıca nano ölçekli bilim ve/veya teknolojinin ön saflarında yer alan ve özellikle disiplinler arası nitelikteki makaleleri (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yayınlamayı da amaçlamaktadır.
Dergimizde yayınlanan makaleler T.C. Üniversitelerarası Kurul'un belirlemiş olduğu doçentlik şartlarında, mühendislik temel alanı için 91 nolu koşulun açıklandığı şartları içeren Tablo 9 ve Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı için 21 nolu koşulun açıklandığı Tablo 2 hesaplama tablosundaki 1.b) maddesinde yer alan "Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale" sınıfı altında 8 ham puan ile değerlendirilmektedir.
Bildiriler bağımsız olmalı, açıklanan çalışmanın bilimsel bağlamını sağlamalı ve şu unsurlardan oluşmalıdır: başlık, yazar listesi (artı kuruluşlar), özet, anahtar kelimeler, ana metin ve en az 4 kaynak. Standartlara uygun olarak gönderilen her makale, bağımsız hakemlere gönderilmeden önce dergi editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.
Dergi DOI Öneki: 10.56171/
OJN, yılda en az 2 kez (Mayıs ve Aralık) yayınlanacak çevrimiçi bir dergidir.


ISSN: 2147-0081
The Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.

All publications in The Open Journal of Nano are licensed under the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.