Cilt: 7 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022
Doç. Dr. Oguz SARIBIYIK Gümüşhane University
Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları, Kolloit ve Yüzey Kimyası, Nanokimya, Enerji, Kimyasal Reaksiyon, Nanoteknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZKAYA KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Evrimsel Hesaplama, Yapay Zeka (Diğer), Elektrik Mühendisliği
Doç. Dr. Birgül BENLİ ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Kolloit ve Yüzey Kimyası, Akışkan Mekaniği ve Termal Mühendislik, Ayırma İşlemleri, Çevresel ve Sürdürülebilir Süreçler, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama, Nanoteknoloji

The Open Journal of Nano (OJN) amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası karakteri olan nano ve mikro boyut materyaller ve uygulamaları alanında geniş bir alana ulaşarak bilim, eğitim ve sanayiye katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yılda 2 sayı ve yayın kurulunun önerileri doğrultusunda özel sayılar yayınlanır. Çalışmalar, kör hakemlik esaslarına göre ulusal ve uluslararası en az iki hakem raporundan sonra editörler tarafından değerlendirilir.

Nano ve mikro boyut malzemeler ve uygulamaları ile ilgili olarak Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarının her disiplininden ile ilgili alanlarda, teorik ve pratik yüksek kaliteli orijinal araştırma makaleleri, teknik inceleme makaleleri, literatür özeti ve editöryal yayınlar OJN 'de yer almaktadır.

Araştırma Makalesi: Orijinal bilimsel teorik veya pratik araştırma sonuçlarını rapor etmelidir. Verilen veriler, yazarlar, ölçüm sonuçları veya teorik hesaplamalar tarafından açıklanan tüm etkilerle deneyin tekrarlanması için yeterli olmalıdır. Bildiriler, bilimsel ve pratik alanlarda teori ve uygulamaya katkıda bulunmalıdır.

İnceleme Makalesi: Yazarlar tarafından verilen açıklamalarla belirli bir teori, teknoloji ve uygulamanın geliştirilmesindeki en son bilimsel sonuçları, teknolojiyi ve eğilimleri kapsar. Böyle bir makale, ilgili alanda gerekli tüm unsurları içeren kapsamlı bir referans listesi ile sona ermektedir. Yazarlar, derleme makalesi için Sonuç ve Tartışma bölümünde roman tabloları ve yeni şekiller sunmalıdır.

OJN dergisi parçacıklar, tüpler, katmanlar, makromoleküller, kümeler, molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen en az bir uzunluk ölçeğine sahip diğer sonlu yapılarla ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir. Nano ve mikro ölçekteki ve küçük boyutlarının doğrudan bir sonucu olan gelişmiş ve yeni özellikler sergiler.

OJN kapsamı öncelikle aşağıdaki üç ana konuyu ele alır:

 • Mikro-/Nano- fabrikasyon, sentez, cihazlar, biyosistemler ve fonksiyonel mikro nanoyapıların entegrasyonu
 • Mikro ve Nano Mühendislik
 • Malzeme karakterizasyonu
 • Malzeme özellikleri
 • Hesaplamalı malzeme bilimi ve modelleme
 • Malzeme uygulamaları
 • Malzeme Kimyası
 • Sentez ve fabrikasyon
 • Metalurji
 • Alaşımlar
 • Demir ve demir dışı metaller
 • İntermetalik
 • Kompozitler
 • Nanoteknoloji
 • Kaynak
 • Üretme
 • İşleme
 • Malzemelerin mühendislik uygulamaları
 • Enerji
 • Mühendislik teknolojisi
 • Mühendislikte çok disiplinli çalışmalar

Yüksek editoryal standartların sağlanması amacıyla her makale, en az iki (2) bağımsız hakemlere gönderilmeden önce dergi editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

 • Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bölümleri zorunludur.

 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).

 • Her yazarın ORCID numarası (https://orcid.org/) mutlaka sunulmalıdır.

 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.

 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.

 • Metin; tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.

 • Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.

 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.

 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.

 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.

 • Makale başlık akışı ve diğer detaylar için şablon word dosyası incelenebilir.

 • Lütfen atıf yönetimi için Mendeley, Zatero atıf yönetimi uygulamalarını veya Microsoft Word başvurular sekmesindeki atıf yönetimi bölümünü kullanınız.

 • Grafik Öz bölümü makale günderiminde zorunlu değildir. Okuyucuların makale hakkında hızlıca fikir sahigibi olabilmesi için destekleyici görseldir. Yazarlarımıza hazırlamaları tavsiye edilmektedir.

Yazım Şablonu: Microsoft Word Şablon 

Telif Formu: https://docs.google.com/document/d/1aNTFsuKP9OC3UbqxGkRiwJZcRChZ_Fsl/edit?usp=sharing&ouid=107485029693438494516&rtpof=true&sd=true

Yasal Yükümlülükler

 • Yazar(lar), yazının telif hakkı sahiplerinin izni olmaksızın herhangi bir dilde başka bir yerde yayınlanmadığını/yayınlanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğini ve herhangi bir tazminat talebi varsa yayıncının yasal olarak sorumlu tutulamayacağını garanti(ler).

 • Halihazırda başka bir yerde yayınlanmış rakamları veya metin pasajlarını dahil etmek isteyen yazarların, telif hakkı sahiplerinden izin almaları ve makalelerini gönderirken bu iznin verildiğine dair kanıt eklemeleri gerekmektedir. Bu tür kanıtlar olmadan alınan herhangi bir materyalin yazarlardan geldiği varsayılacaktır.

 • Yazar(lar), bir makalenin dergi tarafından kabul edilmesi aşamasında, Yazar Garantisi ve Telif Hakkı Devri sözleşmesinin gönderilmemesi durumu ile karşılaşmaması için makale gönderimi sırasında bu belgeleri göndermesi önerilir. Bu aktarım, Editörün telif hakkıyla korunan materyali yazarlar için korumasını sağlar, ancak yazarların mülkiyet haklarından vazgeçmez. Bir makalenin yayınlanması, Editör tarafından sağlanan bu Yazarların Garanti ve Telif Hakkı Devirinde yazışmaların yapılması gereken yazarın imzasına bağlıdır.

Makale Basım Ücreti
Dergimizde Makale Basım Ücreti Bulunmamaktadır.

Gizlilik Bildirimi

Bu dergi sitesine girilen isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları için kullanılacak ve başka herhangi bir amaç için veya başka bir tarafça kullanıma sunulmayacaktır.

Hakem (Meslektaş) Değerlendirmesi Politikası

Open Journal of Nano (OJN), hem gözden geçirenin hem de yazarın anonim olduğu çift kör hakem süreci uygular. Gönderilen her makale için hakem seçimi alan editörlerine bağlıdır ve hakemler, hakemin uzmanlığı, yetkinliği ve OJN için makaleleri gözden geçirme konusundaki önceki deneyimlerine göre seçilir.

Gönderilen her makale, en azından ilk inceleme için alan editörü tarafından değerlendirilir. Makale minimum kalite kriterlerine ulaşıyorsa, OJN'nin amaç, kapsam ve politikalarını karşılıyorsa, değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir.

Hakemler, makaleyi yayın kurulu üyeleri tarafından belirlenen inceleme yönergelerine göre değerlendirir ve hakemlerin isimsiz yorumlarını yazara geri ileten alan editörüne geri gönderir. Anonimlik kesinlikle korunur.

Gönderilen makale yayın sürecinin son istatistikleri:

 • Değerlendirme süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile kararı arasında geçen süre): 30-90 gün
 • Erken yayın süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile erken görünümde yayınlanması arasında geçen süre): 60-120 gün
 • Yayın Süresi (Bir makalenin dergiye gönderilmesi ile yayınlanması arasında geçen süre) 60-120 gün

Çift kör hakemlik süreci “ULAKBİM Dergi Sistemleri” yani Dergipark platformu kullanılarak yönetilmektedir.

Açık Erişim Politikası


OJN, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunma ilkesiyle tüm kullanıcıların içeriğine anında açık erişim sağlar ve daha büyük bir küresel bilgi alışverişini destekler.

Arşivleme Politikası

Yazarlar makalelerinin bir kopyasını kendi seçtikleri bir kurumsal veya başka bir arşive koyabilirler. Gönderildi, Kabul Edildi (Yazar Tarafından Kabul Edilen Makale), Yayınlanmış sürümler (Kaydın Sürümü) veya diğer sürümlere ambargo olmadan izin verilir. 
OJN'ye, katılımcı kütüphaneler arasında dağıtılmış bir arşivleme sistemi oluşturmak için LOCKSS sistemini kullanan ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amacıyla derginin kalıcı arşivlerini oluşturmalarına izin veren Dergipark platformu tarafından erişilmektedir.

Özgünlük ve İntihal Politikası

Yazarlar, makalelerini OJN'ye göndererek çalışmalarının orijinal olduğunu ve kendileri tarafından kaleme alındığını; daha önce yayınlanmamış veya değerlendirmeye sunulmamış; (kendi kaynakları dahil) diğer kaynaklardan alınan orijinal fikirler, veriler, bulgular ve materyaller uygun şekilde belgelenmiş ve alıntılanmıştır; çalışmalarının gizlilik hakları ve fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere başkalarının hiçbir hakkını ihlal etmediğini; sağlanan veriler kendi verileridir, doğrudur ve manipüle edilmez. Uygun alıntı yapılmadan tamamen veya kısmen intihal OJN tarafından tolere edilmez. Dergiye gönderilen yazılar, intihal karşıtı yazılımlar kullanılarak özgünlük açısından kontrol edilecektir.

İntihal raporlarındaki benzerlik yüzdeleri tamamen karar aşamasında editörlere bilgi vermek amaçlıdır. Özellikle Sonuçlar ve Tartışmalar bölümü gibi özgün bilgi ve yorumların bulunduğu makale bölümlerindeki birebir cümle ve/veya cümle öbekleri halinde bir kaynaktan alındığı tesbit edilen ifadelerin atıf verilmiş olsa bile intihal şüphesi taşıdığı düşünülür. Bu ifadelerin alındığı yerlere uygun atıflar verilerek makale yazarının anlatımı ile metinde yer alması beklenir.

Dergi Etiği ve Yanlış Uygulama Bildirimi

Yayınlama sürecine dahil olan tüm taraflar için (yazar(lar), dergi editör(ler), hakemler, toplum ve yayıncı) beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmaya varmak gerekir. OJN için etik beyanlar, www.publicationethics.org adresinde bulunan Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları yönergelerine dayanmaktadır.


1. Editörün Sorumlulukları

Yayın Kararları ve Hesap Verebilirlik

OJN editörü, dergiye gönderilen hangi makalelerin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur ve ayrıca dergide yayınlanan her şeyden sorumludur. Bu kararları verirken editör, derginin yayın kurulu ve/veya alan editörleri tarafından yönlendirilebilir ve derginin politikalarını dikkate alabilir. Editör, akademik kaydın bütünlüğünü korumalı, iş ihtiyaçlarının entelektüel ve etik standartlardan ödün vermesini engellemeli ve gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekmeler ve özürler yayınlamaya her zaman istekli olmalıdır.

Adil oyun

Editör yazıları entelektüel içeriği açısından ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya yazar(lar)ın politik felsefesine bakmaksızın değerlendirmelidir.

Gizlilik

Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.

Açıklama, çıkar çatışmaları ve diğer konular

Editör, OJN'de yayınlanan makalelerle ilgili geri çekme, endişe ifadeleri yayınlama ve düzeltmeler yapma konusunda COPE'nin Makaleleri Geri Çekme Yönergeleri tarafından yönlendirilecektir.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazar(lar)ın açık yazılı izni olmadan bir editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır.

Editör, adil ve uygun bir hakemlik süreci sağlamaya çalışmalıdır. Editör, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer nedenlerden kaynaklanan çıkar çatışmaları olan yazıları ele almaktan kendini uzak tutmalıdır (yani, bir yardımcı editörden, yardımcı editörden veya yayın kurulunun başka bir üyesinden inceleyip değerlendirmesini istemelidir). makalelerle bağlantılı yazarlar, şirketler veya (muhtemelen) kurumlardan herhangi biriyle ilişkiler veya bağlantılar. Editör, tüm katkıda bulunanlardan ilgili rekabet çıkarlarını açıklamasını ve yayından sonra çatışan çıkarlar ortaya çıkarsa düzeltmeleri yayınlamasını talep etmelidir. Gerekirse, geri çekme veya endişe beyanının yayınlanması gibi diğer uygun önlemler alınmalıdır.


2. Hakemin Sorumlulukları

Editoryal kararlara katkı

Akran değerlendirmesi editöre editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarla yapılan editoryal iletişim aracılığıyla yazara makaleyi geliştirmede yardımcı olabilir.

Çabukluk

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya zamanında incelemesinin imkansız olacağını bilen davetli hakemler, alternatif hakemlerle iletişime geçilebilmesi için derhal editöre haber vermelidir.

Gizlilik

İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından izin verilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Objektiflik standartları

İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Yazar(lar)ın kişisel eleştirisi kabul edilemez. Hakemler görüşlerini uygun destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

Kaynakların tanınması

Hakemler, yazar(lar) tarafından atıf yapılmamış ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlemin, türetmenin veya argümanın daha önce rapor edildiğine dair herhangi bir ifadeye ilgili alıntı eşlik etmelidir. Hakemler ayrıca, incelenen yazı ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış veriler arasındaki önemli benzerlikleri veya örtüşmeleri editörün dikkatine sunmalıdır.

Açıklama ve çıkar çatışması

Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya gönderiyle bağlantılı kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan makaleleri değerlendirmeyi düşünmemelidir.


3. Yazar Sorumlulukları

Raporlama standartları

Orijinal araştırma sonuçlarını bildiren yazarlar, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Altta yatan veriler yazıda doğru bir şekilde gösterilmelidir. Bir kağıt, başkalarının çalışmayı tekrar etmesine izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

Orijinallik ve intihal

Yazarlar, tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve yazarlar, başkalarının eserini ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, buna uygun şekilde atıfta bulunulduğundan veya alıntı yapıldığından emin olmalıdır.

Çoklu, fazlalık veya eşzamanlı yayın

Bir yazar genel olarak aynı araştırmayı birden fazla dergide veya birincil yayında tanımlayan yazıları yayınlamamalıdır. Aynı makalenin birden fazla dergiye paralel olarak gönderilmesi etik dışı yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Kaynakların tanınması

Başkalarının çalışmalarının doğru bir şekilde onaylanması her zaman sağlanmalıdır. Yazarlar ayrıca rapor edilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara atıfta bulunmalıdır.

Bir el yazmasının yazarlığı

Yazarlık, rapor edilen çalışmanın anlayışına, tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunmuş kişilerle sınırlı olmalıdır. Önemli katkılarda bulunanların tümü ortak yazarlar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli asli yönlerine katılmış olan başka kişiler varsa, bunlar bir Teşekkür bölümünde belirtilmelidir. Sorumlu yazar, tüm uygun ortak yazarların makalenin yazar listesine dahil edildiğinden ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır. Tüm ortak yazarlar, makalenin teslimi sırasında açıkça belirtilmelidir. Bir makale kabul edildikten sonra ortak yazar ekleme talebi, editörün onayını gerektirecektir.

Tehlikeler ve insan veya hayvan denekleri

Çalışma, kullanımlarının doğasında olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça belirtmelidir. Ek olarak, el yazmaları, insan veya hayvan deneklerini içeren araştırma çalışmaları ile ilgili olarak Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi'nin ilkelerine uygun olmalıdır.

Açıklama ve çıkar çatışmaları

Tüm yazarlar, makaledeki sonuçları veya yorumlarını etkileyebilecek herhangi bir finansal veya diğer önemli çıkar çatışmasını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır.

Yayınlanmış eserlerdeki temel hatalar

Bir yazarın kendi yayınlanmış çalışmasında önemli bir hata veya yanlışlık keşfetmesi durumunda, makaleyi geri çekmesi veya uygun bir düzeltme ifadesi veya erratum yayınlaması için derhal derginin editörünü bilgilendirmek yazarın yükümlülüğündedir.


4. Yayıncı Sorumlulukları

editoryal özerklik

Mustafa CAN (Yayıncı), reklamverenlerin veya diğer ticari ortakların etkisi olmaksızın, editoryal kararların özerkliğini sağlamak için yayıncı ve editörlerin ilgili rollerini açıkça tanımlamak için editörlerle birlikte çalışmaya kararlıdır.

Fikri mülkiyet ve telif hakkı

Her bir makalenin yayınlanmış kayıt versiyonunu tanıtarak ve sürdürerek Yayıncının, damgalarının, yazarlarının ve yayıncı ortaklarının fikri mülkiyetini ve telif haklarını koruyoruz. Yayıncı, yayınlanan her makalenin çıkar çatışmaları, yayın ve araştırma finansmanı, yayın ve araştırma etiği, yayın ve araştırma suistimali vakaları, gizlilik, yazarlık, makale düzeltmeleri, açıklamalar ve geri çekmeler ile ilgili olarak bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlar. içerik.

Bilimsel Suistimal

İddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal durumlarında, yayıncı, editörlerle yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alacaktır. Bu, bir düzeltme beyanının veya hata notunun derhal yayınlanmasını veya en ciddi durumlarda, etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir.

Yazarlardan makale gönderimi, değerlendirme süreci veya yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Open Journal of Nano(OJN), dergisi molekülerden mikro boyuttaki yapılara kadar değişen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar ve süreçlerle ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmayan) bilgilerle ilgilenir.
Cc_by-nc_icon.svgThe Open Journal of Nano dergisinde yayınlanan tüm yayınlar Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında lisanlanmıştır.