Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

MÜZİK TERAPİ DERNEKLERİ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 76, 30.06.2020
https://doi.org/10.31811/ojomus.734621

Öz

Bu araştırma Türkiye ve diğer ülkelerde bulunan müzik terapi derneklerini ele alarak bu derneklerin mevcut özelliklerini belirlemeyi hedeflemiştir. Araştırma verileri döküman incelemesi yoluyla toplanmış, içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Örneklem olarak Japon müzik terapi derneği (JMTA), Hint Müzik Terapi Birliği (IAMT), Avustralya Müzik Terapi Derneği (AMTA), İngiliz Müzik Terapi Birliği (BAMT) ile Türkiye’de bulunan Müzik Terapi Derneği (MÜZTED) ve Uygulamalı Müzik Terapi Derneği (UMTED) gibi kurum ve kuruluşlar ele alınarak incelenmiş, araştırma sonucunda ise bu dernek, kurum veya kuruluşların kuruluş amaçları, çalışma programları ve hedefleri tespit edilmiştir. İçlerinden bazıları müzik terapi eğitimini yüksek lisans gibi bir eğitim programı ile verirken bazıları da sertifika programı ile verdiği sonucu elde edilmiştir. Genel anlamda dünya çapında bir vizyona ulaşma hedefleri ise ortak sonuç olarak ifade edilebilir.

Kaynakça

 • Ak, A. Ş. (1994) 20. Yüzyıla Kadar Fransa’da Müzikoterpi Uygulamaları ve Türk-İslam Tedavi Metotlarının Avrupa’ya Tesirleri Yüksek Lisans Tezi
 • Ak, A. Ş. (2013) Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları Ötüken yayınları 2. Basım
 • Arslan, H. (2015) Müzik Terapi ve Dini Müzik Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum ve Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Cilt:8 Sayı:16
 • Behar, C. (2017) Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvar’ının Sıra dışı müzikal serüveni Yapı Kredi Yayınları İstanbul 1. Baskı
 • Clark, M. A. (2014) Görsel İşitsel Yapımlarda Müziğin Yaşlılık Terapisine Etkileri, Türkiye, ABD Örneğinde Karşılaştırılmalı Uygulamaları Doktora Tezi
 • Fındıkoğlu, S. (2015) Şizofrenik Hastalarda Müzik Terapinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi
 • Gençel, Ö. (2006) Müzikle Tedavi Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 14 No:2
 • Sezer, F. (2011) Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:8 Sayı:1
 • Uçaner, B. Öztürk B. (2009) Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları 1. Uluslararası Eğitim Araştırma Kongresi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • Ulusal, A. (2015) Acil Servise Başvuran Hastalarda Triajda Müzik Yayınının Ağrı ve Anksiyeteye Olan Etkisinin Araştırılması Uzmanlık Tezi
 • Vizeli, M. (2010) Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalarda Müzik Terapisinin Anksiyete Düzeyine Etkisi Yüksek Lisans Tezi
 • Yıldırım, A. Şimşek H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçkin Yayıncılık Ankara 9. Baskı
 • http://www.jmta.jp/en/ (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • http://iamt.net.in/iamt.php (Erişim Tarihi: 28.02.2018)
 • https://www.austmta.org.au/about-us/history (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • https://www.bamt.org/about-british-association-for-music-therapy/history.html (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • https://www.bamt.org/about-british-association-for-music-therapy/aims-and-remit.html (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • http://umted.org/kurumsal/vizyon-misyon/ (Erişim Tarihi: 06.03.2018)
 • http://umted.org/kurumsal/tuzuk/ (Erişim Tarihi: 06.03.2018)
 • http://www.muzted.com/tuzuk.php (Erişim Tarihi 07.03.2018)
 • http://www.arttherapy.lv/lv/lmta/lmta-vesture (Erişim Tarihi: 07.03.2018)
 • http://asamdifusion.wixsite.com/musicoterapia/historia (Erişim Tarihi: 07.03.2018).
 • https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/1181/uskudar-universitesinde-muzik-terapi-egitimi-basliyor (Erişim Tarihi: 12.03.2018)
 • http://usem.uskudar.edu.tr/egitim/muzik-terapi-egitim-programi (Erişim Tarihi: 12.03.2018)
 • http://sem.medipol.edu.tr/Egitim/Icerik/2127 (Erişim Tarihi: 14.03.2018)

MUSIC THERAPY ASSOCIATIONS

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1, 54 - 76, 30.06.2020
https://doi.org/10.31811/ojomus.734621

Öz

This paper aims to examine and determine the current features of musicotherapy associations in Turkey and other countries. Research data is collected by document review and analyzed using content analysis. The sample is investigated considering associations such as Japanese Music Therapy Association (JMTA), Indian Association of Music Therapy (IAMT), Australian Music Therapy Association (AMTA) and British Association for Music Therapy (BAMT), and Turkish associations such as Music Therapy Association (MÜZTED) and Applied Music Therapy Association (UMTED). Then, their establishment goals, work schedules, and aims are identified. Some of these associations give education at master level when a certain part offers certificate programs. In general, the common conclusion is that these associations desire to reach a worldwide vision.

Kaynakça

 • Ak, A. Ş. (1994) 20. Yüzyıla Kadar Fransa’da Müzikoterpi Uygulamaları ve Türk-İslam Tedavi Metotlarının Avrupa’ya Tesirleri Yüksek Lisans Tezi
 • Ak, A. Ş. (2013) Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları Ötüken yayınları 2. Basım
 • Arslan, H. (2015) Müzik Terapi ve Dini Müzik Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum ve Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi Cilt:8 Sayı:16
 • Behar, C. (2017) Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları Kantemiroğlu (1673-1723) ve Edvar’ının Sıra dışı müzikal serüveni Yapı Kredi Yayınları İstanbul 1. Baskı
 • Clark, M. A. (2014) Görsel İşitsel Yapımlarda Müziğin Yaşlılık Terapisine Etkileri, Türkiye, ABD Örneğinde Karşılaştırılmalı Uygulamaları Doktora Tezi
 • Fındıkoğlu, S. (2015) Şizofrenik Hastalarda Müzik Terapinin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri Yüksek Lisans Tezi
 • Gençel, Ö. (2006) Müzikle Tedavi Kastamonu Eğitim Dergisi Cilt: 14 No:2
 • Sezer, F. (2011) Öfke ve Psikolojik Belirtiler Üzerine Müziğin Etkisi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:8 Sayı:1
 • Uçaner, B. Öztürk B. (2009) Türkiye’de ve Dünyada Müzikle Tedavi Uygulamaları 1. Uluslararası Eğitim Araştırma Kongresi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
 • Ulusal, A. (2015) Acil Servise Başvuran Hastalarda Triajda Müzik Yayınının Ağrı ve Anksiyeteye Olan Etkisinin Araştırılması Uzmanlık Tezi
 • Vizeli, M. (2010) Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalarda Müzik Terapisinin Anksiyete Düzeyine Etkisi Yüksek Lisans Tezi
 • Yıldırım, A. Şimşek H. (2013) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçkin Yayıncılık Ankara 9. Baskı
 • http://www.jmta.jp/en/ (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • http://iamt.net.in/iamt.php (Erişim Tarihi: 28.02.2018)
 • https://www.austmta.org.au/about-us/history (Erişim tarihi: 28.02.2018)
 • https://www.bamt.org/about-british-association-for-music-therapy/history.html (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • https://www.bamt.org/about-british-association-for-music-therapy/aims-and-remit.html (Erişim Tarihi: 05.03.2018)
 • http://umted.org/kurumsal/vizyon-misyon/ (Erişim Tarihi: 06.03.2018)
 • http://umted.org/kurumsal/tuzuk/ (Erişim Tarihi: 06.03.2018)
 • http://www.muzted.com/tuzuk.php (Erişim Tarihi 07.03.2018)
 • http://www.arttherapy.lv/lv/lmta/lmta-vesture (Erişim Tarihi: 07.03.2018)
 • http://asamdifusion.wixsite.com/musicoterapia/historia (Erişim Tarihi: 07.03.2018).
 • https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/1181/uskudar-universitesinde-muzik-terapi-egitimi-basliyor (Erişim Tarihi: 12.03.2018)
 • http://usem.uskudar.edu.tr/egitim/muzik-terapi-egitim-programi (Erişim Tarihi: 12.03.2018)
 • http://sem.medipol.edu.tr/Egitim/Icerik/2127 (Erişim Tarihi: 14.03.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kaan GÜNDÜZ> (Sorumlu Yazar)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1947-5367
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gündüz, K. (2020). MÜZİK TERAPİ DERNEKLERİ . Online Journal of Music Sciences , 5 (1) , 54-76 . DOI: 10.31811/ojomus.734621