Erken Görünüm

Cilt: 9 Sayı: 1, 30.06.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Tuncay AYAS SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 0000-0003-2613-5643
Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Eğitim
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Dr. Furkan AYDIN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0003-2471-9725
Uzaktan Eğitim Tasarım ve Yönetimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim