Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

5-20 MeV Aralığında Bazı Demir Grubu Element İzotoplarının (Sc - Ni) için (α, n) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 98 - 102, 15.12.2019

Öz


Demir grubu elementleri (Sc, Mn, Fe, Co, Ni) özellikle  nükleer reaktörler açısından önemli hale gelmiştir. Çünkü füzyon-fisyon reaktörlerinin tasarımında yapısal malzeme seçimi çok önemlidir. Nükleer reaksiyonlardan elde edilen sonuçlar, bu yapısal malzemeler için bazı izotopların geliştirilmesinde kullanılabilir. Bu nedenle, bu çalışmada 45Sc (α, n) 48V, 55Mn (α, n) 58Co, 54Fe (α, n) 57Ni, 59Co (α, n) 62Cu, 62Ni (α, n) 65Zn  kesitleri reaksiyonlar TALYS 1.8 ve NON-SMOKER kodları kullanılarak 5-20 MeV enerji aralığında hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar EXFOR veri tabanından elde edilen deneysel veriler ile karşılaştırıldı.


Kaynakça

 • Referans1 M. Ubeyli, Materials and Design 28 (2007)
 • Referans2 W. R. Meier et al., Lawrence livermore national laboratory,LLNL-JRNL-416976 (2009)
 • Referans3 IAEA Publication, Development of radiation resistant reactorcore structural materials, http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC51/GC51InfDocuments/English/gc51inf-3-att7_en.pdf
 • Referans4 M. Rubel, Trans Fusion Sci Technol 53 (2008)
 • Referans5 M. Victoria et al., Nucl. Fusion 41, 8 (2001)
 • Referans6 P.M. Raole et al., Trans. IIM 62 (2009)
 • Referans7 E. Tel et al., J. Fusion Energy 35 (2016)
 • Referans8 A. J. Koning, H. Hilaire, S. Goriely, TALYS-1.8, NRG, Netherland, http://www.talys.eu (2017)
 • Referans9 http://nucastro.org/nonsmoker.html
 • Referans10 https://www-nds.iaea.org/exfor/exfor.htm
 • Referans11 V.N. Levkovskij, Act.Cs.by Moscow (1991)
 • Referans12 V.Y.Hansper et all., Nuclear Physics,551 (1993)
 • Referans13 A.E.Vlieks et all., Nuclear Physics, 224 (1974)
 • Referans14 B.P. Singh et al., Canadian Journal of Physics Vol.69 (1991)
 • Referans15 S.J. Iwata, Journal of the Physical Society of Japan Vol.17 (1962)
 • Referans16 S.Tanaka, Journal of the Physical Society of Japan Vol.15 (1960)
 • Referans17 I.A.Rizvi, et al,Canadian Journal of Physics Vol.67 (1989)
 • Referans18 S.G. Tims, Nuclear Physics, Section A Vol.563 (1993)
 • Referans19 S .Sudar, et al., Phys. Rev, Part C, Nuclear Physics Vol.50 (1994)
 • Referans20 S .Sudar, et al., Phys. Rev, Part C, Nuclear Physics Vol.53 (1996)
 • Referans21 S.G. Tims, Nuclear Physics, Section A Vol.524 (1991)
 • Referans22 F.S.Houck, et al., Phys. Rev Vol.123 (1961)
 • Referans23 S.G. Tims, Nuclear Physics, Section A Vol.483 (1998)
 • Referans24 O.A.Zhukova, et al.,Fizika Vol.16 (1972)
 • Referans25 J.M.D`auria, et al., Phys. Rev Vol.168 (1968)
 • Referans26 P.H.Stelson, et al.,Phys. Rev.133 (1964)
 • Referans27 F.K.Mcgowan, et al., Phys. Rev.133 (1964)
 • Referans28 J.L.Zyskind, et al., Nuclear Physics, Section A Vol.331 (1979)
 • Referans29 H. Muramatsu, et al., Applied Radiation and Isotopes Vol.29 (1978)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ercan YILDIZ> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-8709-4764
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, E. (2019). 5-20 MeV Aralığında Bazı Demir Grubu Element İzotoplarının (Sc - Ni) için (α, n) Reaksiyon Tesir Kesiti Hesaplamaları . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 98-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed/issue/50555/593115