Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Varoluşsal Perspektifte Bir Türkü Çözümlemesi: "Taze Karlar Yağmış Karın Üstüne"

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 14 - 23, 15.06.2020

Öz

Kültürel değerlerin bir parçasını oluşturan türküler; milli bilinci harekete geçiren, toplumsal kimliği yansıtan sözlü kültür ürünleridir. Türküler, diğer sözlü ürünler (mit, efsane, masal) gibi insana ait varoluşsal, ruhsal sorunları ve/veya anlamları içerisinde barındırmaktadır. Türk insanının yaşadığı sıkıntıları, acıları, sevinç ve hüzünleri temasında barındıran türküler, farklı duyguları sembolik ve derin anlam katmanlarını karşılar. Türküler bazen bilinçli bazen bilinç dışı etkiyle derin anlam katmanları ve evrensel değerler dizgesini yansıtırlar. Bildirişim düzeyinde okunan “Taze Karlar Yağmış Karın Üstüne” adlı metin, insanı anlamak ve anlamlandırmak için; ben ve öteki ilişkisi, varoluşsal süreç, fenomenolojik açı ve özne-nesne diyalektiğinden yararlanarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Okuma sonucunda, metinlerarasılıktan da faydalanılarak, türkü metninde yer alan semboller çözümlenmiştir.

Kaynakça

  • DOÇ. DR. SEMA ÖZHER KOÇ

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ebru İLGEN> (Sorumlu Yazar)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA İlgen, E. (2020). Varoluşsal Perspektifte Bir Türkü Çözümlemesi: "Taze Karlar Yağmış Karın Üstüne" . Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 14-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufed/issue/54962/735108