Yıl 2018, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 123 - 176 2018-05-01

LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI
Klazomenai’da Bir Yapıdan Ele Geçen Geç Roma Seramikleri

Mehmet GÜRBÜZER [1]


In this paper, the Late Roman pottery found in a farmstead in Sector HBT of the Klazomenai excavations between 1990 and 2001 is examined. The main plan of the farmstead is not completely preserved. Only seven units of the building remained and the units of which the functions could be determined follow as two courtyards in the north and south, a triclinium (dining room) in the east, and a storeroom in the northeast. The northern courtyard with a stone pavement is the main one, while the southern with a cistern in the center should be the secondary courtyard. The farmstead was built in the beginning of the 5th century and then approximately two hundred years later, abandoned in consequence of Arab conquests in 630/640 AD. The Late Roman pottery found in the building is divided into three main groups. The first group consists of African Red Slip (ARS) wares and Late Roman C (LRC) wares which constitute the majority of the finds from the building. The ARS wares started to be seen in Klazomenai at around 400 AD and disappeared in the middle of the same century. The LRC wares then took the place of the ARS wares in the same period and dominated the market in the city until the early 7th century AD. There are four different forms such as Hayes Form 45/46, Hayes Form 59B, Hayes Form 61B, Hayes Form 61C and Hayes Form 66 within the ARS wares in small quantities at Klazomenai. Constituting the majority of the fine wares in Klazomenai, LRC wares are represented by eight forms. The most popular form among the LRC wares in Klazomenai is Hayes Form 3, of which all subtypes are found. Among the amphorae, the second group, five different types have been identified such as LR 1A, LR 1B, Keay 57 and M 273. LR 1A is the most common type of amphora in Klazomenai. The last group, are kitchen wares including cooking pots, mugs, and basins. In this study, the pottery will be first classified by their functions and production places. Then the subgroups within this main classification, which is defined according to the shapes and typology of the pottery, will follow. After the classification, the paper will try to understand the function and the type of this Late Roman building. Considering the other archaeological material dated to the Late Roman period, the settlement patterns of the Late Roman period at Klazomenai will be studied. Although the research on the pre-Roman periods of Klazomenai provided information about the history of the city late antique period studies are limited. Therefore, this study accounts as a preliminary research upon understanding Late Antique period of Klazomenai.
Çalışmanın konusunu, Klazomenai HBT sektöründe 1990 ile 2001 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Geç Roma dönemine ait muhtemelen bir çiftlik yapısı ve buradan ele geçen seramikler oluşturmaktadır. Büyük oranda tahrip olan yapının planı tam olarak belirgin değildir. Çiftik yapısından günümüze ancak yedi mekan ulaşabilmiştir ve bunlardan işlevi tespit edilebilenler sıralanacak olursa kuzey ve güneyde iki avlu, doğuda bir triclinium (yemek odası), kuzeydoğuda bir depodur. Kuzeydeki taş döşemeli avlu yapının ana avlusunu oluşturmakta, güneydeki avlunun merkezinde bir sarnıç yer almaktadır. MS 5. yüzyılın başında inşa edilen yapının yaklaşık iki yüz elli yıla yakın bir süre kullanım gördükten sonra MS 630/40’taki Arap istilası ile terkedildiği anlaşılmaktadır. Çiftlik yapısından ele geçen seramikler üç ana grupta toplanmaktadır. Afrika Kırmızı Astarlı seramikler (ARS) ve Geç Roma C (LRC) seramiklerini kapsayan ince mallar yapıdaki en yoğun buluntu grubunu oluşturmaktadır. MS 400 dolayları ile birlikte Klazomenai’de görülmeye başlayan ARS seramikleri kent piyasasında yaklaşık elli yıl varlık göstermiş ve yüzyılın ortaları ile birlikte yerini LRC seramiklerine bırakmıştır. Klazomenai’de sınırlı sayıda temsil edilen ARS repertuvarı içerisinde; Hayes Form 45/46, Hayes Form 59B, Hayes Form 61B, Hayes Form 61C ve Hayes Form 66 sayılabilir. Klazomenai’de ince malların neredeyse tamamına yakınını oluşturan LRC’ler, Hayes Form 4 ve Hayes Form 8 haricinde tüm örnekleri ile kentte izlenebilmektedir. Söz konusu formlardan kentte en baskın ve en popüler olan Form 3 ise tüm varyasyonları ile tespit edilmiştir. İkinci gruptaki amphoralar arasında LR 1A, LR 1B, LR 2, Keay 57 ve M 273 olmak üzere beş farklı tip görülmektedir. Bunlar içerisinde LR 1A'nın diğer örneklerden daha yoğun ele geçtiği, buna karşın diğer dört tipin aynı orana sahip olduğu söylenebilir. Yapıda ele geçen son seramik grubu ise pişirme kaplarını, maşrapaları ve leğenleri içermektedir. Yayında ilk olarak, yapıda ele geçen seramikler işlevlerine ve üretim yerlerine göre sınıflandırılmasından sonra bu ana sınıflama içerisinde de seramiklerin form ve tipolojilerine dayalı alt sınıflamalar oluşturulmuştur. Yapının türü ve işlevi belirlenerek, eldeki diğer bulgular ile birlikte Geç Roma döneminde Klazomenai’nin yerleşim modeli hakkında fikir sahibi olmak amaçlanmaktadır. Klazomenai’nin Roma öncesi erken dönemleri son derece iyi çalışılmasına ve bu dönemlere ilişkin tatmin edici bilgilere sahip olunmasına karşın, kentin Geç Roma dönemine ait veriler oldukça sınırlıdır. Bu çalışma, Klazomenai’nin Geç Roma dönemine bir ilk adım niteliği taşımaktadır.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Mehmet GÜRBÜZER
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kötekli/Muğla. E-mail

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

Bibtex @ { olba593085, journal = {OLBA}, issn = {1301-7667}, address = {Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 33 342 Çiftlikköy Kampüsü - YENİŞEHİR / MERSİN}, publisher = {Mersin Universitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {123 - 176}, doi = {}, title = {LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZER, Mehmet} }
APA GÜRBÜZER, M . (2018). LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI. OLBA , (26) , 123-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/olba/issue/47136/593085
MLA GÜRBÜZER, M . "LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI". OLBA (2018 ): 123-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/olba/issue/47136/593085>
Chicago GÜRBÜZER, M . "LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI". OLBA (2018 ): 123-176
RIS TY - JOUR T1 - LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI AU - Mehmet GÜRBÜZER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - OLBA JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 176 VL - IS - 26 SN - 1301-7667- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 OLBA LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI %A Mehmet GÜRBÜZER %T LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI %D 2018 %J OLBA %P 1301-7667- %V %N 26 %R %U
ISNAD GÜRBÜZER, Mehmet . "LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI". OLBA / 26 (Mayıs 2018): 123-176 .
AMA GÜRBÜZER M . LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI. Yok. 2018; (26): 123-176.
Vancouver GÜRBÜZER M . LATE ROMAN POTTERY FROM A BUILDING IN KLAZOMENAI. OLBA. 2018; (26): 176-123.