ISSN: 1301-7667
e-ISSN: 2687-6558
Başlangıç: 1998
Yayın Aralığı: Yıllık
Yayıncı: Mersin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1998 yılından bu yana basılan Olba Süreli Yayını; Anadolu, Akdeniz dünyası ve ilişkili bölgelere dair orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalara yer verir; 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan ve bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına değerli çalışmalar sunmayı amaçlar.

  • 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.
  • Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.
  • OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.
  • OLBA, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almıştır.

Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır.
Yayınlanması istenilen makalelerin her yıl 31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında gönderilmiş olması gerekmektedir.

2022 - Sayı: XXX

Araştırma Makalesi

3. Taşlıca-Mersincik. A Multicultural Meeting Point

Araştırma Makalesi

4. Aizanoi Kuzey Nekropolis’ten Bir Terrakotta Mask

Araştırma Makalesi

5. Amos Arkeolojik Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen Seramikler

Araştırma Makalesi

8. Knidos’tan Sıra Dışı Profil ve Bezeme Şemasına Sahip İki Taç Bloğu

Araştırma Makalesi

9. Knidos’un Doğu Nekropolisinden Bir Mezar: Saranda Tümülüsü ve Buluntuları

Araştırma Makalesi

10. Korykos’tan Üç Kaya Mezarı ve Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

11. Phaselis Antik Kenti Ostothekleri

Araştırma Makalesi

12. The Oldest Stone Bridge of Anatolia: The Tarsus Bridge

Araştırma Makalesi

13. Re-Evaluation of Three Milestones from Lycia with Digital Epigraphy Studies

Araştırma Makalesi

14. Likya ve Karia Arasında Sınır Bölgesi Olarak Oktapolis

Araştırma Makalesi

15. Akmonia’dan Bir Phratra Üyesine Ait Yeni Bir Mezar Yazıtı

Araştırma Makalesi

16. New Dedicatory Inscriptions from Knidos

Araştırma Makalesi

17. Attouda Kentinden Yeni Bir Agonistik Yazıt