OLBA
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-7667 | e-ISSN 2687-6558 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Mersin Üniversitesi | http://olba.mersin.edu.tr


1998 yılından bu yana basılan Olba Süreli Yayını; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri), Eski Çağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri kapsamaktadır. Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. Yayınlanması istenilen makalelerin en geç her yıl Kasım ayı sonunda gönderilmiş olması gerekmektedir.

 • 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.
 • Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.
 • OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.
 • OLBA, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almıştır.


OLBA

ISSN 1301-7667 | e-ISSN 2687-6558 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Mersin Üniversitesi | http://olba.mersin.edu.tr
Kapak Resmi


1998 yılından bu yana basılan Olba Süreli Yayını; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri), Eski Çağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri kapsamaktadır. Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. Yayınlanması istenilen makalelerin en geç her yıl Kasım ayı sonunda gönderilmiş olması gerekmektedir.

 • 15 Aralık 2008 tarihinden itibaren ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX taranmaya başladı.
 • Aynı zamanda OLBA dergisi 2008 yılından bu yana EBSCO'da, 2006 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanında taranmaktadır.
 • OLBA 2010 yılından bu yana PROQUEST tarafından taranmaya başlanmıştır.
 • OLBA, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün kısaltmalar dizininde OLBA olarak yer almıştır.


Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar
2019
2018
2017
2016
Sayı XXVIII - 1 May 2020
 1. YUKARI DİCLE HAVZASI – AMBAR ÇAYI VADİSİ YERLEŞİM TARİHİ
  Sayfalar 1 - 34
  A. Tuba ÖKSE
 2. İnönü Mağarası: Batı Karadeniz Bölgesi Erken Demir Çağı Kültürüne İlişkin Yeni Sonuçlar
  Sayfalar 35 - 56
  Hamza EKMEN , Hamza EKMEN , Ali GÜNEY
 3. Head of a Kouros from the Hinterland of Tarsus Belonging to the Period of the Syennessis Dynasty
  Sayfalar 57 - 68
  Deniz KAPLAN , Serra DURUGÖNÜL
 4. Terracotta Figurines from the Temple of Aphrodite at Aphrodisias (Aphrodisias Aphrodite Tapınağı’ndan Ele Geçen Pişmiş Toprak Figürinler)
  Sayfalar 69 - 98
  Elçin DOĞAN-GÜRBÜZER
 5. A Young Dionysos-Satyr Group from Akkale (Rough Cilicia)
  Sayfalar 99 - 114
  Ahmet MÖREL
 6. Tarsus Hinterlandı’ndan Büstlü Bir Lahit
  Sayfalar 115 - 130
  Ulus TEPEBAŞ
 7. Knidos Dorik Stoa (Sostratos ?): Stilistik Değerlendirme
  Sayfalar 131 - 164
  Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
 8. Knidos Kent Surları: Kap Krio Savunma Sistemi ve 56 Numaralı Kule (?)
  Sayfalar 165 - 206
  Aytekin BÜYÜKÖZER
 9. Aslanlı Burun ve Kap Krio Sualtı Araştırmaları
  Sayfalar 207 - 242
  Erdoğan ASLAN , Uğurcan ORHAN , Ufuk ERDOĞAN
 10. Seyitömer Höyük’de Ele Geçen Mühürlü Amphora Kulpları
  Sayfalar 243 - 262
  Gökhan COŞKUN , Erkan ALKAÇ
 11. Yeni Araştırmalar Işığında Midas Kale Phryg Seramikleri
  Sayfalar 263 - 294
  Rahşan TAMSÜ-POLAT , Nurten KANBUR
 12. Sinabıç’tan (Dalisandos?) Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri
  Sayfalar 295 - 338
  Hatice KÖRSULU
 13. Philadelphia’dan (Isauria) Nadir Bir Buluntu: Silindirik Asma Kilit
  Sayfalar 295 - 338
  Handegül CANLI
 14. Korasion: Eine unsichtbar gewordene kilikische Kleinstadt
  Sayfalar 351 - 376
  Jon Cosme CUBAS DÍAZ
 15. Knidos ‘Liman Caddesi’ Geç Antik Dönem Atölye/Dükkan ve Buluntuları
  Sayfalar 377 - 420
  Ertekin M. DOKSANALTI
 16. A Group of One-Handled “Sardis Type” Amphorae from the Excavations at Küçükçekmece Lake Basin (Bathonea ?)
  Sayfalar 421 - 438
  Ülkü KARA
 17. Side Müzesi’nden Champlevé Tekniğinde Bezenmiş Erken Bizans Dönemi Levhaları
  Sayfalar 439 - 462
  Şener YILDIRIM
 18. A New Honorary Inscription From Knidos
  Sayfalar 463 - 476
  Güray ÜNVER
 19. ANTİK VE ORTA ÇAĞ KAYNAKLARINDA, YAZITLARDA VE SİKKE BASIMLARI İLE PODALIA
  Sayfalar 477 - 508
  Ahmet Tolga TEK