ISSN: 1301-7667
e-ISSN: 2687-6558
Başlangıç: 1998
Yayıncı: Mersin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

The Journal ‘Olba’, being published since 1998 by the ‘Research Center of Cilician Archeology’ of the Mersin University (Turkey), includes original studies on Prehistory, Protohistory, Classical Archaeology, Classical Philology (and ancient languages and cultures), Ancient History, Numismatics and Early Christian Archeology (up till the 7th century AD) of Asia Minor, the Mediterranean and related regions.

  • OLBA is indexed by the TUBİTAK-ULAKBİM Social Sciences Database since 2006.
  • OLBA, indexed by EBSCO since 2008.
  • OLBA, indexed ARTS&HUMANITIES CITATION INDEX since 2008.
  • OLBA, indexed PROQUEST since 2010.
  • OLBA is abbreviated by the German Archaeological Institute as OLBA.

2023 - Cilt: XXXI Sayı: XXXI

Araştırma Makalesi

4. Tarsus’un Taş Yığma Tepeleri: Kilikia’nın Tümülüsleri

Araştırma Makalesi

8. The Lamp Molds and Lamp Production of Tlos in the Roman Period

Araştırma Makalesi

9. Halikarnassos’tan Amphora Mühürleri-I: Türk Kuyusu Mahallesi Kazıları

Araştırma Makalesi

12. Spätantike Sarkophage in Georgien

Araştırma Makalesi

16. Bir Batı Dağlık Kilikia Kenti Iotape ve Yeni Bir Onurlandırma Yazıtı

Sıklıkla Sorulan Sorular

Makalemi Editörlerden birine mi yollamalıyım?

Hayır. Makalelerin mutlaka 31 Ağustos - 31 Ekim tarihleri arasında DergiPark'a yüklenmiş olması gerekmektedir. Diğer türlü yollanan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

OLBA ne zaman yayınlanır?

Olba dergisi her yıl Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır.

Makalem ile ilgili süreci nasıl takip edebilirim?

Editörler Kurulu'nun değerlendirmesi hakkında yazarlara Kasım ayı içinde bilgi verilir. Hakem'e yollanan makaleler ile ilgili sürecin ise Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

OLBA'nın bir önceki sayısında makalem yayınladı. Yeni sayıya da makale yollayabilir miyim?

Hayır. Aynı yazarın üst üste iki sayıda yayınının olması uygun bulunmamaktadır. Farklı ortak isimlerin olması durumunda da bu ilke geçerlidir.

Dergiye çok sayıda aynı alandan makale kabul edilir mi?

Olba, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri), Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Aynı alandan çok sayıda makale gelmesi durumunda Editörler Kurulu tarafından değerlendirme yapılır.

Makalem kaç sayfa olmalı?

Makalelerin yaklaşık 6000 kelime olması beklenmektedir (özet, kaynakça, dipnot dahil). Figürler toplam 10 adet civarında olmalıdır.